อีเมลและ/หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ลองอีกครั้งหรือคลิกที่ลิงก์ “ลืมรหัสผ่านใช่ไหม”
ช่องข้อมูลนี้ไม่สามารถเว้นว่าง
ข้อมูลในช่องไม่ตรงกัน
ช่องนี้ไม่ใช่อีเมลที่ถูกต้อง
โปรดป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง
เมนู Back

ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมสิ่งใดบ้าง และนโยบายอื่น ๆ มีผลบังคับใช้กับคุณหรือไม่

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมสถานการณ์ที่เรา Gucci เข้าถึง รวบรวม ประมวลผล ใช้งาน เปิดเผย หรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ และยังครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่หุ้นส่วนที่ได้รับการอนุมัติหรือสมาชิกคนอื่น ๆ ของ Kering ใช้ข้อมูลส่วนตัวในนามของเรา 

ในบางกรณี นโยบายอื่น ๆ นั้นอาจมีผลใช้งานกับคุณ อาจเป็นกรณีที่คุณใช้สินค้าหรือบริการใดบริการหนึ่ง และในสถานการณ์ดังกล่าว: 
- คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงนโยบายอื่น ๆ เหล่านี้เมื่อใช้สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง
- นโยบายดังกล่าวจะใช้แทนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่จะมีการอ้างถึงอย่างชัดแจ้ง
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณอาจใช้ตามที่บริษัทอื่น ๆ จัดหาให้โดยดำเนินการในบัญชีของตนเอง
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่ครอบคลุมถึงบริการของบริษัทอื่น ๆ ที่ดำเนินการในนามของตนเอง เช่น แฟรนไชส์และผู้ได้รับอนุญาตต่าง ๆ หรือเมื่อคุณแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย (WeChat, WhatsApp, Baidu, Kakao Talk, Facebook, Twitter หรือ Instagram เป็นต้น) หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ และที่ได้รับการจัดการโดยบริษัทอื่น ๆ บริษัทอื่น ๆ เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง ดังนั้นโปรดทราบว่าวิธีที่บริษัทเหล่านั้นใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้นั้นขึ้นอยู่กับกฎของบริษัทดังกล่าว มิใช่ของเรา
 
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหม คุณอาจสนใจในหัวข้อของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา:
ผู้ที่เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณคือใคร
เราจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับใคร
สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณคืออะไรบ้าง

 

2. ผู้ที่เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณคือใคร

เรา Gucci ทำหน้าที่เป็น "ผู้ควบคุมข้อมูล" ซึ่งหมายความว่าเรากำหนดว่า "เหตุใด" เราจึงเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณและ "อย่างไร" เราเป็นบริษัทสัญชาติอิตาลี ตั้งอยู่ที่ Via Tornabuoni 73/R, Firenze, Italy และจดทะเบียนภายใต้หมายเลข 03031300159

 

เพื่อให้เราสามารถมอบสินค้าและบริการให้แก่คุณได้ เราจำเป็นต้องแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับหุ้นส่วนที่ได้รับการอนุมัติหรือสมาชิกรายอื่น ๆ ของ Kering ที่มีหน้าที่เป็น “ผู้ประมวลผลข้อมูล” ของเรา ทั้งหมดมีข้อผูกมัดในการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวที่ตนครอบครอง และผูกพันตามข้อตกลงการรักษาความลับที่เข้มงวดและข้อกำหนดตามสัญญาเฉพาะว่าผู้ประมวลผลเหล่านี้จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในนามของเราได้ “อย่างไร” และ “เมื่อไร”

 

โปรดทราบว่าหุ้นส่วนที่ได้รับอนุมัติบางราย เช่น แฟรนไชส์และผู้ได้รับอนุญาตของเรา หรือโซเชียลมีเดียสามารถตัดสินว่าจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ “ทำไม” และ “อย่างไร” ได้เช่นกัน หุ้นส่วนเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง ดังนั้นโปรดทราบว่าข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้นั้นจะขึ้นอยู่กับกฎของบริษัทดังกล่าว มิใช่ของเรา

 

กฎหมายท้องถิ่นของคุณอาจไม่มีคำว่า “ผู้ควบคุมข้อมูล” หรือ “ผู้ประมวลผลข้อมูล” แต่อาจใช้คำอย่างเช่น “ผู้ใช้ข้อมูล” “เจ้าของ” “ธุรกิจ” “ผู้ที่รับผิดชอบ” และอื่น ๆ และ “บุคคลกลางที่ดูแลข้อมูล”, “ผู้ปฏิบัติการ” และอื่น ๆ เพื่อที่จะเข้าใจบทบาทของเรา โปรดทราบว่า Gucci เป็นหน่วยงานที่ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยการพิจารณาว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นจะถูกใช้งาน “เพราะเหตุใด” และ “อย่างไร” “ผู้ประมวลผลข้อมูล” ของเราคือหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในนามของเราโดยได้รับคำแนะนำจากเราเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ "อย่างไร" และ "เมื่อใด" เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ 

 
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหม คุณอาจสนใจในหัวข้อของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา:
เหตุใดเราถึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร
เราจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับใคร
สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณคืออะไรบ้าง

3. เหตุใดเราถึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ

Gucci จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณจะเป็นไปตามกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวและยึดตามพื้นฐานด้านกฎหมายที่ระบุในส่วนนี้

 

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายพื้นฐานดังกล่าว โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ "คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร") การประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณจะเป็นไปตามพื้นฐานกฎหมายที่ระบุใน "ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และพื้นฐานกฎหมายสำหรับการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ" ด้านล่าง เว้นแต่ว่าคุณจะเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศเหล่านี้:

- หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย โปรดไปยังส่วนข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย 

- หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศกาตาร์ เวียดนาม คูเวต เม็กซิโก ชิลี หรือเกาหลีใต้ โปรดไปยังส่วนข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้อยู่อาศัยในกาตาร์ เวียดนาม คูเวต เม็กซิโก ชิลี หรือเกาหลีใต้ 

sdA. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายพื้นฐานของการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

 

ย่อหน้านี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้อยู่อาศัยในประเทศต่อไปนี้: ออสเตรเลีย กาตาร์ เวียดนาม คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อหรือคำร้องอื่นๆ 

เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ และเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้สัญญาที่คุณมีกับเราเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการพร้อมทั้งคำร้องอื่นๆ จากเรา ซึ่งอาจรวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ เช่น งานบัญชีภายใน การประมวลผลการชำระเงินหรือการจัดส่ง เพื่อมอบสินค้าและบริการที่คุณร้องขอ เราจะเข้าถึง รวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล ใช้งาน เปิดเผย และโอนย้ายข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อการออกใบเรียกเก็บเงิน การบริหารจัดการการชำระเงิน และงานบัญชีภายใน อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะบางอย่างในการมอบบัตรของขวัญ บริการที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับคุณ หรือเมื่อคุณจองผลิตภัณฑ์ ขอซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ หรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการทางโทรศัพท์ หรือบนเว็บไซต์หรือตลาดซื้อขายของเรา ในกรณีดังกล่าว เราสามารถเข้าถึง รวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการบริหารการจัดส่ง คลังสินค้า และการส่งคืน

 

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

เราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อ หรือคำร้องอื่นๆ ผ่านทางร้านค้าของเราหรือทางออนไลน์

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่จำเป็นใดๆ เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้สัญญาการขายหรือบริการที่คุณทำไว้กับเรา (การประมวลผลการชำระเงิน การจัดส่ง การจัดการการส่งคืน ฯลฯ)

การปฏิบัติตามสัญญา

 

สำหรับการซื้อบนเว็บไซต์ของเรา สัญญาคือข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของเรา

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายพื้นฐานดังกล่าว โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ "คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร")

 • เพื่อจัดการโปรไฟล์ Gucci ของคุณ  

เมื่อคุณร้องขอให้เราสร้างโปรไฟล์ Gucci ของคุณแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเชื่อมโยงกับโปรไฟล์นี้ ซึ่งเราจะเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับโดยตรงจากคุณและจากแหล่งอื่น ๆ ตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อมูลในโปรไฟล์ Gucci ของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งในการมอบประสบการณ์ Gucci เฉพาะบุคคลและเหมาะสมกับคุณ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการอัปเดตข้อมูลเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด

 

เมื่อคุณได้ขอให้เราสร้างโปรไฟล์ Gucci ของคุณ คุณจะเสริมโปรไฟล์ด้วยข้อมูลส่วนตัว เช่น การซื้อของคุณ ความสนใจ และรายละเอียดการติดต่อ ในส่วนนี้ โปรดทราบว่าเราใช้ข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อเชื่อมโยงการดำเนินการต่าง ๆ หรือการซื้อกับโปรไฟล์ Gucci ของคุณ นอกจากนี้ยังรวมถึงการชำระเงินในฐานะ Guest บนเว็บไซต์ของเราเมื่อซื้อสินค้า นอกจากนี้ เราอาจใช้วันเกิดของคุณเพื่อพิจารณาว่าคุณมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะใช้บริการของเราหรือไม่

 

เพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกต้อง เราจะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บไว้นั้นมีความถูกต้องและได้รับการอัปเดต ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ตลอดเวลา และในกรณีดังกล่าวโปรดแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลใด ๆ ของคุณจะต้องได้รับการอัปเดตหรือแก้ไข และเราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อตรวจหาและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง (การล้างข้อมูล) และลบชุดข้อมูลที่ซ้ำกัน ซึ่งอาจทำให้เราต้องแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ตัวอักษรหรือข้อมูลส่วนตัวที่ไม่สอดคล้องกัน  

 

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

การบริหาร จัดการ และดูแลรักษาโปรไฟล์ Gucci ของคุณเมื่อคุณได้ร้องขอให้เราสร้างโปรไฟล์ขึ้นมา

ซึ่งการดำเนินการนี้อาจรวมถึงการล้างข้อมูลและการลบข้อมูลซ้ำซ้อน

การปฏิบัติตามสัญญา

หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (หากมี)

เมื่อโปรไฟล์ถูกสร้างขึ้นตามคำขอของคุณแล้ว เพื่อเสริมข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้กับเราในระหว่างการปฏิสัมพันธ์ของเรา (และผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวจะไม่ถูกแทนที่โดยผลประโยชน์ของคุณเองหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน)

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายพื้นฐานดังกล่าว โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ "คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร")

เพื่อให้บริการและความช่วยเหลือที่เหมาะกับคุณ

คุณควรที่จะได้รับประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าเราจะสื่อสารติดต่อกันเช่นไร ไม่ว่าการสื่อสารจะเกิดในร้านค้าของเรา บนเว็บไซต์ โดยการแชท ทางโทรศัพท์หรือทางวิดีโอ และไม่ว่าคุณจะติดต่อเราหรือเราติดต่อคุณ เราอยากจะมอบบริการที่ตรงใจและเหมาะสมแก่ลูกค้าเสมอ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการมอบประสบการณ์แบบ Gucci ให้แก่คุณ เราจะรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล ใช้งาน เปิดเผยและโอนถ่ายข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อระบุความเป็นคุณ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามที่คุณร้องขอหรือเพื่อแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ นอกจากนี้เมื่อคุณติดต่อเรา เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวที่คุณแชร์กับเรา เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมและตอบโจทย์แก่คุณเสมอ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากคุณเป็นลูกค้าปัจจุบันหรือเป็นผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเรา ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ Gucci ของคุณ หากคุณได้ร้องขอให้เราสร้างหรือเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเรา 

 

เพื่อมอบประสบการณ์สำหรับลูกค้าที่ราบรื่นและพอใจให้กับคุณ รู้จักคุณมากขึ้นเพื่อตอบคำถามให้คุณอย่างเหมาะสม และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยในบริการของเรา เราอาจจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณเพื่อดำเนินการตามสัญญาระหว่างเรา หรือทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อปฏิบัติตามสัญญากับคุณ หรือขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการปรับปรุงบริการของเรา

เราจะใช้ข้อมูลของคุณที่เรามีเพื่อระบุตัวตนว่าเป็นคุณเมื่อคุณติดต่อเรา (ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ วิดีโอแชท ข้อความ แชท โซเชียลมีเดีย และอื่น ๆ) เมื่อเราสามารถระบุตัวตนคุณได้ เราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่มีอยู่ในโปรไฟล์ Gucci ของคุณหรือในโปรไฟล์ผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเรา เพื่อให้ทราบว่าคุณได้โต้ตอบกับเราครั้งก่อนหน้าเมื่อใด และเพื่อให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามที่คุณต้องการ ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบการติดต่อสื่อสารที่คุณมีกับเราแบบเรียลไทม์หรือในภายหลัง (เช่น บนเว็บไซต์ของเราหรือในร้านค้า) เพื่อให้ทราบถึงสินค้าที่คุณกำลังดูหรือสิ่งที่อาจเป็นความต้องการเฉพาะของคุณ

 

เพื่อมอบบริการลูกค้าอย่างเหมาะสม คุณอาจถูกถามว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือร้านค้าของเรา บนเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการได้รับการติดต่อ กรุณาปิดหน้าต่างระบบนำทางการแชท บริการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับบริการเดียวกันในร้านค้าจริงของเรา

 

หากเราไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคุณ เราอาจสร้างโปรไฟล์ผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเราเพื่อให้คุณมีประสบการณ์การซื้อแบบครบวงจร แท้จริงแล้ว ไม่ว่าคุณจะโต้ตอบกับเราอย่างไร เราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่ถามข้อมูลที่คุณเคยแบ่งปันกับเราแล้วซ้ำอีกครั้ง  

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเฉพาะโปรไฟล์ Gucci หากคุณได้สร้างโปรไฟล์หรือโปรไฟล์ผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าที่เราอาจสร้างไว้เกี่ยวกับคุณ อาจทำให้พนักงานขายของเราติดต่อคุณได้โดยตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อหรือเคยร้องขอ เช่น เมื่อสินค้ากลับมาวางจำหน่ายอีกครั้งหรือเมื่อคำสั่งซื้อของคุณมาถึงรานค้าแล้วหรือเพื่อแชร์ข้อมูลอื่นๆ กับคุณที่คุณร้องขอจากเรา

 

นอกจากนี้ การตรวจสอบการโต้ตอบของเรา (รวมถึงการบันทึกเสียงหรือวิดีโอ โดยแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า) ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยในบริการของเรา และให้คำตอบที่เหมาะสมกับคุณ 

 

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

การบริหาร จัดการ และดูแลรักษาโปรไฟล์ Gucci ของคุณ

ซึ่งจะดำเนินการโดยเสร็จสิ้นหากคุณร้องขอให้เราสร้างโปรไฟล์ Gucci และหากเราสามารถรถบุตัวตนได้ว่าเป็นคุณ เราจะป้อนข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เข้าไปยังโปรไฟล์ Gucci ของคุณเมื่อคุณติดต่อเราหรือเราติดต่อคุณ ซึ่งการดำเนินการนี้อาจรวมถึงการล้างข้อมูลและการลบข้อมูลซ้ำซ้อน

การปฏิบัติตามสัญญา

หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (หากมี)

เมื่อโปรไฟล์ถูกสร้างขึ้นตามคำขอของคุณแล้ว เพื่อเสริมข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้กับเราในระหว่างการปฏิสัมพันธ์ของเรา (และผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวจะไม่ถูกแทนที่โดยผลประโยชน์ของคุณเองหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน)

การบริหาร การจัดการ และการรักษาโปรไฟล์ผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเรา

การดำเนินการนี้จะได้รับการจัดการโดยเสร็จสิ้นหากเราไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นคุณ เราจะป้อนข้อมูลที่คุณให้เมื่อคุณติดต่อเราหรือเมื่อเราติดต่อคุณไปยังโปรไฟล์ผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเรา เพื่อหลีกเลี่ยงการสอบถามข้อมูลที่คุณเคยแชร์กับเราแล้ว และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างตรงใจคุณ

ดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนที่จะทำสัญญา

หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (หากมี)

เมื่อเราไม่สามารถระบุตัวตนว่าเป็นคุณได้ เพื่อให้ความช่วยเหลือที่เหมาะกับโปรไฟล์ผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเรา (และความสนใจดังกล่าวจะไม่ถูกแทนที่ด้วยผลประโยชน์ของคุณเองหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน)

 

การติดต่อเข้ามา –  การจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลที่คุณอาจร้องขอเมื่อคุณติดต่อเรา

การปฏิบัติตามสัญญาหรือดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนที่จะทำสัญญา

การติดต่อออกไป - การติดต่อคุณโดยตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลที่คุณร้องขอ

การปฏิบัติตามสัญญาหรือดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนที่จะทำสัญญา

หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (หากมี)

เพื่อให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่คุณเมื่อปฏิสัมพันธ์ของเราไม่เกี่ยวข้องกับการก่อตัวหรือการปฏิบัติตามสัญญา (และผลประโยชน์ดังกล่าวจะไม่ถูกแทนที่โดยผลประโยชน์ของคุณเองหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน)


เรียลไทม์หรือการตรวจสอบเพิ่มเติมของการโต้ตอบของเรา เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของบริการของเราและให้คำตอบที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ

การตรวจสอบนี้สามารถดำเนินการได้ในระหว่างการติดต่อเข้ามาและการติดต่อออกไป

โดยขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม:

การปฏิบัติตามสัญญาหรือดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนที่จะทำสัญญา

เมื่อเรารวบรวมข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในบริการของเรา (และเมื่อผลประโยชน์ดังกล่าวได้สัดส่วนกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน)

หรือความยินยอมให้ใช้คุกกี้ของคุณ

เมื่อการตรวจสอบดังกล่าวเสร็จสิ้นบนเว็บไซต์ของเราผ่าน คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาทางออนไลน์อื่น ๆ

 

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายพื้นฐานดังกล่าว โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ "คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร")

เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณและเนื้อหาทางการตลาดที่เหมาะสม 

คุณจะได้รับข้อมูลและอัปเดตเกี่ยวกับเราทั้งตามที่คุณร้องขอ (โดยคุณได้ให้อนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนหน้า) หรือเมื่อเราได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายในการส่งข้อมูลและอัปเดตให้คุณโดยตรง การสื่อสารดังกล่าวอาจเป็นในระดับสากลหรือท้องถิ่น และอาจรวมถึงข่าวสารอัปเดตต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ คำเชิญร่วมกิจกรรม ข้อเสนอ แบบสอบถาม และอื่นๆ

 

การสื่อสารของเราจะปรับให้เหมาะสมและออกแบบมาให้ตรงกับความสนใจของคุณ และจะอัปเดตตามข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ Gucci ของคุณ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการสื่อสารที่เหมาะกับคุณหรือการโฆษณาและแคมเปญการตลาดที่ตรงกับความสนใจของคุณ การใช้ข้อมูลของคุณนั้นมีกิจกรรมการทำโปรไฟล์บางประการ 

 

หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกาหรือกวม โปรดดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับข้อความและข้อความโต้ตอบแบบทันทีสำหรับผู้พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกาหรือชาวกวม เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อส่งข้อความถึงคุณอย่างไรและเมื่อใด

 

เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลการติดต่อของคุณกับเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อติดต่อคุณผ่านช่องทางการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ข้อความ, MMS, อีเมล, โพสต์, วิธีทางอินเทอร์เน็ต, โซเชียลมีเดียหรือโทรศัพท์) โดยได้รับความยินยอมจากคุณเมื่อจำเป็น คุณสามารถขอให้เราไม่ใช้ช่องทางการสื่อสารเฉพาะหรือยกเลิก (ยกเลิกการสมัคร) ได้โดยใช้ตัวเลือกที่ไม่ต้องการให้แชร์กับคุณ หากคุณต้องการหยุดรับการสื่อสารจากเราผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งหมด โปรดส่งอีเมลไปที่ privacy@gucci.com  

 

ในฐานะส่วนหนึ่งของประสบการณ์ Gucci เราจะพยายามปรับแต่งและทำให้ประสบการณ์ร่วมกับเราตรงกับความต้องการของคุณเสมอ นี่คือเหตุผลที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งการสื่อสารที่เหมาะสมหรือทำให้การเดินทางของคุณกับเรานั้นตรงความสนใจของคุณ แต่จะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณเท่านั้นในกรณีที่จำเป็นภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารของเราอาจรวมถึงคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่าคุณอาจชอบ เนื้อหาการตลาดส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของคุณ คำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่วนบุคคล หรือตามคำขอของคุณหากมี ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับแต่งตามความต้องการส่วนตัว เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา (เช่น วันเกิดของคุณ ประเทศที่คุณพำนัก วิธีการติดต่อที่คุณต้องการ และอื่น ๆ) และ/หรือร่วมกันหรือโดยอิสระ รูปแบบบางอย่างที่เราอาจสังเกตเห็นเมื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ (เช่น คุณชอบซื้อสินค้าของเราที่ใด คุณชอบสินค้าประเภทใด หรือคุณมักซื้อสินค้าในโอกาสใด เป็นต้น) ด้วยข้อมูลนี้ เราอาจสร้างกลุ่มลูกค้าที่คล้ายคลึงกัน (เรียกว่า “แบบจำลองบุคคล”) ซึ่งเราใช้ตัดสินใจนำเสนอเนื้อหาและประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวทั้งในการโต้ตอบขาเข้าหรือขาออก ในบริบทนี้ เราอาจมีการอนุมานเกี่ยวกับคุณจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (โปรไฟล์) ตัวอย่างเช่น หากคุณมักซื้อสินค้าของเราจากร้านสาขาเดิม (ตำแหน่งสาขาหรือทางออนไลน์) เราอาจอนุมานว่าร้านสาขานี้เป็นร้านที่คุณสะดวก ซึ่งจะทำให้เราปรับแต่งประสบการณ์ของคุณกับ Gucci ตามความสนใจและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของคุณ (เช่น การติดต่อสื่อสารที่เหมาะกับคุณ) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งแล้วและตรงกับคุณทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์ คุณอาจจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบหรือระบุตัวตนของคุณ 

 

เพื่อเสริมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียของคุณและการค้นหาทั้งทางเว็บไซต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ (ตัวอย่างเช่น: เพื่อให้ทราบว่าคุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหลักจากเปิดจดหมายข่าวที่ได้รับ) เทคโนโลยีบางประเภทอาจต้องพึ่งพาบริการจากบริษัทอื่น ๆ ที่ทำงานในบัญชีนั้น ๆ (เช่น โซเชียลมีเดีย WeChat, WhatsApp, Baidu, Kakao Talk, Facebook, Twitter, Instagram หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ) บริษัทเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของตนเอง และข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้นั้นจะขึ้นอยู่กับกฎของบริษัทดังกล่าว มิใช่ของเรา 

 

เพื่อเสริมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจับคู่ข้อมูลของคุณกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลอื่นมีในครอบครอง (เช่น ด้วยการแบ่งปันและจับคู่ข้อมูลของคุณกับข้อมูลที่อยู่ในครอบครองของพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ) กระบวนการนี้จะดำเนินการโดยใช้ตัวระบุและโปรโตคอลการระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำกันของลูกค้าเท่านั้น เพื่อปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ Gucci ของคุณจะช่วยให้เราสามารถสร้าง "แคมเปญที่คล้ายคลึงกัน" ซึ่งช่วยให้เราเข้าถึงผู้คนใหม่ ๆ ที่น่าจะสนใจในสินค้าของเราเนื่องจากคล้ายคลึงกับคุณ เราอาจดำเนินการแคมเปญที่คล้ายคลึงกันดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือวิธีการสื่อสารอื่น ๆ เมื่อมีการดำเนินแคมเปญที่คล้ายคลึงกัน ก่อนที่จะมีการแบ่งปัน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกแฮชและกลายเป็นลายนิ้วมือสั้น ๆ ที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ 

 

การใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ อาจช่วยให้เราสามารถแสดงโฆษณาออนไลน์ที่ตรง "บริบท" แก่คุณได้ (หมายถึงโฆษณาที่แสดงตามหน้าเว็บที่คุณกำลังเรียกดู) หรือ "ตามพฤติกรรม" หรือ "ตามความสนใจ" (เมื่อโฆษณาแสดงตามความสนใจของคุณที่เราได้อนุมานจากข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลประชากร ภูมิศาสตร์ และตามความสนใจ) เราอาจใช้โฆษณาดังกล่าวเพื่อแสดงสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด

 

หากคุณไม่ต้องการเห็นโฆษณาออนไลน์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมแล้ว คุณสามารถขอให้เราลบโปรไฟล์ Gucci ของคุณหรือแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้ ดูที่ “คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ” นอกจากนี้ เว็บไซต์ของบุคคลที่สามบางแห่งอนุญาตให้คุณหยุดดูโฆษณาจากผู้โฆษณาบางรายได้ ดังนั้น คุณอาจตั้งค่าบนเว็บไซต์เหล่านั้นได้

 

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

ส่งหรือนำเสนอการสื่อสารที่เหมาะกับคุณ

ซึ่งอาจรวมถึงการสื่อสาร เช่น ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสินค้าและบริการ คำเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ข้อเสนอ หรือแบบสอบถาม

เมื่อคุณแชร์ข้อมูลการติดต่อของคุณกับเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อติดต่อคุณผ่านช่องทางการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ข้อความ, MMS, อีเมล, โพสต์, อินเทอร์เน็ต, โซเชียลมีเดียหรือโทรศัพท์)

เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้คุณได้รับการสื่อสารที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะตามความสนใจและพฤติกรรมการช้อปปิ้ง และปรับปรุงและปรับแต่งบริการของเราโดยเฉพาะด้วยการจัดทำโปรไฟล์

การปฏิบัติตามสัญญา

เมื่อเราได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ส่งการสื่อสารดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ และการสื่อสารดังกล่าวอยู่ในขอบเขตของความสัมพันธ์ตามสัญญา

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการนำเสนอเนื้อหาที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณ

เมื่อผลประโยชน์ดังกล่าวได้สัดส่วนกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณหรือสิทธิขั้นพื้นฐานและเราได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการส่งการสื่อสารดังกล่าวให้แก่คุณโดยไม่ต้องได้รับความยินยอม

ความยินยอมจากคุณที่ได้รับมาเมื่อคุณสร้างโปรไฟล์ Gucci

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ

การอัปเดตและเสริมหรือเพิ่มคุณค่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ซึ่งรวมถึงการล้างข้อมูลและการลบข้อมูลซ้ำซ้อน

นอกจากนี้ยังรวมถึงการเสริมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยข้อมูลของบุคคลภายนอกหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคุณบนโซเชียลมีเดียและกิจกรรมการท่องเว็บของคุณในเว็บไซต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ

เทคโนโลยีบางประเภทที่เราใช้ (รวมถึงคุกกี้) อาจต้องพึ่งพาบริการจากบริษัทอื่น ๆ ที่ทำงานในบัญชีนั้น ๆ (เช่น โซเชียลมีเดีย WeChat, WhatsApp, Baidu, Kakao Talk, Facebook, Twitter, Instagram หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ) คุณอาจจะต้องให้ความยินยอมต่อคุกกี้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว บริษัทอื่น ๆ เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของตนเอง และข้อมูลส่วนตัวของคุณจะขึ้นอยู่กับกฎของบริษัทดังกล่าว มิใช่ของเรา

การปฏิบัติตามสัญญาหรือความสอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมาย

เมื่อการอัปเดตดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการดูแลและจัดการโปรไฟล์ Gucci ของคุณ รวมถึงการดำเนินการตามคำขอให้แก้ไขหรือลบข้อมูล  

สถานการณ์อื่นใดจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณตามที่ให้ไว้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ

การสร้างแคมเปญที่คล้ายคลึงกัน

แคมเปญที่คล้ายคลึงกันช่วยให้เราเข้าถึงผู้คนใหม่ ๆ ที่น่าจะสนใจในสินค้าของเราเนื่องจากคล้ายคลึงกับคุณ

เทคโนโลยีบางประเภทที่เราใช้ (รวมถึงคุกกี้) อาจต้องพึ่งพาบริการจากบริษัทอื่น ๆ ที่ทำงานในบัญชีนั้น ๆ (เช่น โซเชียลมีเดีย WeChat, WhatsApp, Baidu, Kakao Talk, Facebook, Twitter, Instagram หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ) คุณอาจจะต้องให้ความยินยอมต่อคุกกี้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว บริษัทอื่น ๆ เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของตนเอง และข้อมูลส่วนตัวของคุณจะขึ้นอยู่กับกฎของบริษัทดังกล่าว มิใช่ของเรา

เมื่อคุณยอมรับให้สร้างโปรไฟล์ Gucci ความยินยอมที่คุณอนุญาตให้เราเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับการทำรูปแบบบางประการ (การทำโปรไฟล์) (เช่น ด้วยการยอมรับที่จะรับการสื่อสารเหมาะสมกับคุณ)

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ

 

การโฆษณาออนไลน์

การนำเสนอโฆษณาออนไลน์ที่ “ตรงบริบท” “ตรงพฤติกรรม” “ตามความสนใจ” หรือ “ปรับแต่งให้เหมาะกับคุณ” ซึ่งรวมถึงการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ

ความยินยอมของคุณต่อคุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ

 

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายพื้นฐานดังกล่าว โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ "คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร")

 • เพื่อส่งการสื่อสารที่ไม่เกี่ยวกับการตลาดแก่คุณ 

อาจมีการส่งการสื่อสารที่ไม่เกี่ยวกับการตลาดตามคำขอของคุณและ/หรืออาจมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณและของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจยังคงได้รับการสื่อสารดังกล่าว แม้ว่าคุณจะเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาดบางประการก็ตาม ข้อมูลที่สื่อสารอาจเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีต่อคุณอย่างถูกต้อง หรือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายบางส่วนของเรา

 

หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกาหรือกวม โปรดดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับข้อความและข้อความโต้ตอบแบบทันทีสำหรับผู้พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกาหรือชาวกวม เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อส่งข้อความถึงคุณอย่างไรและเมื่อใด

 

การสื่อสารที่ไม่ใช่การตลาดอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การส่งอีเมลถึงคุณเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อคุณสมัครใช้บริการของเรา การส่งอีเมลถึงคุณเพื่อขอรหัสผ่านและ/หรือรีเซ็ตชื่อผู้ใช้ แจ้งให้คุณทราบว่าบริการใดถูกหรือจะถูกระงับเพื่อการบำรุงรักษาหรือยกเลิก แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการอัปเกรด การแก้ไข หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อบริการของเราซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แจ้งให้คุณทราบถึงการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเงื่อนไขการใช้งานของเรา หรือแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่คุณร้องขอหรือได้ซื้อไป

 

เราจะไม่มีการติดต่อคุณเพื่อสอบถามรหัสผ่าน โปรดระวังหากคุณได้รับคำขอรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ

 

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

การให้บริการและข้อมูลที่คุณร้องขอ ตัวอย่างเช่น การยืนยันตัวตน รหัสผ่าน หรือการรีเซ็ตชื่อผู้ใช้ เป็นต้น

การปฏิบัติตามสัญญา

ให้บริการและข้อมูลที่เราจำเป็นต้องส่งหรือมอบให้คุณ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการระงับบริการของเรา เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นต้น

การปฏิบัติตามสัญญาหรือความสอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมาย

(ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลและบริการที่เราต้องการให้คุณ)

การบริหารและจัดการโปรไฟล์ Gucci ของคุณเมื่อคุณได้ร้องขอให้เราสร้างโปรไฟล์ Gucci ขึ้นมา

การปฏิบัติตามสัญญา


หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายพื้นฐานดังกล่าว โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ "คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร")

 

  •   เพื่อดำเนินธุรกิจของเราอย่างปลอดภัยและปกป้องกิจกรรมของเรา
 เราจะใช้มาตรการป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกงเพื่อมอบสินค้าและบริการของเราแก่คุณอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามสัญญาของเราอย่างเหมาะสมหรือปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายบางประการ มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้เราปฏิบัติตามสัญญากับคุณได้อย่างเพียงพอ และ/หรือปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการป้องกันตนเองจากการฉ้อโกง
 
เราอาจใช้มาตรการทางการบริหารและเทคนิคเพื่อปกป้องเว็บไซต์ ระบบ เครือข่าย ธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์หรือในร้านค้าของเรา และวิธีการอื่นที่จำเป็นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเข้าถึงหรือจัดเก็บ และเพื่อจุดประสงค์นี้ เราจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของคุณ มาตรการดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสอดคล้องหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่น่าเชื่อถือ 
 
นอกจากนี้ เราอาจใช้มาตรการบางอย่างเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิ์และทรัพย์สิน พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจของเราตามกฎหมาย ข้อบังคับ และอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
 

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

การนำมาตรการป้องกันการฉ้อโกง การตรวจจับ และการตรวจสอบไปใช้เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยทางกายภาพและความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเพื่อมอบสินค้าและบริการอย่างปลอดภัย

ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลและบริการที่เรามอบแก่คุณ

การปฏิบัติตามสัญญาหรือความสอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมาย

หรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการป้องกันตนเองจากการฉ้อโกง (เมื่อผลประโยชน์ดังกล่าวได้สัดส่วนกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน)

การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัวโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (หากมี)

ในกรณีที่การประมวลผลไม่ได้มีการกำหนดโดยกฎหมาย แต่เป็นสิ่งที่คาดหวังตามกฎระเบียบ (และผลประโยชน์ดังกล่าวได้สัดส่วนกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน)

การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการคดีความโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้:

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

หรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการปกป้องสิทธิ์ของตนเอง (เมื่อผลประโยชน์ดังกล่าวได้สัดส่วนกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน)

หรือการใช้สิทธิ์ของเราอย่างเท่าเทียมในคดีความหรือกระบวนการพิจารณาคดี หากมีในประเทศที่คุณอยู่อาศัย

 

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายพื้นฐานดังกล่าว โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ "คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร")

เพื่อประเมินและทำความเข้าใจธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้น

เพื่อจัดการกิจกรรมของเรา ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาที่เรามีต่อคุณ และปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา เราอาจจำเป็นต้องเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเงิน การจัดการ หรือทางกฎหมาย หรือกิจกรรมการวิเคราะห์และการวิจัยตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

ตัวอย่างเช่น อาจมีการใช้ข้อมูลของคุณเมื่อเราใช้ใบแจ้งหนี้ที่เราออกให้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือความรับผิดชอบ หรือเมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะของลูกค้าของเรา (อัตราส่วนเพศ อายุเฉลี่ย เป็นต้น) 

ในบางสถานการณ์ กิจกรรมดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเมื่อเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกิจและการดำเนินการวิจัยตลาด   

กิจกรรมบางอย่างที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงกิจกรรมการทำงานภายใน (เช่น การควบคุมดูแลการเงิน การบัญชี การจัดการสต็อก การจัดการการผลิต การตรวจสอบภายในหรือภายนอก) ภาระผูกพันทางกฎหมายบางประการ (เช่น การเก็บบันทึก) หรือการวิเคราะห์ที่ทำในกรณีที่มีการควบหรือรวมกิจการ 

เรายังอาจดำเนินการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจและการวิจัยตลาด ซึ่งอาจทำให้เราต้องเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของคุณ หรือส่งแบบสำรวจหรือคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลใหม่หรือข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งทำให้เราสามารถวิเคราะห์และเรียนรู้วิธีที่ลูกค้าใช้และโต้ตอบกับเรา เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ และธุรกิจของเราโดยทั่วไป 

 

 

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการขายหรือบริการที่คุณได้ทำไว้กับเรา

ตัวอย่างเช่น การบัญชี การจัดการสต๊อกสินค้า การเก็บบันทึก และอื่น ๆ  

โดยขึ้นอยู่กับการดำเนินกิจกรรมและประเภทข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้:

การปฏิบัติตามสัญญาหรือความสอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมาย

 

ดำเนินกิจกรรมการวิเคราะห์และการวิจัยตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจ

โดยขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลที่เราจำเป็นต้องวิเคราะห์:

การปฏิบัติตามสัญญา

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

เมื่อผลประโยชน์ดังกล่าวได้สัดส่วนกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน

ความยินยอมของคุณ เมื่อคุณตอบแบบสอบถามหรือแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ. 

การแชร์ข้อมูลที่จำเป็นกับผู้ซื้อจริงหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะซื้อ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการโอนธุรกิจ

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมทางธุรกิจของเรา

การแชร์ข้อมูลที่จำเป็นกับผู้ตรวจสอบ สำนักงานกฎหมาย ผู้ให้บริการมืออาชีพในองค์กรที่คล้ายกัน และผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้:

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

หรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของเราอย่างเหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เข้าใจและปรับปรุงธุรกิจของเราให้ดีขึ้น (เมื่อผลประโยชน์ดังกล่าวได้สัดส่วนกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน)

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายพื้นฐานดังกล่าว โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ "คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร")

เพื่อปรับปรุงและจัดการเว็บไซต์ของเราและวิธีการสื่อสารอื่น ๆ 

เราอาจใช้มาตรการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดการ ปรับให้เหมาะสม และปรับปรุงวิธีการสื่อสารทั้งทางดิจิทัลหรือทางกายภาพของเรา เช่น เว็บไซต์ หรือการโต้ตอบแบบเห็นหน้ากันในร้านค้าของเรา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาหรือปรับปรุงบริการของเราโดยสอดคล้องกับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายได้ แน่นอน เมื่อเราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ เราจะต้องขอความยินยอมจากคุณก่อนล่วงหน้าเสมอ 

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการจัดการ ปรับให้เหมาะสม และปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เนื้อหา และข้อเสนอทางดิจิทัลอื่น ๆ ของเรา รวมถึงบริการและสินค้าที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือวิธีการสื่อสารทางดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ระบบนำทางออนไลน์ที่ใช้งานง่าย เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน เช่น หน้าเว็บล่มและบั๊กซอฟต์แวร์ โปรดทราบว่าเมื่อดำเนินการดังกล่าว เราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ

 

 

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

แก้ไขปัญหาการทำงาน เช่น หน้าเว็บล่มและบั๊กซอฟต์แวร์

ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลและบริการที่เราต้องวิเคราะห์:

ความยินยอมของคุณต่อคุกกี้ เมื่อเราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ

หรือผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเมื่อเราใช้ คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อผลประโยชน์ดังกล่าวได้สัดส่วนกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน

การทำความเข้าใจวิธีการใช้และวิธีการจัดการสื่อสาร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุง

ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลส่วนบุคคลจากเว็บไซต์

 

ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลและบริการที่เราต้องวิเคราะห์:

การปฏิบัติตามสัญญาโดยสอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้บริการของเรา

ความยินยอมของคุณต่อคุกกี้  เมื่อเราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ

หรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการบริหารและปรับปรุงวิธีการสื่อสารและระบบอื่น ๆ ของเรา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ ที่ไม่ต้องการความยินยอมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวได้สัดส่วนกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายพื้นฐานดังกล่าว โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ "คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร")

 ข. ข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย

Gucci จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญต่อไปนี้ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@gucci.com  (หรือดูที่ "คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร")

เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อหรือคำร้องอื่นๆ 

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ และเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้สัญญาที่คุณมีกับเรา เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือมีคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา ซึ่งอาจรวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ เช่น งานบัญชีภายใน การประมวลผลการชำระเงินหรือการจัดส่ง

เพื่อมอบสินค้าและบริการที่คุณร้องขอ เราจะเข้าถึง รวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการออกใบเรียกเก็บเงิน การบริหารจัดการการชำระเงิน และงานบัญชีภายใน 

อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะบางอย่างในการมอบบัตรของขวัญ บริการที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับคุณ หรือเมื่อคุณจองผลิตภัณฑ์ ขอซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ หรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการทางโทรศัพท์ หรือบนเว็บไซต์หรือตลาดซื้อขายของเรา ในกรณีดังกล่าว เราสามารถเข้าถึง รวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการบริหารการจัดส่ง คลังสินค้า และการส่งคืน 

เพื่อจัดการโปรไฟล์ Gucci ของคุณ  

เมื่อคุณร้องขอให้เราสร้างโปรไฟล์ Gucci ของคุณแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเชื่อมโยงกับโปรไฟล์นี้ ซึ่งเราจะเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับโดยตรงจากคุณและจากแหล่งอื่น ๆ ตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อมูลในโปรไฟล์ Gucci ของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งในการมอบประสบการณ์ Gucci เฉพาะบุคคลและเหมาะสมกับคุณ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการอัปเดตข้อมูลเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด 

เมื่อคุณขอให้เราสร้างโปรไฟล์ Gucci ของคุณ เราจะเสริมด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การซื้อ ความสนใจ และรายละเอียดการติดต่อของคุณ ในส่วนนี้ โปรดทราบว่าเราใช้ข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อเชื่อมโยงการดำเนินการต่าง ๆ หรือการซื้อเข้ากับโปรไฟล์ Gucci ของคุณ ทั้งนี้ยังรวมถึงการชำระเงินในฐานะ Guest บนเว็บไซต์ของเราเมื่อซื้อสินค้า มากไปกว่านั้นเราอาจใช้วันเกิดของคุณเพื่อพิจารณาว่าคุณมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะใช้บริการของเราหรือไม่

เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้อง เราจะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้นั้นมีความถูกต้องและได้รับการอัปเดต ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา และในกรณีดังกล่าวโปรดแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลใด ๆ ของคุณจะต้องได้รับการอัปเดตหรือแก้ไข และเราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อตรวจหาและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง (การล้างข้อมูล) และลบชุดข้อมูลที่ซ้ำกัน ซึ่งอาจทำให้เราต้องแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ตัวอักษรหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกัน 

เพื่อให้บริการและความช่วยเหลือที่เหมาะกับคุณ

คุณควรที่จะได้รับประสบการณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าเราจะสื่อสารติดต่อกันทางใด ไม่ว่าการสื่อสารจะเกิดในร้านค้าของเรา บนเว็บไซต์ โดยการแชท ทางโทรศัพท์หรือทางวิดีโอ และไม่ว่าคุณจะติดต่อเราหรือเราติดต่อคุณ เราอยากจะมอบบริการที่ตรงใจและเหมาะสมแก่ลูกค้าเสมอ  

เพื่อวัตถุประสงค์ในการมอบประสบการณ์แบบ Gucci ให้แก่คุณ เราจะรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อระบุความเป็นคุณ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามที่คุณร้องขอหรือเพื่อแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ นอกจากนี้เมื่อคุณติดต่อเรา เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแชร์กับเรา เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมและตอบโจทย์แก่คุณเสมอ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากคุณเป็นลูกค้าปัจจุบันหรือเป็นผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ Gucci ของคุณ หากคุณได้ร้องขอให้เราสร้างหรือเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเรา 

เพื่อมอบประสบการณ์สำหรับลูกค้าที่ราบรื่นและพอใจให้กับคุณ รู้จักคุณมากขึ้นเพื่อตอบคำถามให้คุณอย่างเหมาะสม และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยในบริการของเรา เราอาจจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณเพื่อดำเนินการตามสัญญาระหว่างเรา หรือทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อปฏิบัติตามสัญญากับคุณ หรือขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการปรับปรุงบริการของเรา   

เราจะใช้ข้อมูลของคุณที่เรามีเพื่อระบุตัวตนว่าเป็นคุณเมื่อคุณติดต่อเรา (ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ วิดีโอแชท ข้อความ แชท โซเชียลมีเดีย และอื่น ๆ) เมื่อเราสามารถระบุตัวตนคุณได้ เราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในโปรไฟล์ Gucci ของคุณหรือในโปรไฟล์ผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเรา เพื่อให้ทราบว่าคุณได้โต้ตอบกับเราครั้งก่อนหน้าเมื่อใด และเพื่อให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามที่คุณต้องการ ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบการติดต่อสื่อสารที่คุณมีกับเราแบบเรียลไทม์หรือในภายหลัง (เช่น บนเว็บไซต์ของเราหรือในร้านค้า) เพื่อให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังดูหรือสิ่งที่อาจเป็นความต้องการเฉพาะของคุณ

เพื่อมอบบริการลูกค้าอย่างเหมาะสม คุณอาจถูกถามว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือร้านค้าของเรา บนเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการได้รับการติดต่อ กรุณาปิดหน้าต่างระบบนำทางการแชท บริการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับบริการเดียวกันในร้านค้าจริงของเรา

หากเราไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคุณ เราอาจสร้างโปรไฟล์ผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเราเพื่อให้คุณมีประสบการณ์การซื้อแบบครบวงจร แท้จริงแล้ว ไม่ว่าคุณจะโต้ตอบกับเราอย่างไร เราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่ถามข้อมูลที่คุณเคยแชร์กับเราแล้วซ้ำอีกครั้ง 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเฉพาะโปรไฟล์ Gucci หากคุณได้สร้างโปรไฟล์หรือโปรไฟล์ผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าที่เราอาจสร้างไว้เกี่ยวกับคุณ อาจทำให้พนักงานขายของเราติดต่อคุณได้โดยตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อหรือเคยร้องขอ เช่น เมื่อสินค้ากลับมาวางจำหน่ายอีกครั้งหรือเมื่อคำสั่งซื้อของคุณมาถึงรานค้าแล้วหรือเพื่อแชร์ข้อมูลอื่นๆ กับคุณที่คุณร้องขอจากเรา

นอกจากนี้ การตรวจสอบการโต้ตอบของเรา (รวมถึงการบันทึกเสียงหรือวิดีโอ โดยแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า) ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยในบริการของเรา และให้คำตอบที่เหมาะสมกับคุณ 

เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณและเนื้อหาทางการตลาดที่เหมาะสม

คุณจะได้รับข้อมูลและอัปเดตเกี่ยวกับเราทั้งตามที่คุณร้องขอ (โดยคุณได้ให้อนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนหน้า) หรือเมื่อเราได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายในการส่งข้อมูลและอัปเดตให้คุณโดยตรง การสื่อสารดังกล่าวอาจเป็นในระดับสากลหรือท้องถิ่น และอาจรวมถึงข่าวสารอัปเดตต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ คำเชิญร่วมกิจกรรม ข้อเสนอ แบบสอบถาม และอื่นๆ 

การสื่อสารของเราจะปรับให้เหมาะสมและออกแบบมาให้ตรงกับความสนใจของคุณ และจะอัปเดตตามข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ Gucci ของคุณ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการสื่อสารที่เหมาะกับคุณหรือการโฆษณาและแคมเปญการตลาดที่ตรงกับความสนใจของคุณ การใช้ข้อมูลของคุณรวมถึงกิจกรรมการทำโปรไฟล์บางประการ 

เมื่อคุณแชร์ข้อมูลการติดต่อของคุณกับเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อติดต่อคุณผ่านช่องทางการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ข้อความ, MMS, อีเมล, โพสต์, วิธีทางอินเทอร์เน็ต, โซเชียลมีเดียหรือโทรศัพท์) โดยได้รับความยินยอมจากคุณเมื่อจำเป็น คุณสามารถขอให้เราไม่ใช้ช่องทางการสื่อสารเฉพาะหรือยกเลิก (ยกเลิกการสมัคร) ได้โดยใช้ตัวเลือกที่ไม่ต้องการให้แชร์กับคุณ หากคุณต้องการหยุดรับการสื่อสารจากเราผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งหมด โปรดส่งอีเมลไปที่ privacy@gucci.com 

ในฐานะส่วนหนึ่งของประสบการณ์ Gucci เราจะพยายามปรับแต่งและทำให้ประสบการณ์ร่วมกับเราตรงกับความต้องการของคุณเสมอ นี่คือเหตุผลที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งการสื่อสารที่เหมาะสมหรือทำให้การเดินทางของคุณกับเรานั้นตรงกับความสนใจของคุณ แต่จะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณเท่านั้นในกรณีที่จำเป็นภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารของเราอาจรวมถึงคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่าคุณอาจชอบ เนื้อหาการตลาดส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของคุณ คำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่วนบุคคล หรือตามคำขอของคุณหากมี ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับแต่งตามความต้องการส่วนตัว เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา (เช่น วันเกิดของคุณ ประเทศที่คุณพำนัก วิธีการติดต่อที่คุณต้องการ และอื่น ๆ) และ/หรือร่วมกันหรือโดยอิสระ รูปแบบบางอย่างที่เราอาจสังเกตเห็นเมื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ (เช่น คุณชอบซื้อสินค้าของเราที่ใด คุณชอบสินค้าประเภทใด หรือคุณมักซื้อสินค้าในโอกาสใด เป็นต้น) ด้วยข้อมูลนี้ เราอาจสร้างกลุ่มลูกค้าที่คล้ายคลึงกัน (เรียกว่า “แบบจำลองบุคคล”) ซึ่งเราใช้ตัดสินใจนำเสนอเนื้อหาและประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวทั้งในการโต้ตอบขาเข้าหรือขาออก ในบริบทนี้ เราอาจมีการอนุมานเกี่ยวกับคุณจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (โปรไฟล์) ตัวอย่างเช่น หากคุณมักซื้อสินค้าของเราจากร้านสาขาเดิม (ตำแหน่งสาขาหรือทางออนไลน์) เราอาจอนุมานว่าร้านสาขานี้เป็นร้านที่คุณสะดวก ซึ่งจะทำให้เราปรับแต่งประสบการณ์ของคุณกับ Gucci ตามความสนใจและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของคุณ (เช่น การติดต่อสื่อสารที่เหมาะกับคุณ) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งแล้วและตรงกับคุณทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์ คุณอาจจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบหรือระบุตัวตนของคุณ 

เพื่อเสริมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียของคุณและการค้นหาทั้งทางเว็บไซต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ (ตัวอย่างเช่น: เพื่อให้ทราบว่าคุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหลังจากเปิดจดหมายข่าวที่ได้รับ) เทคโนโลยีบางประเภทอาจต้องพึ่งพาบริการจากบริษัทอื่น ๆ ที่ทำงานในบัญชีนั้น ๆ (เช่น โซเชียลมีเดีย WeChat, WhatsApp, Baidu, Kakao Talk, Facebook, Twitter, Instagram หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ) บริษัทเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของตนเอง และข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้นั้นจะขึ้นอยู่กับกฎของบริษัทดังกล่าว มิใช่ของเรา 

เพื่อเสริมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจับคู่ข้อมูลของคุณกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลอื่นมีในครอบครอง (เช่น ด้วยการแชร์และจับคู่ข้อมูลของคุณกับข้อมูลที่อยู่ในครอบครองของพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ) กระบวนการนี้จะดำเนินการโดยใช้ตัวระบุและโปรโตคอลการระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำกันของลูกค้าเท่านั้น เพื่อปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ Gucci ของคุณจะช่วยให้เราสามารถสร้าง "แคมเปญที่คล้ายคลึงกัน" ซึ่งช่วยให้เราเข้าถึงผู้คนใหม่ ๆ ที่น่าจะสนใจในสินค้าของเราเนื่องจากคล้ายคลึงกับคุณ เราอาจดำเนินการแคมเปญที่คล้ายคลึงกันดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือวิธีการสื่อสารอื่น ๆ เมื่อมีการดำเนินแคมเปญที่คล้ายคลึงกัน ก่อนที่จะมีการแชร์ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกแฮชและกลายเป็นลายนิ้วมือสั้น ๆ ที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ 

การใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ อาจช่วยให้เราสามารถแสดงโฆษณาออนไลน์ที่ตรง "บริบท" แก่คุณได้ (หมายถึงโฆษณาที่แสดงตามหน้าเว็บที่คุณกำลังเรียกดู) หรือ "ตามพฤติกรรม" หรือ "ตามความสนใจ" (เมื่อโฆษณาแสดงตามความสนใจของคุณที่เราได้อนุมานจากข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลประชากร ภูมิศาสตร์ และตามความสนใจ) เราอาจใช้โฆษณาดังกล่าวเพื่อแสดงสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด

หากคุณไม่ต้องการเห็นโฆษณาออนไลน์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณแล้ว คุณสามารถขอให้เราลบโปรไฟล์ Gucci ของคุณหรือแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้ ดูที่ “คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ” นอกจากนี้ เว็บไซต์ของบุคคลที่สามบางแห่งอนุญาตให้คุณหยุดดูโฆษณาจากผู้โฆษณาบางรายได้ ดังนั้น คุณอาจตั้งค่าบนเว็บไซต์เหล่านั้นได้

เพื่อส่งการสื่อสารที่ไม่เกี่ยวกับการตลาดแก่คุณ

อาจมีการส่งการสื่อสารที่ไม่เกี่ยวกับการตลาดตามคำขอของคุณและ/หรืออาจมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณและของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

คุณอาจยังคงได้รับการสื่อสารดังกล่าว แม้ว่าคุณจะเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาดบางประการก็ตาม ข้อมูลที่สื่อสารอาจเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีต่อคุณอย่างถูกต้อง หรือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายบางส่วนของเรา

การสื่อสารที่ไม่ใช่การตลาดอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การส่งอีเมลถึงคุณเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อคุณสมัครใช้บริการของเรา การส่งอีเมลถึงคุณเพื่อขอรหัสผ่านและ/หรือรีเซ็ตชื่อผู้ใช้ แจ้งให้คุณทราบว่าบริการใดถูกหรือจะถูกระงับเพื่อการบำรุงรักษาหรือยกเลิก แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการอัปเกรด การแก้ไข หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อบริการของเราซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แจ้งให้คุณทราบถึงการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเงื่อนไขการใช้งานของเรา หรือแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่คุณร้องขอหรือได้ซื้อไป 

เราจะไม่มีการติดต่อคุณเพื่อสอบถามรหัสผ่าน โปรดระวังหากคุณได้รับคำขอรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ

เพื่อดำเนินธุรกิจของเราอย่างปลอดภัยและปกป้องกิจกรรมของเรา

เราจะใช้มาตรการป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกงเพื่อมอบสินค้าและบริการของเราแก่คุณอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามสัญญาของเราอย่างเหมาะสมหรือปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายบางประการ มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้เราปฏิบัติตามสัญญากับคุณได้อย่างเพียงพอ และ/หรือปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการป้องกันตนเองจากการฉ้อโกง

เราอาจใช้มาตรการทางการบริหารและเทคนิคเพื่อปกป้องเว็บไซต์ ระบบ เครือข่าย ธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์หรือในร้านค้าของเรา และวิธีการอื่นที่จำเป็นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเข้าถึงหรือจัดเก็บ และเพื่อจุดประสงค์นี้ เราจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของคุณ มาตรการดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสอดคล้องหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่น่าเชื่อถือ 

นอกจากนี้ เราอาจใช้มาตรการบางอย่างเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิ์และทรัพย์สิน พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจของเราตามกฎหมาย ข้อบังคับ และอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อประเมินและทำความเข้าใจธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้น 

เพื่อจัดการกิจกรรมของเรา ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาที่เรามีต่อคุณ และปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา เราอาจจำเป็นต้องเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเงิน การจัดการ หรือทางกฎหมาย หรือกิจกรรมการวิเคราะห์และการวิจัยตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

ตัวอย่างเช่น อาจมีการใช้ข้อมูลของคุณเมื่อเราใช้ใบแจ้งหนี้ที่เราออกให้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือความรับผิดชอบ หรือเมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะของลูกค้าของเรา (อัตราส่วนเพศ อายุเฉลี่ย เป็นต้น) 

ในบางสถานการณ์ กิจกรรมดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเมื่อเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกิจและการดำเนินการวิจัยตลาด

กิจกรรมบางอย่างที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงกิจกรรมการทำงานภายใน (เช่น การควบคุมดูแลการเงิน การบัญชี การจัดการสต็อก การจัดการการผลิต การตรวจสอบภายในหรือภายนอก) ภาระผูกพันทางกฎหมายบางประการ (เช่น การเก็บบันทึก) หรือการวิเคราะห์ที่ทำในกรณีที่มีการควบหรือรวมกิจการ 

เรายังอาจดำเนินการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจและการวิจัยตลาด ซึ่งอาจทำให้เราต้องเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของคุณ หรือส่งแบบสำรวจหรือคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลใหม่หรือข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งทำให้เราสามารถวิเคราะห์และเรียนรู้วิธีที่ลูกค้าใช้และโต้ตอบกับเรา เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ และธุรกิจของเราโดยทั่วไป  

เพื่อปรับปรุงและจัดการเว็บไซต์ของเราและวิธีการสื่อสารอื่น ๆ 

เราอาจใช้มาตรการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดการ ปรับให้เหมาะสม และปรับปรุงวิธีการสื่อสารทั้งทางดิจิทัลหรือทางกายภาพของเรา เช่น เว็บไซต์ หรือการโต้ตอบแบบเห็นหน้ากันในร้านค้าของเรา 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาหรือปรับปรุงบริการของเราโดยสอดคล้องกับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายได้ เมื่อเราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ เราจะต้องขอความยินยอมจากคุณก่อนล่วงหน้าเสมอ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการจัดการ ปรับให้เหมาะสม และปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เนื้อหา และข้อเสนอทางดิจิทัลอื่น ๆ ของเรา รวมถึงบริการและสินค้าที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือวิธีการสื่อสารทางดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ระบบนำทางออนไลน์ที่ใช้งานง่าย เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน เช่น หน้าเว็บล่มและบั๊กซอฟต์แวร์ โปรดทราบว่าเมื่อดำเนินการดังกล่าว เราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ

เราอาจรวบรวม ใช้ ครอบครอง หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นภายใต้ความยินยอมของคุณ หรือที่อนุญาตโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้  

C. ข้อมูลบางอย่างสำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศการ์ตา เวียดนาม คูเวต เม็กซิโก ชิลี หรือเกาหลีใต้  

Gucci จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีส่วนใหญ่นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องบนพื้นฐานของกฎหมายที่ระบุไว้ในส่วนนี้ เมื่อเราต้องการข้อมูลจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงด้านล่าง โดยทั่วไปแล้วเราจะขอให้คุณส่งข้อมูลให้เราตามความสมัครใจ หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ คุณอาจไม่ได้รับประโยชน์จากบริการบางอย่างของเราซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายพื้นฐานดังกล่าว โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ "คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร")

เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อหรือคำร้องอื่น ๆ 

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ และเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้สัญญาที่คุณมีกับเรา เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือมีคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา ซึ่งอาจรวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ เช่น งานบัญชีภายใน การประมวลผลการชำระเงินหรือการจัดส่ง  

เพื่อมอบสินค้าและบริการที่คุณร้องขอ เราจะเข้าถึง รวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล ใช้งาน เปิดเผย และโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการออกใบเรียกเก็บเงิน การบริหารจัดการการชำระเงิน และงานบัญชีภายใน 

อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะบางอย่างในการมอบบัตรของขวัญ บริการที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับคุณ หรือเมื่อคุณจองผลิตภัณฑ์ ขอซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ หรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการทางโทรศัพท์ หรือบนเว็บไซต์หรือตลาดซื้อขายของเรา ในกรณีดังกล่าว เราสามารถเข้าถึง รวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการบริหารการจัดส่ง คลังสินค้า และการส่งคืน 


วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

เราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อ หรือคำร้องอื่นๆ ผ่านทางร้านค้าของเราหรือทางออนไลน์

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่จำเป็นใดๆ เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้สัญญาการขายหรือบริการที่คุณทำไว้กับเรา (การประมวลผลการชำระเงิน การจัดส่ง การจัดการการส่งคืน ฯลฯ)

การซื้อบนเว็บไซต์ของเราจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้

ประเทศการ์ตา

เวียดนาม

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

ความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

การปฏิบัติตามสัญญา

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราที่เกี่ยวกับการซื้อออนไลน์ หรือคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์อื่นใด

สถานการณ์อื่น ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากคุณตามที่ให้ไว้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแบ่งปันข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ 

ความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแบ่งปันข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายพื้นฐานดังกล่าว โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ "คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร")

  • เพื่อจัดการโปรไฟล์ Gucci ของคุณ 

เมื่อคุณร้องขอให้เราสร้างโปรไฟล์ Gucci ของคุณแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเชื่อมโยงกับโปรไฟล์นี้ ซึ่งเราจะเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับโดยตรงจากคุณและจากแหล่งอื่น ๆ ตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อมูลในโปรไฟล์ Gucci ของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งในการมอบประสบการณ์ Gucci เฉพาะบุคคลและเหมาะสมกับคุณ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการอัปเดตข้อมูลเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด 
  
เมื่อคุณขอให้เราสร้างโปรไฟล์ Gucci ของคุณ เราจะเสริมด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การซื้อ ความสนใจ และรายละเอียดการติดต่อของคุณ ในส่วนนี้ โปรดทราบว่าเราใช้ข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อเชื่อมโยงการดำเนินการต่าง ๆ หรือการซื้อเข้ากับโปรไฟล์ Gucci ของคุณ ทั้งนี้ยังรวมถึงการชำระเงินในฐานะ Guest บนเว็บไซต์ของเราเมื่อซื้อสินค้า มากไปกว่านั้นเราอาจใช้วันเกิดของคุณเพื่อพิจารณาว่าคุณมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะใช้บริการของเราหรือไม่
เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้อง เราจะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้นั้นมีความถูกต้องและได้รับการอัปเดต ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา และในกรณีดังกล่าวโปรดแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลใด ๆ ของคุณจะต้องได้รับการอัปเดตหรือแก้ไข และเราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อตรวจหาและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง (การล้างข้อมูล) และลบชุดข้อมูลที่ซ้ำกัน ซึ่งอาจทำให้เราต้องแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ตัวอักษรหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกัน
   

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การบริหาร จัดการ และดูแลรักษาโปรไฟล์ Gucci ของคุณเมื่อคุณได้ร้องขอให้เราสร้างโปรไฟล์ขึ้นมา

ซึ่งการดำเนินการนี้อาจรวมถึงการล้างข้อมูลและการลบข้อมูลซ้ำซ้อน

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

ประเทศการ์ตา

เวียดนาม

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

เมื่อโปรไฟล์ถูกสร้างขึ้นตามคำขอของคุณแล้ว เพื่อเสริมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราในระหว่างการปฏิสัมพันธ์ของเรา (และผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวจะไม่ถูกแทนที่โดยผลประโยชน์ของคุณเองหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน)

การปฏิบัติตามสัญญา

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราที่เกี่ยวกับการซื้อออนไลน์ หรือคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์อื่นใด

สถานการณ์อื่น ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากคุณตามที่ให้ไว้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา

หรือแบ่งปันข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ ความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแบ่งปันข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายพื้นฐานดังกล่าว โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ "คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร")

เพื่อให้บริการและความช่วยเหลือที่เหมาะกับคุณ 

คุณควรที่จะได้รับประสบการณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าเราจะสื่อสารติดต่อกันทางใด ไม่ว่าการสื่อสารจะเกิดในร้านค้าของเรา บนเว็บไซต์ โดยการแชท ทางโทรศัพท์หรือทางวิดีโอ และไม่ว่าคุณจะติดต่อเราหรือเราติดต่อคุณ เราอยากจะมอบบริการที่ตรงใจและเหมาะสมแก่ลูกค้าเสมอ  

เพื่อวัตถุประสงค์ในการมอบประสบการณ์แบบ Gucci ให้แก่คุณ เราจะรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล ใช้งาน เปิดเผยและโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อระบุความเป็นคุณ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามที่คุณร้องขอหรือเพื่อแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ นอกจากนี้เมื่อคุณติดต่อเรา เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแชร์กับเรา เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมและตอบโจทย์แก่คุณเสมอ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากคุณเป็นลูกค้าปัจจุบันหรือเป็นผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ Gucci ของคุณ หากคุณได้ร้องขอให้เราสร้างหรือเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเรา 

เพื่อมอบประสบการณ์สำหรับลูกค้าที่ราบรื่นและพอใจให้กับคุณ รู้จักคุณมากขึ้นเพื่อตอบคำถามให้คุณอย่างเหมาะสม และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยในบริการของเรา เราอาจจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณเพื่อดำเนินการตามสัญญาระหว่างเรา หรือทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อปฏิบัติตามสัญญากับคุณ หรือขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการปรับปรุงบริการของเรา   

เราจะใช้ข้อมูลของคุณที่เรามีเพื่อระบุตัวตนว่าเป็นคุณเมื่อคุณติดต่อเรา (ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ วิดีโอแชท ข้อความ แชท โซเชียลมีเดีย และอื่น ๆ) เมื่อเราสามารถระบุตัวตนคุณได้ เราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในโปรไฟล์ Gucci ของคุณหรือในโปรไฟล์ผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเรา เพื่อให้ทราบว่าคุณได้โต้ตอบกับเราครั้งก่อนหน้าเมื่อใด และเพื่อให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามที่คุณต้องการ ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบการติดต่อสื่อสารที่คุณมีกับเราแบบเรียลไทม์หรือในภายหลัง (เช่น บนเว็บไซต์ของเราหรือในร้านค้า) เพื่อให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังดูหรือสิ่งที่อาจเป็นความต้องการเฉพาะของคุณ

เพื่อมอบบริการลูกค้าอย่างเหมาะสม คุณอาจถูกถามว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือร้านค้าของเรา บนเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการได้รับการติดต่อ กรุณาปิดหน้าต่างระบบนำทางการแชท บริการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับบริการเดียวกันในร้านค้าจริงของเรา

หากเราไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคุณ เราอาจสร้างโปรไฟล์ผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเราเพื่อให้คุณมีประสบการณ์การซื้อแบบครบวงจร แท้จริงแล้ว ไม่ว่าคุณจะโต้ตอบกับเราอย่างไร เราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่ถามข้อมูลที่คุณเคยแชร์กับเราแล้วซ้ำอีกครั้ง 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเฉพาะโปรไฟล์ Gucci หากคุณได้สร้างโปรไฟล์หรือโปรไฟล์ผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าที่เราอาจสร้างไว้เกี่ยวกับคุณ อาจทำให้พนักงานขายของเราติดต่อคุณได้โดยตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อหรือเคยร้องขอ เช่น เมื่อสินค้ากลับมาวางจำหน่ายอีกครั้งหรือเมื่อคำสั่งซื้อของคุณมาถึงรานค้าแล้วหรือเพื่อแชร์ข้อมูลอื่น ๆ กับคุณที่คุณร้องขอจากเรา

นอกจากนี้ การตรวจสอบการโต้ตอบของเรา (รวมถึงการบันทึกเสียงหรือวิดีโอ โดยแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า) ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยในบริการของเรา และให้คำตอบที่เหมาะสมกับคุณ 


วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การบริหาร จัดการ และดูแลรักษาโปรไฟล์ Gucci ของคุณ

ซึ่งจะดำเนินการโดยเสร็จสิ้นหากคุณร้องขอให้เราสร้างโปรไฟล์ Gucci และหากเราสามารถรถบุตัวตนได้ว่าเป็นคุณ เราจะป้อนข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เข้าไปยังโปรไฟล์ Gucci ของคุณเมื่อคุณติดต่อเราหรือเราติดต่อคุณ ซึ่งการดำเนินการนี้อาจรวมถึงการล้างข้อมูลและการลบข้อมูลซ้ำซ้อน

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

ประเทศการ์ตา

เวียดนาม

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

เมื่อโปรไฟล์ถูกสร้างขึ้นตามคำขอของคุณแล้ว เพื่อเสริมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราในระหว่างการปฏิสัมพันธ์ของเรา (และผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวจะไม่ถูกแทนที่โดยผลประโยชน์ของคุณเองหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน)

การปฏิบัติตามสัญญา

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราที่เกี่ยวกับการซื้อออนไลน์ หรือคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์อื่นใด

สถานการณ์อื่นๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากคุณตามที่ให้ไว้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือเมื่อตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

ความยินยอมจากคุณตามที่ให้ไว้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือเมื่อตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การบริหาร การจัดการ และการรักษาโปรไฟล์ผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเรา

การดำเนินการนี้จะได้รับการจัดการโดยเสร็จสิ้นหากเราไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นคุณ เราจะป้อนข้อมูลที่คุณให้เมื่อคุณติดต่อเราหรือเมื่อเราติดต่อคุณไปยังโปรไฟล์ผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเรา เพื่อหลีกเลี่ยงการสอบถามข้อมูลที่คุณเคยแชร์กับเราแล้ว และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างตรงใจคุณ

ประเทศการ์ตา

เวียดนาม

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

เมื่อเราไม่สามารถระบุตัวตนว่าเป็นคุณได้ เพื่อให้ความช่วยเหลือที่เหมาะกับโปรไฟล์ผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเรา (และความสนใจดังกล่าวจะไม่ถูกแทนที่ด้วยผลประโยชน์ของคุณเองหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน)

ความยินยอมของคุณ

ได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแบ่งปันข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

ความยินยอมของคุณ

ตามที่ได้รับคำยินยอมเมื่อคุณเลือกที่จะทำสัญญาหรือแบ่งปันข้อมูลของคุณกับเราโดยสมัครใจ

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การติดต่อเข้ามา – การจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลที่คุณอาจร้องขอเมื่อคุณติดต่อเรา

ประเทศการ์ตา

เวียดนาม

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

ความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

การปฏิบัติตามสัญญา

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราที่เกี่ยวกับการซื้อออนไลน์ หรือคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์อื่นใด

สถานการณ์อื่นๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากคุณตามที่ให้ไว้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

ความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การติดต่อออกไป การติดต่อคุณโดยตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลที่คุณร้องขอ

ประเทศการ์ตา

เวียดนาม

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

เพื่อให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่คุณเมื่อปฏิสัมพันธ์ของเราไม่เกี่ยวข้องกับการก่อตัวหรือการปฏิบัติตามสัญญา (และผลประโยชน์ดังกล่าวจะไม่ถูกแทนที่โดยผลประโยชน์ของคุณเองหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน)

การปฏิบัติตามสัญญา

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราที่เกี่ยวกับการซื้อออนไลน์ หรือคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์อื่นใด

สถานการณ์อื่นๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากคุณตามที่ให้ไว้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

ความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

 

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

เรียลไทม์หรือการตรวจสอบเพิ่มเติมของการโต้ตอบของเรา เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของบริการของเราและให้คำตอบที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ

การตรวจสอบนี้สามารถดำเนินการได้ในระหว่างการติดต่อเข้ามาและการติดต่อออกไป

ประเทศการ์ตา

เวียดนาม

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

โดยขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม:

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในบริการของเรา (และเมื่อผลประโยชน์ดังกล่าวได้สัดส่วนกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน)

ความยินยอมของคุณเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

เมื่อเรารวบรวมข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

หรือความยินยอมให้ใช้คุกกี้ของคุณ

เมื่อการตรวจสอบดังกล่าวเสร็จสิ้นบนเว็บไซต์ของเราผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาทางออนไลน์อื่น ๆ

ความยินยอมของคุณเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

เมื่อเรารวบรวมข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

หรือความยินยอมให้ใช้คุกกี้ของคุณ

เมื่อการตรวจสอบดังกล่าวเสร็จสิ้นบนเว็บไซต์ของเราผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาทางออนไลน์อื่น ๆ

ความยินยอมของคุณเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

เมื่อเรารวบรวมข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

หรือความยินยอมให้ใช้คุกกี้ของคุณ

เมื่อการตรวจสอบดังกล่าวเสร็จสิ้นบนเว็บไซต์ของเราผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาทางออนไลน์อื่น ๆ 

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายพื้นฐานดังกล่าว โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ "คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร")

เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณและเนื้อหาทางการตลาดที่เหมาะสม

คุณจะได้รับข้อมูลและอัปเดตเกี่ยวกับเราทั้งตามที่คุณร้องขอ (โดยคุณได้ให้อนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนหน้า) หรือเมื่อเราได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายในการส่งข้อมูลและอัปเดตให้คุณโดยตรง การสื่อสารดังกล่าวอาจเป็นในระดับสากลหรือท้องถิ่น และอาจรวมถึงข่าวสารอัปเดตต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ คำเชิญร่วมกิจกรรม ข้อเสนอ แบบสอบถาม และอื่นๆ 

การสื่อสารของเราจะปรับให้เหมาะสมและออกแบบมาให้ตรงกับความสนใจของคุณ และจะอัปเดตตามข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ Gucci ของคุณ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการสื่อสารที่เหมาะกับคุณหรือการโฆษณาและแคมเปญการตลาดที่ตรงกับความสนใจของคุณ การใช้ข้อมูลของคุณนั้นมีกิจกรรมการทำโปรไฟล์บางประการ 

เมื่อคุณแชร์ข้อมูลการติดต่อของคุณกับเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อติดต่อคุณผ่านช่องทางการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ข้อความ, MMS, อีเมล, โพสต์, วิธีทางอินเทอร์เน็ต, โซเชียลมีเดียหรือโทรศัพท์) โดยได้รับความยินยอมจากคุณเมื่อจำเป็น คุณสามารถขอให้เราไม่ใช้ช่องทางการสื่อสารเฉพาะหรือยกเลิก (ยกเลิกการสมัคร) ได้โดยใช้ตัวเลือกที่ไม่ต้องการให้แชร์กับคุณ หากคุณต้องการหยุดรับการสื่อสารจากเราผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งหมด โปรดส่งอีเมลไปที่ privacy@gucci.com 

ในฐานะส่วนหนึ่งของประสบการณ์ Gucci เราจะพยายามปรับแต่งและทำให้ประสบการณ์ร่วมกับเราตรงกับความต้องการของคุณเสมอ นี่คือเหตุผลที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งการสื่อสารที่เหมาะสมหรือทำให้การเดินทางของคุณกับเรานั้นตรงกับความสนใจของคุณ แต่จะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณเท่านั้นในกรณีที่จำเป็นภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารของเราอาจรวมถึงคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่าคุณอาจชอบ เนื้อหาการตลาดส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของคุณ คำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่วนบุคคล หรือตามคำขอของคุณหากมี ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับแต่งตามความต้องการส่วนตัว เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา (เช่น วันเกิดของคุณ ประเทศที่คุณพำนัก วิธีการติดต่อที่คุณต้องการ และอื่น ๆ) และ/หรือร่วมกันหรือโดยอิสระ รูปแบบบางอย่างที่เราอาจสังเกตเห็นเมื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ (เช่น คุณชอบซื้อสินค้าของเราที่ใด คุณชอบสินค้าประเภทใด หรือคุณมักซื้อสินค้าในโอกาสใด เป็นต้น) ด้วยข้อมูลนี้ เราอาจสร้างกลุ่มลูกค้าที่คล้ายคลึงกัน (เรียกว่า “แบบจำลองบุคคล”) ซึ่งเราใช้ตัดสินใจนำเสนอเนื้อหาและประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวทั้งในการโต้ตอบขาเข้าหรือขาออก ในบริบทนี้ เราอาจมีการอนุมานเกี่ยวกับคุณจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (โปรไฟล์) ตัวอย่างเช่น หากคุณมักซื้อสินค้าของเราจากร้านสาขาเดิม (ตำแหน่งสาขาหรือทางออนไลน์) เราอาจอนุมานว่าร้านสาขานี้เป็นร้านที่คุณสะดวก ซึ่งจะทำให้เราปรับแต่งประสบการณ์ของคุณกับ Gucci ตามความสนใจและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของคุณ (เช่น การติดต่อสื่อสารที่เหมาะกับคุณ) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งแล้วและตรงกับคุณทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์ คุณอาจจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบหรือระบุตัวตนของคุณ 

เพื่อเสริมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียของคุณและการค้นหาทั้งทางเว็บไซต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ (ตัวอย่างเช่น: เพื่อให้ทราบว่าคุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหลังจากเปิดจดหมายข่าวที่ได้รับ) เทคโนโลยีบางประเภทอาจต้องพึ่งพาบริการจากบริษัทอื่น ๆ ที่ทำงานในบัญชีนั้น ๆ (เช่น โซเชียลมีเดีย WeChat, WhatsApp, Baidu, Kakao Talk, Facebook, Twitter, Instagram หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ) บริษัทเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของตนเอง และข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้นั้นจะขึ้นอยู่กับกฎของบริษัทดังกล่าว มิใช่ของเรา 

เพื่อเสริมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจับคู่ข้อมูลของคุณกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลอื่นมีในครอบครอง (เช่น ด้วยการแชร์และจับคู่ข้อมูลของคุณกับข้อมูลที่อยู่ในครอบครองของพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ) กระบวนการนี้จะดำเนินการโดยใช้ตัวระบุและโปรโตคอลการระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำกันของลูกค้าเท่านั้น เพื่อปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ Gucci ของคุณจะช่วยให้เราสามารถสร้าง "แคมเปญที่คล้ายคลึงกัน" ซึ่งช่วยให้เราเข้าถึงผู้คนใหม่ ๆ ที่น่าจะสนใจในสินค้าของเราเนื่องจากคล้ายคลึงกับคุณ เราอาจดำเนินการแคมเปญที่คล้ายคลึงกันดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือวิธีการสื่อสารอื่น ๆ เมื่อมีการดำเนินแคมเปญที่คล้ายคลึงกัน ก่อนที่จะมีการแชร์ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกแฮชและกลายเป็นลายนิ้วมือสั้น ๆ ที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ 

การใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ อาจช่วยให้เราสามารถแสดงโฆษณาออนไลน์ที่ตรง "บริบท" แก่คุณได้ (หมายถึงโฆษณาที่แสดงตามหน้าเว็บที่คุณกำลังเรียกดู) หรือ "ตามพฤติกรรม" หรือ "ตามความสนใจ" (เมื่อโฆษณาแสดงตามความสนใจของคุณที่เราได้อนุมานจากข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลประชากร ภูมิศาสตร์ และตามความสนใจ) เราอาจใช้โฆษณาดังกล่าวเพื่อแสดงสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด

หากคุณไม่ต้องการเห็นโฆษณาออนไลน์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมแล้ว คุณสามารถขอให้เราลบโปรไฟล์ Gucci ของคุณหรือแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้ ดูที่ “คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ” นอกจากนี้ เว็บไซต์ของบุคคลที่สามบางแห่งอนุญาตให้คุณหยุดดูโฆษณาจากผู้โฆษณาบางรายได้ ดังนั้น คุณอาจตั้งค่าบนเว็บไซต์เหล่านั้นได้

 

 


 

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

ส่งหรือนำเสนอการสื่อสารที่เหมาะกับคุณ

ซึ่งอาจรวมถึงการสื่อสาร เช่น ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสินค้าและบริการ คำเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ข้อเสนอ แบบสอบถาม

เมื่อคุณแชร์ข้อมูลการติดต่อของคุณกับเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อติดต่อคุณผ่านช่องทางการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ข้อความ, MMS, อีเมล, โพสต์, อินเทอร์เน็ต, โซเชียลมีเดียหรือโทรศัพท์)

เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้คุณได้รับการสื่อสารที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะตามความสนใจและพฤติกรรมการช้อปปิ้ง และปรับปรุงและปรับแต่งบริการของเราโดยเฉพาะด้วยการจัดทำโปรไฟล์

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

ประเทศการ์ตา

เวียดนาม

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการนำเสนอเนื้อหาที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณ

เมื่อผลประโยชน์ดังกล่าวได้สัดส่วนกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณหรือสิทธิขั้นพื้นฐานและเราได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการส่งการสื่อสารดังกล่าวให้แก่คุณโดยไม่ต้องได้รับความยินยอม

ความยินยอมจากคุณที่ได้รับมาเมื่อคุณสร้างโปรไฟล์ Gucci ความยินยอมจากคุณที่ได้รับมาเมื่อคุณสร้างโปรไฟล์ Gucci

ความยินยอมจากคุณที่ได้รับมาเมื่อคุณสร้างโปรไฟล์ Gucci

ความยินยอมจากคุณที่ได้รับมาเมื่อคุณสร้างโปรไฟล์ Gucci

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การอัปเดตและเสริมหรือเพิ่มคุณค่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ซึ่งรวมถึงการล้างข้อมูลและการลบข้อมูลซ้ำซ้อน

นอกจากนี้ยังรวมถึงการเสริมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยข้อมูลของบุคคลภายนอกหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคุณบนโซเชียลมีเดียและกิจกรรมการท่องเว็บของคุณในเว็บไซต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ

เทคโนโลยีบางประเภทที่เราใช้ (รวมถึงคุกกี้) อาจต้องพึ่งพาบริการจากบริษัทอื่น ๆ ที่ทำงานในบัญชีนั้น ๆ (เช่น โซเชียลมีเดีย WeChat, WhatsApp, Baidu, Kakao Talk, Facebook, Twitter, Instagram หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ) คุณอาจจะต้องให้ความยินยอมต่อคุกกี้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว บริษัทอื่น ๆ เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของตนเอง และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะขึ้นอยู่กับกฎของบริษัทดังกล่าว มิใช่ของเรา

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

ประเทศการ์ตา

เวียดนาม

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

ความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

หรือการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

เมื่อการอัปเดตดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการดูแลและจัดการโปรไฟล์ Gucci ของคุณ รวมถึงการดำเนินการตามคำขอให้แก้ไขหรือลบข้อมูล

 

การปฏิบัติตามสัญญา

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราที่เกี่ยวกับการซื้อออนไลน์ หรือคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์อื่นใด และการอัปเดตดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการโปรไฟล์ Gucci ของคุณ

หรือการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

เมื่อดำเนินการตามคำขอให้แก้ไขหรือลบข้อมูล

สถานการณ์อื่นๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากคุณตามที่ให้ไว้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

เมื่อดำเนินการตามคำขอให้แก้ไขหรือลบข้อมูล

สถานการณ์อื่นๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากคุณตามที่ให้ไว้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การสร้างแคมเปญที่คล้ายคลึงกัน

แคมเปญที่คล้ายคลึงกันช่วยให้เราเข้าถึงผู้คนใหม่ ๆ ที่น่าจะสนใจในสินค้าของเราเนื่องจากคล้ายคลึงกับคุณ

เทคโนโลยีบางประเภทที่เราใช้ (รวมถึงคุกกี้) อาจต้องพึ่งพาบริการจากบริษัทอื่น ๆ ที่ทำงานในบัญชีนั้น ๆ (เช่น โซเชียลมีเดีย WeChat, WhatsApp, Baidu, Kakao Talk, Facebook, Twitter, Instagram หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ) คุณอาจจะต้องให้ความยินยอมต่อคุกกี้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว บริษัทอื่น ๆ เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของตนเอง และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะขึ้นอยู่กับกฎของบริษัทดังกล่าว มิใช่ของเรา

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

ประเทศการ์ตา

เวียดนาม

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

เมื่อคุณยอมรับให้สร้างโปรไฟล์ Gucci ความยินยอมที่คุณอนุญาตให้เราเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับการทำรูปแบบบางประการ (การทำโปรไฟล์) (เช่น ด้วยการยอมรับที่จะรับการสื่อสารเหมาะสมกับคุณ)

เมื่อคุณยอมรับให้สร้างโปรไฟล์ Gucci ความยินยอมที่คุณอนุญาตให้เราเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับการทำรูปแบบบางประการ (การทำโปรไฟล์) (เช่น ด้วยการยอมรับที่จะรับการสื่อสารเหมาะสมกับคุณ)

เมื่อคุณยอมรับให้สร้างโปรไฟล์ Gucci ความยินยอมที่คุณอนุญาตให้เราเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับการทำรูปแบบบางประการ (การทำโปรไฟล์) (เช่น ด้วยการยอมรับที่จะรับการสื่อสารเหมาะสมกับคุณ)

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การโฆษณาออนไลน์

การแสดงโฆษณาออนไลน์ “ตามบริบท", “ตามพฤติกรรม", “ตามความสนใจ" หรือ “ปรับแต่งให้เหมาะกับคุณ” รวมถึงด้วยการใช้คุกกี้ หรือเทคโนโลยีโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

ประเทศการ์ตา

เวียดนาม

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

ความยินยอมของคุณต่อคุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ

ความยินยอมของคุณต่อคุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ

ความยินยอมของคุณต่อคุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ 

 
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายพื้นฐานดังกล่าว โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร)
 
เพื่อส่งการสื่อสารที่ไม่เกี่ยวกับการตลาดแก่คุณ 
อาจมีการส่งการสื่อสารที่ไม่เกี่ยวกับการตลาดตามคำขอของคุณและ/หรืออาจมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณและของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
คุณอาจยังคงได้รับการสื่อสารดังกล่าว แม้ว่าคุณจะเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาดบางประการก็ตาม ข้อมูลที่สื่อสารอาจเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีต่อคุณอย่างถูกต้อง หรือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายบางส่วนของเรา
   
การสื่อสารที่ไม่ใช่การตลาดอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การส่งอีเมลถึงคุณเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อคุณสมัครใช้บริการของเรา การส่งอีเมลถึงคุณเพื่อขอรหัสผ่านและ/หรือรีเซ็ตชื่อผู้ใช้ แจ้งให้คุณทราบว่าบริการใดถูกหรือจะถูกระงับเพื่อการบำรุงรักษาหรือยกเลิก แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการอัปเกรด การแก้ไข หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อบริการของเราซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แจ้งให้คุณทราบถึงการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเงื่อนไขการใช้งานของเรา หรือแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่คุณร้องขอหรือได้ซื้อไป 
เราจะไม่มีการติดต่อคุณเพื่อสอบถามรหัสผ่าน โปรดระวังหากคุณได้รับคำขอรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ
 

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การให้บริการและข้อมูลที่คุณร้องขอ ตัวอย่างเช่น การยืนยันตัวตน รหัสผ่าน หรือการรีเซ็ตชื่อผู้ใช้ เป็นต้น

 

ประเทศการ์ตา

 เวียดนาม

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

ความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ การปฏิบัติตามสัญญา

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราที่เกี่ยวกับการซื้อออนไลน์ หรือคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์อื่นใด

การปฏิบัติตามสัญญา

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราที่เกี่ยวกับการซื้อออนไลน์ หรือคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์อื่นใด

สถานการณ์อื่นใดจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณตามที่ให้ไว้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแบ่งปันข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

ความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

ให้บริการและข้อมูลที่เราจำเป็นต้องส่งหรือมอบให้คุณ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการระงับบริการของเรา เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นต้น

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

ประเทศการ์ตา

เวียดนาม

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

ความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

หรือการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

(ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลและบริการที่เราต้องให้กับคุณ)

Sขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลและบริการที่เราต้องให้กับคุณ:

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

หรือการปฏิบัติตามสัญญา

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราที่เกี่ยวกับการซื้อออนไลน์ หรือคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์อื่นใด

หรือความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ 

ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลและบริการที่เราต้องให้กับคุณ:

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

 

หรือความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การบริหารและจัดการโปรไฟล์ Gucci ของคุณเมื่อคุณได้ร้องขอให้เราสร้างโปรไฟล์ Gucci ขึ้นมา

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

ประเทศการ์ตา

เวียดนาม

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

ความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

การปฏิบัติตามสัญญา

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราที่เกี่ยวกับการซื้อออนไลน์ หรือคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์อื่นใด

สถานการณ์อื่นๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากคุณตามที่ให้ไว้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

ความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

 
  เพื่อดำเนินธุรกิจของเราอย่างปลอดภัยและปกป้องกิจกรรมของเรา 
เราจะใช้มาตรการป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกงเพื่อมอบสินค้าและบริการของเราแก่คุณอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามสัญญาของเราอย่างเหมาะสมหรือปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายบางประการ มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้เราปฏิบัติตามสัญญากับคุณได้อย่างเพียงพอ และ/หรือปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการป้องกันตนเองจากการฉ้อโกง
   
เราอาจใช้มาตรการทางการบริหารและเทคนิคเพื่อปกป้องเว็บไซต์ ระบบ เครือข่าย ธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์หรือในร้านค้าของเรา และวิธีการอื่นที่จำเป็นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเข้าถึงหรือจัดเก็บ และเพื่อจุดประสงค์นี้ เราจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของคุณ มาตรการดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสอดคล้องหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่น่าเชื่อถือ 
นอกจากนี้ เราอาจใช้มาตรการบางอย่างเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิ์และทรัพย์สิน พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจของเราตามกฎหมาย ข้อบังคับ และอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  

  

 

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การนำมาตรการป้องกันการฉ้อโกง การตรวจจับ และการตรวจสอบไปใช้เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยทางกายภาพและความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเพื่อมอบสินค้าและบริการอย่างปลอดภัย

ประเทศการ์ตา

เวียดนาม

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

หรือผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการป้องกันตัวเราเองจากการฉ้อโกง ป้องกันอาชญากรรม หรือการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว หรือการเริ่มการสืบสวนดังกล่าว และการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสืบสวนอาชญากรรมใดๆ โดยขึ้นอยู่กับคำขอของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่สืบสวน (เมื่อผลประโยชน์ดังกล่าวได้สัดส่วนกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน)

ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลและบริการที่เราต้องให้กับคุณ:

หรือการปฏิบัติตามสัญญา

หรือการปฏิบัติตามสัญญา

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราที่เกี่ยวกับการซื้อออนไลน์ หรือคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์อื่นใด

หรือความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญาหรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ 

ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลและบริการที่เราให้กับคุณ:

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

หรือความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัวโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

ประเทศการ์ตา

เวียดนาม

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

หรือผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

ในกรณีที่การประมวลผลไม่ได้มีการกำหนดโดยกฎหมาย แต่เป็นสิ่งที่คาดหวังตามกฎระเบียบ (และผลประโยชน์ดังกล่าวได้สัดส่วนกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน)

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

หรือความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ 

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

หรือความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการคดีความโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

ประเทศการ์ตา

เวียดนาม

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

โดยขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้:

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

หรือผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการปกป้องสิทธิ์ของเรา (เมื่อผลประโยชน์ดังกล่าวได้สัดส่วนกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน)

โดยขึ้นอยู่กับการดำเนินกิจกรรมและประเภทข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้:

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

หรือความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ โ 

ดยขึ้นอยู่กับการดำเนินกิจกรรมและประเภทข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้:

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

หรือความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายพื้นฐานดังกล่าว โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร)

เพื่อประเมินและทำความเข้าใจธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้น 

เพื่อจัดการกิจกรรมของเรา ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาที่เรามีต่อคุณ และปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา เราอาจจำเป็นต้องเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเงิน การจัดการ หรือทางกฎหมาย หรือกิจกรรมการวิเคราะห์และการวิจัยตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

ตัวอย่างเช่น อาจมีการใช้ข้อมูลของคุณเมื่อเราใช้ใบแจ้งหนี้ที่เราออกให้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือความรับผิดชอบ หรือเมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะของลูกค้าของเรา (อัตราส่วนเพศ อายุเฉลี่ย เป็นต้น) 

ในบางสถานการณ์ กิจกรรมดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเมื่อเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกิจและการดำเนินการวิจัยตลาด   

กิจกรรมบางอย่างที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงกิจกรรมการทำงานภายใน (เช่น การควบคุมดูแลการเงิน การบัญชี การจัดการสต็อก การจัดการการผลิต การตรวจสอบภายในหรือภายนอก) ภาระผูกพันทางกฎหมายบางประการ (เช่น การเก็บบันทึก) หรือการวิเคราะห์ที่ทำในกรณีที่มีการควบหรือรวมกิจการ 

เรายังอาจดำเนินการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจและการวิจัยตลาด ซึ่งอาจทำให้เราต้องเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของคุณ หรือส่งแบบสำรวจหรือคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลใหม่หรือข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งทำให้เราสามารถวิเคราะห์และเรียนรู้วิธีที่ลูกค้าใช้และโต้ตอบกับเรา เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ และธุรกิจของเราโดยทั่วไป 

 

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการขายหรือบริการที่คุณได้ทำไว้กับเรา

ตัวอย่างเช่น การบัญชี การจัดการสต๊อกสินค้า การเก็บบันทึก และอื่น ๆ   

ประเทศการ์ตา

เวียดนาม

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

โดยขึ้นอยู่กับการดำเนินกิจกรรมและประเภทข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้:

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

หรือความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ.

โดยขึ้นอยู่กับการดำเนินกิจกรรมและประเภทข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้:

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

หรือการปฏิบัติตามสัญญา

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราที่เกี่ยวกับการซื้อออนไลน์ หรือคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์อื่นใด

หรือความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแบ่งปันข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

โดยขึ้นอยู่กับการดำเนินกิจกรรมและประเภทข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้:

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

หรือความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

ดำเนินกิจกรรมการวิเคราะห์และการวิจัยตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

ประเทศการ์ตา

เวียดนาม

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

โดยขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลที่เราจำเป็นต้องวิเคราะห์:

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

เมื่อผลประโยชน์ดังกล่าวได้สัดส่วนกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน

ความยินยอมของคุณ เมื่อคุณตอบแบบสอบถามหรือแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า

 

การปฏิบัติตามสัญญา

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราที่เกี่ยวกับการซื้อออนไลน์ หรือคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์อื่นใด

สถานการณ์อื่นใดจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณตามที่ให้ไว้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแบ่งปันข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

ความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การแชร์ข้อมูลที่จำเป็นกับผู้ซื้อจริงหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะซื้อ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการโอนธุรกิจ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

ประเทศการ์ตา

เวียดนาม

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรม

ความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแบ่งปันข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

ความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแบ่งปันข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การแชร์ข้อมูลที่จำเป็นกับผู้ตรวจสอบ สำนักงานกฎหมาย และผู้ให้บริการมืออาชีพในองค์กรที่คล้ายกัน ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

ประเทศการ์ตา

เวียดนาม

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

โดยขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้:

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

หรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของเราอย่างเหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เข้าใจและปรับปรุงธุรกิจของเราให้ดีขึ้น (เมื่อผลประโยชน์ดังกล่าวได้สัดส่วนกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน)

โดยขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้:

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

หรือความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

โดยขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้:

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

หรือความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายพื้นฐานดังกล่าว โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร)

เพื่อปรับปรุงและจัดการเว็บไซต์ของเราและวิธีการสื่อสารอื่น ๆ 

เราอาจใช้มาตรการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดการ ปรับให้เหมาะสม และปรับปรุงวิธีการสื่อสารทั้งทางดิจิทัลหรือทางกายภาพของเรา เช่น เว็บไซต์ หรือการโต้ตอบแบบเห็นหน้ากันในร้านค้าของเรา 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาหรือปรับปรุงบริการของเราโดยสอดคล้องกับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายได้ เมื่อเราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ เราจะต้องขอความยินยอมจากคุณก่อนล่วงหน้าเสมอ 

   

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการจัดการ ปรับให้เหมาะสม และปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เนื้อหา และข้อเสนอทางดิจิทัลอื่น ๆ ของเรา รวมถึงบริการและสินค้าที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือวิธีการสื่อสารทางดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ระบบนำทางออนไลน์ที่ใช้งานง่าย เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน เช่น หน้าเว็บล่มและบั๊กซอฟต์แวร์ โปรดทราบว่าเมื่อดำเนินการดังกล่าว เมื่อเราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ

 

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

แก้ไขปัญหาการทำงาน เช่น หน้าเว็บล่มและบั๊กซอฟต์แวร์

ประเทศการ์ตา

แอปพลิเคชัน

เนื้อหา และข้อเสนอทางดิจิทัลอื่น ๆ ของเรา

ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลและบริการที่เราต้องวิเคราะห์:

ความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

หรือความยินยอมของคุณต่อคุกกี้ เมื่อเราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ

หรือผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเมื่อเราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อผลประโยชน์ดังกล่าวได้สัดส่วนกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน

ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลและบริการที่เราต้องวิเคราะห์:

การปฏิบัติตามสัญญา

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราที่เกี่ยวกับการซื้อออนไลน์ หรือคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์อื่นใด

สถานการณ์อื่นใดจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณตามที่ให้ไว้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแบ่งปันข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

หรือความยินยอมของคุณต่อคุกกี้ เมื่อเราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ

 

ความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

หรือความยินยอมของคุณต่อคุกกี้ เมื่อเราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ

 

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

การทำความเข้าใจวิธีการใช้และวิธีการจัดการสื่อสาร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุง

ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลส่วนบุคคลจากเว็บไซต์

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

ประเทศการ์ตา

แอปพลิเคชัน

คูเวต เม็กซิโก ชิลี และเกาหลีใต้

ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลและบริการที่เราต้องวิเคราะห์:

ความยินยอมของคุณเมื่อเราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ

หรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการบริหารและปรับปรุงวิธีการสื่อสารและระบบอื่น ๆ ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ ที่ไม่ต้องการความยินยอมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวได้สัดส่วนกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน

การปฏิบัติตามสัญญา

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราที่เกี่ยวกับการซื้อออนไลน์ หรือคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์อื่นใด

สถานการณ์อื่นใดจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณตามที่ให้ไว้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแบ่งปันข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

หรือความยินยอมของคุณต่อคุกกี้ เมื่อเราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ

ความยินยอมที่คุณให้เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci หรือได้รับเมื่อคุณตกลงทำสัญญา หรือแชร์ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ

หรือความยินยอมของคุณต่อคุกกี้ เมื่อเราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ


หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายพื้นฐานดังกล่าว โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร)

 

4. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเราหรือหุ้นส่วนที่ได้รับอนุมัติของเรา คุณอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้แก่เรา (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งสอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) 

ก. สิ่งระบุตัวตนและข้อมูลโปรไฟล์ของ Gucci
ข้อมูลส่วนบุคคลชุดนี้ช่วยให้เราสามารถระบุตัวตนของคุณ จัดการโปรไฟล์ Gucci ของคุณ ให้บริการและช่วยเหลือลูกค้า และในบางกรณีก็ใช้ในการติดต่อคุณ รวมถึงการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาทางการตลาดที่เหมาะสมกับคุณโดยสอดคล้องตามหลักกฎหมายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 
 
รายการด้านล่างนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของประเภทข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวม อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นจะไม่เป็นไปตามระบบ: จะเก็บรวบรวมและใช้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย
ซึ่งอาจรวมถึงเมื่อกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องที่อนุญาตให้เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาทิ ชื่อ นามสกุล นามแฝง ลายเซ็น ที่อยู่อีเมล รหัสไปรษณีย์ วันเกิด สถานที่เกิด ชื่อผู้ใช้ หมายเลขโทรศัพท์ สิ่งระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำกัน หมายเลขลูกค้า สิ่งระบุตัวตนออนไลน์ บัญชีโซเชียลมีเดีย (และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่รวบรวมผ่านการเข้าสู่ระบบโซเชียล) เพศ ประเทศที่อยู่อาศัย ไลฟ์สไตล์/ความสนใจ ที่อยู่ หมายเลขไอพี (IP) ชื่อบัญชี หมายเลขประกันสังคม บัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ หรือตัวระบุลักษณะทางกายภาพหรือคำอธิบายอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง (ตัวอย่างเช่น ลักษณะเฉพาะต่าง ๆ เช่น ขนาดของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่เราจะนำเสนอให้คุณ) และข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลบางอย่าง เราจะดำเนินการเพื่อลดข้อมูลที่รวบรวมให้เหลือเท่าที่จำเป็นเพื่อความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผล
ในบางประเทศ ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจถือเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ข้อมูลพิเศษ หรือข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครอง เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่น และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้เสมอเพื่อรวบรวม ปกป้อง และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย (และเฉพาะอย่างยิ่ง โดยการขอความยินยอมจากคุณหากจำเป็น) 
หากคุณเป็นพนักงานของบริษัท Kering เราอาจประมวลผลข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการจ้างงานของคุณ และเราขอเชิญให้คุณอ้างอิงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของพนักงานที่คุณสามารถดูได้ 
 
ข. ข้อมูลการทำธุรกรรมและข้อมูลทางพาณิชย์ (รวมถึงข้อมูลเสียง)
ข้อมูลส่วนบุคคลชุดนี้ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอ จัดการโปรไฟล์ Gucci ของคุณ ให้บริการและช่วยเหลือลูกค้าที่เกี่ยวข้อง รักษาความปลอดภัยในการสื่อสารของเรา และเพื่อจัดการและทำความเข้าใจธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้น  
  
รายการด้านล่างนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของประเภทข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวม อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นจะไม่เป็นไปตามระบบ: จะเก็บรวบรวมและใช้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย
ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อ รับหรือพิจารณา ราคา ขนาด การรวบรวม เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ หากมีการส่งคืน ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นที่คุณทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราให้แก่คุณ ประวัติการซื้อและผู้บริโภคหรือแนวโน้มและอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิธีชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์หรือรายละเอียดธนาคารของคุณเมื่อคุณขอเงินคืน หรือการบันทึกเสียง (และการถอดเสียง) เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เราจะดำเนินการเพื่อลดข้อมูลที่รวบรวมให้เหลือเท่าที่จำเป็นเพื่อความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจะเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ Gucci ของคุณเมื่อคุณยืนยันตัวตนในร้าน ผ่านฝ่ายบริการลูกค้า หรือบนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เมื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เราอาจบันทึกการสนทนากับคุณโดยแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า 
ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องบางประการ รายละเอียดธุรกรรมและเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะจะถือว่าละเอียดอ่อน เราจะรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังสูงสุดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและด้วยความยินยอมของคุณในกรณีที่จำเป็น
 
ค. ข้อมูลชีวิตส่วนตัวและข้อสรุป
ข้อมูลส่วนบุคคลชุดนี้ช่วยให้เราให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณได้เสมอด้วยการเข้าใจคุณได้ดีขึ้น เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อจัดการโปรไฟล์ Gucci ของคุณ ให้บริการและการช่วยเหลือลูกค้าที่เหมาะสม และในบางกรณีก็ใช้เพื่อติดต่อคุณ ตัวอย่างเช่น โดยการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารอัปเดตต่าง ๆ และเนื้อหาทางการตลาดที่เหมาะกับคุณ 
  
รายการด้านล่างนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของประเภทข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวม อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นจะไม่เป็นไปตามระบบ: จะเก็บรวบรวมและใช้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย
ซึ่งอาจรวมถึงความชอบของคุณเกี่ยวกับเทศกาลแฟชั่นต่าง ๆ วิธีที่คุณใช้สินค้าบางประเภท การแพ้อาหารเมื่อคุณเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลนี้กับเราอย่างชัดแจ้ง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับครอบครัวของคุณ (หากคุณได้รับความยินยอมที่จะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับเรา และเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้) พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณ วิธีที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์บุคคลที่สาม เช่น โซเชียลมีเดีย คำตอบของคุณในแบบสำรวจของเรา หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เราอาจรวบรวมเมื่อมีการติดต่อสื่อสารกับคุณโดยตรงหรือทางอ้อม เราอาจสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบุข้างต้นเพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับคุณ ซึ่งสะท้อนถึงความชอบ ลักษณะเฉพาะ แนวโน้ม ความใจโอนเอียง ความถนัด และทัศนคติของคุณ 
ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องบางประการ ข้อมูลชีวิตส่วนบุคคลบางอย่างถือว่าเป็นข้อมูลละเอียดอ่อน ในกรณีนี้ เราจะรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่น และด้วยความระมัดระวังสูงสุดตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงได้รับความยินยอมจากคุณหากจำเป็น)
 
ง. เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลชุดนี้ทำให้คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือบุคคลที่สามให้แก่เรา และในบางกรณีก็ทำให้เราสามารถติดต่อคุณได้
   
รายการด้านล่างนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของประเภทข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวม อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นจะไม่เป็นไปตามระบบ: จะเก็บรวบรวมและใช้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย
ซึ่งอาจรวมถึงรูปภาพของคุณหรือบุคคลอื่น หรือเนื้อหาประเภทอื่น เช่น ข้อความ คำติชม ความคิดเห็น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่นที่คุณอาจมอบให้เรา (เช่น เมื่อเข้าร่วมการแข่งขันหรือการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับพนักงานขายของเรา หรือผ่านโซเชียลมีเดีย) “การแท็ก” หรือ “ถูกใจ” หน้าโซเชียลมีเดียของเราหรือเนื้อหาใด ๆ ที่เราเผยแพร่ หรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณอาจให้ในโดเมนสาธารณะ คุณสามารถลบเนื้อหาดังกล่าวได้ทุกเมื่อ หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้งานอีกต่อไป
คุณอาจหลีกเลี่ยงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกด้วยวิธีการดังกล่าว หรือคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาได้อนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าแล้ว 
 
จ. ข้อมูลทางเทคนิค อิเล็กทรอนิกส์ และกลยุทธ์การตลาดท้องถิ่น
ชุดข้อมูลส่วนบุคคลนี้ช่วยให้เราให้บริการแก่คุณได้ดีขึ้นตามที่คุณคาดหวัง 
ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างคุณกับเรา และช่วยให้เราสามารถจัดการโปรไฟล์ Gucci ของคุณ มอบการบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาทางการตลาดที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณ ดำเนินการสื่อสารและธุรกิจของเราอย่างปลอดภัย ประเมินและเข้าใจธุรกิจของเรา และเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการเว็บไซต์ของเรา รวมถึงวิธีการสื่อสารอื่น ๆ ได้ดีขึ้น
    
รายการด้านล่างนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของประเภทข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวม อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นจะไม่เป็นไปตามระบบ: จะเก็บรวบรวมและใช้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในร้านค้า (เช่น เมื่อซื้อสินค้าในร้านใดร้านหนึ่งแล้วเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ Gucci) หรือเมื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา (เช่น ทำไมคุณถึงติดต่อเรา หรือคุณใช้วิธีใดในการติดต่อ) หรือเมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา (คุณใช้แท็บเล็ต โทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์) คุณใช้เว็บไซต์ของเราเพื่ออะไร) 
ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจะแบ่งปันกับเราโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการที่คุณใช้งาน (เช่น โซเชียลมีเดีย) เราสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากอุปกรณ์ของคุณได้ เช่น ที่อยู่ IP ประเภทอุปกรณ์ หมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ (หมายเลขระบุอุปกรณ์) ประเภทเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เชิงกว้าง (เช่น ตำแหน่งประเทศหรือเมือง) กิจกรรมออนไลน์ (เช่น อินเทอร์เน็ตและข้อมูลกิจกรรมเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ประวัติการท่องเว็บ ประวัติการค้นหา และข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือโฆษณา) และข้อมูลส่วนบุคคลทางเทคนิคอื่น ๆ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปันโดยผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง ดังนั้นโปรดทราบว่าข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้นั้นจะขึ้นอยู่กับกฎของบริษัทดังกล่าว มิใช่ของเรา
นอกจากนี้ เราอาจสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับวิธีที่คุณโต้ตอบกับเรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการนำทางบางอย่าง (รวมถึงหน้าที่เข้าถึงและลิงก์ที่คลิก ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาด รูปแบบการเรียกดู) และการตั้งค่าของคุณ (เช่น ภาษาที่ต้องการของคุณ) 
เราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน 
 
 
ฉ. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้พำนักในรัฐแคลิฟอร์เนีย    
o ลักษณะของลำดับชั้นของข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือรัฐแคลิฟอร์เนีย 
เราจะพยายามหลีกเลี่ยงการรวบรวมและใช้ข้อมูลตามรายการด้านล่างเสมอ อย่างไรก็ตาม อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่น ในกรณีนี้ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดข้อมูลที่รวบรวมลงให้น้อยที่สุด ใช้การดูแลระดับสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องเสมอ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยการขอความยินยอมจากคุณในกรณีที่จำเป็น) 
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงสถานภาพทางครอบครัว ความทุพพลภาพ เพศ ถิ่นกำเนิด ศาสนา สีผิว เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศ สถานภาพการสมรส สถานะทหารผ่านศึก โรคประจำตัว บรรพบุรุษ แหล่งที่มาของรายได้ อายุ หรือข้อมูลทางพันธุกรรม
o ประเภทของข้อมูลที่รวบรวมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 
โปรดดูประเภทข้อมูลที่กล่าวถึงนี้ในหัวข้อ ‘เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด’ และยังแสดงประเภทของข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาด้วย 
 
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหม คุณอาจสนใจในหัวข้อของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา:
เหตุใดเราถึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ
สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณคืออะไรบ้าง

 

5. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เมื่อคุณโต้ตอบกับเรา ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือด้วยตนเอง คุณอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราเมื่อ:

ก. คุณซื้อสินค้าหรือสมัครรับบริการ
ข. คุณสร้างโปรไฟล์ Gucci เข้าร่วมโปรแกรมที่สร้างความภักดีของลูกค้า เข้าร่วมในการประกวด เข้าร่วมโปรแกรมรีวอร์ดหรือเชื่อมโยงบัญชีโซเชียลมีเดียกับโปรไฟล์ Gucci
ค. คุณสมัครรับจดหมายข่าวของเรา 
ง. คุณโต้ตอบกับเราหรือขอคำแนะนำและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ หน้าโซเชียลมีเดียของเรา พนักงานขายของเราในร้านค้า ที่งานแสดงสินค้า ที่งานกิจกรรมหรือผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้าของเรา 
จ. คุณใช้อุปกรณ์เพื่อดูกิจกรรมในเว็บไซต์ต่าง ๆ
ฉ. ผู้ช่วยช้อปส่วนตัวหรือพนักงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานในนามของคุณนั้นสื่อสารกับเราเพื่อซื้อสินค้าหรือสมัครรับบริการให้แก่คุณ
ช. ข้อมูลของคุณจะถูกแบ่งปันกับเราผ่านหุ้นส่วนที่ได้รับอนุมัติของเรา โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณในกรณีที่จำเป็น
 
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหม คุณอาจสนใจในหัวข้อของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา:
เหตุใดเราถึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวประเภทใด
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวประเภทใดจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร
สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณคืออะไรบ้าง

6. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

โดยส่วนใหญ่เราจะได้รับข้อมูลโดยตรงจากคุณและประมวลผลด้วยวิธีการอัตโนมัติเมื่อคุณโต้ตอบกับเรา เมื่อคุณโต้ตอบกับเรา ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือด้วยตนเอง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่าน:

ก. พนักงานขายของเรา (ในร้านค้า) หรือฝ่ายบริการลูกค้าของเรา (เช่น ทางโทรศัพท์หรือแชท) เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา
ข. เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา ไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนหรือไม่ โดยการกรอกแบบสำรวจ ขั้นตอนการลงทะเบียนหรือแบบฟอร์ม เราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ  เพื่อวัตถุประสงค์นี้
ค. วิธีการใด ๆ ที่เราให้คุณสามารถดำเนินการได้ - ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อสินค้า เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของคุณ เช่น ราคาและวันที่ซื้อ และการอ้างอิงสินค้า (เราไม่เก็บข้อมูลธนาคารส่วนบุคคลของคุณไว้นานเกินจำเป็นต่อการทำธุรกรรม)
ง. จากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม เช่น โซเชียลมีเดีย 
     
ในเชิงกว้างยิ่งขึ้นก็คือ เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านวิธีการใด ๆ ที่คุณใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับพนักงานขายของเรา ไม่ว่าจะในร้านค้าของเราหรือผ่านทางบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ อีเมล แชท หรือข้อความ พนักงานขายหรือฝ่ายบริการลูกค้าของเราอาจใช้วิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างหรือหลังจากการติดต่อสื่อสาร 
นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบริการของบริษัทอื่นเพื่ออัปเดตหรือเสริมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้สมบูรณ์ขึ้น เช่น เมื่อคุณเชื่อมโยงโปรไฟล์โซเชียลมีเดียกับโปรไฟล์ Gucci บริษัทเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองอยู่แล้ว ดังนั้นโปรดทราบว่าข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้นั้นจะขึ้นอยู่กับกฎของบริษัทดังกล่าว มิใช่ของเรา
 
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหม คุณอาจสนใจในหัวข้อของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา:
เหตุใดเราถึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวประเภทใด
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวประเภทใดจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม
สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณคืออะไรบ้าง
แหล่งข้อมูลบุคคลที่สามของเราคือใคร

7. แหล่งข้อมูลบุคคลที่สามของเราคือใคร

โดยส่วนใหญ่เราจะได้รับข้อมูลโดยตรงจากคุณ ในบางครั้ง เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม 

เราจะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวก็ต่อเมื่อบุคคลที่สามได้รับความยินยอมจากคุณหรือได้รับอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมาย ในบางกรณีที่พบไม่บ่อยนัก แหล่งข้อมูลบุคคลที่สามบางรายอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราทราบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลกับแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามเหล่านี้ โปรดดูที่ส่วน 'เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใคร'

ประเภทแหล่งที่มาบุคคลที่สามของเราประกอบไปด้วย:
ก. ผู้ค้าปลีกและผู้จัดจำหน่ายของเรา เนื่องจากพวกเขาสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับพวกเขา
ข. บริษัทในเครือและบริษัทลูกของเรา
ค. หุ้นส่วนด้านกิจกรรมของเรา เนื่องจากพวกคุณจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางประการเมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับพวกเขา 
ง. โซเชียลมีเดียโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการเอง
จ. หุ้นส่วนด้านเทคโนโลยีและองค์กรการวิจัยตลาด
ฉ. หุ้นส่วนธุรกิจและหุ้นส่วนที่ได้รับอนุมัติของเรา
ช. ผู้ขายที่ให้บริการในนามของเรา
ซ. จากอุปกรณ์ของคุณ เช่น เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา 
ฌ. ครอบครัวและเพื่อนของคุณ เช่น เมื่อพวกเขาให้ข้อมูลติดต่อคุณแก่เรา เพื่อให้เราสามารถส่งข้อมูลที่คุณอาจสนใจให้ได้
ญ. บริษัทโฆษณาออนไลน์
ฎ. หน่วยงานการรายงานผู้บริโภค
ฏ. ผู้จำหน่ายข้อมูลผู้บริโภค (เช่น ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาออนไลน์)
ฐ. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือตุลาการ หรือหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ
ฑ. หน่วยงานของรัฐบาล
 
 
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหม คุณอาจสนใจในหัวข้อของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา:
ผู้ที่เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณคือใคร
เหตุใดเราถึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวประเภทใด
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวประเภทใดจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม
สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณคืออะไรบ้าง
เราจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับใคร
 

8. คุณควรแชร์ข้อมูลส่วนตัวให้กับเราเสมอหรือไม่

คุณอาจไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราขอจากคุณเสมอไป: ข้อมูลส่วนบุคคลใด  ๆ ที่จำเป็นจะมีการทำเครื่องหมายว่าเป็นข้อมูลจำเป็น
เมื่อคุณไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับเรา คุณเพียงแค่ไม่ให้ข้อมูลนั้นแก่เรา หรือเลือกที่จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีตัวเลือกนี้ให้
อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ คุณอาจไม่ได้รับประโยชน์จากบริการบางอย่างของเราซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  
เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายบางประการ ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเหมาะสมและให้คำแนะนำว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลจำเป็นหรือไม่ (รวมถึงผลที่ตามมาหากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล)

 
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหม คุณอาจสนใจในหัวข้อของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา:
เหตุใดเราถึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวประเภทใด
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร
สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณคืออะไรบ้าง

9. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานแค่ไหน

การดำเนินการทั่วไปของเราคือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น. 

ก. เมื่อคุณมีโปรไฟล์ Gucci หรือโปรไฟล์ผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้า หรือสมัครรับจดหมายข่าวของเรา โดยทั่วไปแล้วเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นเวลา 5 ปี นับจากการติดต่อสื่อสารครั้งล่าสุดที่คุณมีกับเรา
ข. เมื่อคุณมีการติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โดยทั่วไปเราจะเก็บบันทึกการโทรไว้เป็นเวลา 45 วัน (เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดระยะเวลาเก็บรักษานานกว่าที่ระบุ) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่คุณแบ่งปันกับเรา (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปันทางจดหมาย แชท หรือข้อความหรือเมื่อการโต้ตอบของเราถูกคัดลอกเก็บไว้) เป็นเวลา 5 ปีนับจากการติดต่อสื่อสารครั้งล่าสุดที่คุณมีกับเรา
ค. ความยินยอมของคุณจะมีอายุไม่เกิน 13 เดือนเมื่อเราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ  
เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้สั้นหรือนานกว่านั้น เช่น ในกรณีที่เราจำเป็นต้องดำเนินการตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ภาษี และการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
   
การติดต่อครั้งสุดท้ายหมายถึงการติดต่อล่าสุดที่คุณทำการติดต่อเข้ามา ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้โดยระบบของเราหรือโดยพนักงานขาย การติดต่อครั้งล่าสุดอาจเป็นการโทร อีเมลการขาย หรือการประชุมกับคุณครั้งสุดท้าย และที่คุณตอบกลับในทางที่ดี ตัวอย่างเช่น การคลิกลิงก์ในอีเมล (ยกเว้นลิงก์สำหรับยกเลิกการสมัครรับข้อมูลรับเนื้อหาทางการตลาด) การแชทบนเว็บไซต์ของเราหรือการนัดหมายในร้านค้าของเราก็นับเป็นการติดต่อครั้งสุดท้าย ในทางกลับกัน การเปิดอีเมลหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่ลงชื่อเข้าใช้จะไม่ถือว่าเป็นการติดต่อครั้งสุดท้าย 
ก่อนที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากโปรไฟล์ Gucci หรือโปรไฟล์ผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้า เราจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบเรื่องการลบ และคุณสามารถขอให้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ได้ การไม่ตอบรับแสดงว่าคุณตกลงที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาอีกต่อไปแล้วตามข้อกำหนดของกฎหมาย ภาษี และการบัญชี
เราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในทันที (เช่น หากบรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวม/ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หากสิ้นระยะเวลาการเก็บรักษาตามกฎหมาย) ในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้มีการกู้คืนหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกลับมาใช้ได้อีก หากเป็นการพิมพ์บนกระดาษ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกทำลายโดยการทำลาย เผา หรือวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกัน และหากบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกทำลายด้วยวิธีการทางเทคนิคที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่สามารถกู้คืนหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลกลับมาได้ในภายหลัง
ในบางสถานการณ์ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานขึ้นตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกำหนดอายุความ เพื่อให้เรามีบันทึกการติดต่อระหว่างคุณกับเราที่ถูกต้องในกรณีที่มีการร้องเรียนหรือปัญหา
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศเกาหลีใต้     
เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางประการตามข้อกำหนดทางกฎหมายต่อไปนี้: 
o บันทึกเกี่ยวกับสัญญาและการยกเลิกการสมัคร: 5 ปี (ตามที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยธุรกรรมพาณิชย์แบบอิเล็กทรอนิกส์)
o บันทึกการร้องเรียนของผู้บริโภคและการประมวลผลข้อพิพาท: 3 ปี (ตามที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยธุรกรรมพาณิชย์แบบอิเล็กทรอนิกส์) 
o บันทึกการเข้าสู่ระบบ: 3 เดือน (ตามที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในการสื่อสาร)
 
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหม คุณอาจสนใจในหัวข้อของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
เหตุใดเราถึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวประเภทใด
สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณคืออะไรบ้าง
 

10. เราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

เรา Gucci มุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย 

และเพื่อการนี้ เราจึงออกแบบบริการของเราโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคุณเป็นหลัก ภายในกลุ่มของเรา เรามีทีมเฉพาะที่จัดการและดูแลความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้ใช้มาตรการด้านความปลอดภัยทางเทคนิคและระดับองค์กรโดยเฉพาะเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย การสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ตัวอย่างเช่น เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกส่งผ่านจากอุปกรณ์ของคุณมาสู่เซิร์ฟเวอร์ของเรา เรารับรองว่ามีการเข้ารหัสโดยใช้ Secure Sockets Layer (“SSL”) และ/หรือวิธีการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ เราใช้ Hyper Text Transfer Protocol บน Secure Socket Layer (“HTTPS”) เพื่อรักษาความปลอดภัยให้การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณถูกเก็บรักษาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย

นอกจากนี้เรายังจัดตั้งระบบการจัดการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เราควบคุมดูแลขอบเขตการให้สิทธิ์อนุญาตพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและดำเนินการอย่างเคร่งครัด เราทบทวนแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลเป็นประจำ ซึ่งรวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย

เราจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและการทดสอบด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้น เราใช้ขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อให้แน่ใจว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจและผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราสามารถรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ พนักงานของเราและของหุ้นส่วนธุรกิจของเรารวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้นั้นมีภาระผูกพันตามสัญญาที่บังคับใช้ในเรื่องการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวตามสัญญาเฉพาะ

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยซึ่งส่งผลให้มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เรามีแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อป้องกันการลุกลามของเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยดังกล่าวตามกฎหมายกำหนด นอกจากนี้ เราจะรายงานเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด และแจ้งให้คุณทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด 

โปรดทราบด้วยว่าเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย เราอาจจำเป็นต้องรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณเป็นครั้งคราว 

อย่างไรก็ตาม โปรดตระหนักว่าไม่มีบริการใดที่สามารถรักษาความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ และคุณมีส่วนสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย เพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกขอบเขตการดูแลของเราให้ดีที่สุด อุปกรณ์ของคุณควรได้รับการรักษาความปลอดภัย (เช่น โดยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่อัปเดตแล้ว) และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณควรใช้มาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเครือข่าย (เช่น ไฟร์วอลล์และการกรองป้องกันสแปม) คุณยอมรับผลกระทบด้านความปลอดภัยโดยทั่วไปของการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต และจะไม่ถือว่าเราหรือหุ้นส่วนของเรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา

หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง เช่น หากมีคนที่อาจรู้รหัสผ่านของคุณ โปรดติดต่อเราโดยเร็วที่สุด
 
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหม คุณอาจสนใจในหัวข้อของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา:
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ที่ใด
สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณคืออะไรบ้าง
 

11. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ที่ใด

เรามีการดำเนินการทั่วโลกและอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทอื่นภายในเครือ Kering หรือไปยังหุ้นส่วนที่ได้รับอนุมัติในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก เราอยากให้คุณได้รับบริการและประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือด้วยตนเองในทั่วทุกมุมโลก เพื่อจุดประสงค์นี้ เราอาจต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกเหนือจากประเทศที่คุณได้แบ่งปันข้อมูลนั้นให้กับเราในครั้งแรก เมื่อเรากระทำการดังกล่าว การดำเนินการจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว และมีระดับของการป้องกันและความปลอดภัยตามกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ ตามที่เราเห็นว่าเหมาะสม การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เราสามารถปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับคุณ หรือดำเนินการตามคำขอของคุณ ก่อนที่จะทำสัญญา เพื่อมอบประสบการณ์ลูกค้าระดับนานาชาติให้แก่คุณ 

ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณจะถูกเก็บรักษาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ตาม อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศที่เก็บรวบรวมข้อมูลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ส่วน "คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร") 

  
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะถูกเก็บรักษาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพยุโรป และสวิตเซอร์แลนด์
[ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณในสหพันธรัฐรัสเซียจะถูกเก็บรักษาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสหพันธรัฐรัสเซีย และอาจถูกถ่ายโอนออกนอกสหพันธรัฐรัสเซียโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง]
โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้นอกประเทศที่เก็บรวบรวมข้อมูลมา อาจมีการมอบให้แก่หน่วยงานรัฐบาลของประเทศที่จัดเก็บข้อมูลนั้น โดยเป็นไปตามกฎหมายการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ 
เราต้องการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกใช้อย่างปลอดภัยและพร้อมให้คุณเข้าถึงได้เสมอในทุกที่ที่คุณต้องการเข้าถึงและด้วยเหตุผลใดก็ตามที่คุณต้องการใช้งาน
เมื่อเราแชร์ ใช้ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะจากสหภาพยุโรป เราจะใช้ข้อสัญญามาตรฐานที่อนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรป หรือใช้มาตรการอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลดังข้อมูลกล่าวมีการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ส่วน "คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร") เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้รวมถึงวิธีรับสำเนาข้อมูลดังกล่าว 
 
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหม คุณอาจสนใจในหัวข้อของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา:
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวประเภทใด
เราจะรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร
สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณคืออะไรบ้าง

 

12. เราจะขายข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือไม่

เราไม่มีการขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและไม่ได้กระทำการดังกล่าวในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

เราอาจอนุญาตให้บุคคลที่สามบางราย (อาทิ หุ้นส่วนด้านการโฆษณาที่ได้รับอนุมัติ) รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านเทคโนโลยีอัตโนมัติบนเว็บไซต์ของเรา (ดูที่ส่วน "เราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ หรือไม่") เพื่อการแสดงเนื้อหาและโฆษณาที่คุณอาจสนใจแก่คุณ และอยู่บนพื้นฐานทางกฎหมายที่กำหนดไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 
อย่างไรก็ตาม มีกรณีที่การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามบางรายอาจถูกตีความว่าเป็น "การขายข้อมูล" ภายใต้กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนีย หากคุณเป็นผู้พำนักในรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายข้อมูลดังกล่าว 
หากคุณเป็นผู้พำนักในรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณมีสิทธิ์เลือกไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาออนไลน์ที่อิงตามความสนใจ 
สิทธิ์ของผู้พำนักในรัฐแคลิฟอร์เนีย มีข้อมูลอธิบายเพิ่มเติมในส่วน: ข้อมูลสำหรับผู้พำนักในรัฐแคลิฟอร์เนีย” ภายใต้บทบัญญัติที่แนบมากับคำถามต่อไปนี้: "สิทธิ์ที่ฉันมีต่อข้อมูลส่วนตัวของฉันคืออะไรบ้าง"
 
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหม คุณอาจสนใจในหัวข้อของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา:
เหตุใดเราถึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ
เราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ หรือไม่
สิทธิ์ที่ฉันมีต่อข้อมูลส่วนตัวของฉันคืออะไรบ้าง

 

13. เราจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับใคร

เราอาจแชร์และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจกับผู้รับข้อมูลตามประเภทที่ระบุไว้ด้านล่าง เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากผู้รับข้อมูลดังกล่าวบางรายที่เป็นแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามของเรา หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงรายชื่อผู้รับข้อมูล โปรดติดต่อทีมรักษาความเป็นส่วนตัวและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ส่วน "คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร")

ก. หุ้นส่วนที่ได้รับอนุมัติซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ  
เราพึ่งพาหุ้นส่วนที่ได้รับอนุมัติในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หุ้นส่วนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดนั้นจำเป็นต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนครอบครอง และมีความผูกพันตามข้อสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและบทบัญญัติเฉพาะว่าตนจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้รับอนุญาต “อย่างไร” และ “เมื่อใด” ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจเข้าถึงได้โดยเจ้าพนักงานที่ได้รับอนุญาตดังต่อไปนี้ตามความจำเป็น: 
Kering และบริษัทในเครืออื่น ๆ ในกลุ่มของเรา -  
Kering บริษัทแม่และบริษัทในเครือนับว่าเป็นหุ้นส่วนหลักที่ได้รับอนุมัติ พวกเขาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ แต่จะไม่มีวันใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยขัดแย้งกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
Kering และบริษัทในเครือช่วยให้เราสามารถ: นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณ (อาทิ ผ่านการบริการการการค้าส่งและกระบวนการขาย) ให้บริการลูกค้าแก่คุณ (อาทิ ตอบกลับเมื่อคุณติดต่อเราทางโทรศัพท์ จดหมาย ข้อความ แชท หรือโซเชียลมีเดีย) จัดการโปรไฟล์ Gucci ของคุณ (อาทิ รักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยและดำเนินการทางไอทีที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ Gucci ของคุณ) และใช้ประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อจัดการและทำความเข้าใจธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้น 
ผู้ค้าปลีก ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการจัดส่ง บริษัทคลังสินค้าและหุ้นส่วนด้านธุรกรรม  
หุ้นส่วนเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอได้เป็นหลัก (อาทิ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าธนาคารของคุณสามารถดำเนินการชำระเงินได้ หรือจัดส่งสินค้าที่คุณซื้อบนเว็บไซต์ของเรา) 
พวกเขายังอาจมีส่วนร่วมในการจัดการโปรไฟล์ Gucci ของคุณอีกด้วย (อาทิ การเชื่อมโยงการซื้อของคุณกับโปรไฟล์ Gucci เพื่อให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลการซื้อสินค้าอีกครั้งได้อย่างง่ายดาย หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเข้าใช้งานโปรไฟล์ Gucci)
บริการการตลาด ผู้ให้บริการโฆษณา ผู้ให้บริการการสื่อสาร (อีเมล SMS MMS) และเครือข่ายโซเชียล -  
หุ้นส่วนเหล่านี้ช่วยเราในการจัดการโปรไฟล์ Gucci ของคุณ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อัปเดต และปรับแต่งเนื้อหาทางการตลาดให้เหมาะสมแก่คุณ (อาทิ การส่งอีเมลถึงคุณตามการซื้อครั้งก่อนหรือการสุ่มชิงโชค การประกวด และการโฆษณาที่คุณเคยดู) และส่งการสื่อสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาดให้แก่คุณ เราอาจใช้ผู้ให้บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ด้วย หุ้นส่วนนี้ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารและส่งเนื้อหาทางการตลาดแก่คุณได้ (เช่น จดหมายและคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรม) 
เครือข่ายโซเชียลช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข่าวสารการอัปเดต และเนื้อหาทางการตลาดแก่คุณได้ (เช่น โฆษณาที่เป็นไปตามโปรไฟล์ที่คล้ายคลึงกัน) และการบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้อง (เช่น เมื่อคุณใช้โซเชียลมีเดียเพื่อติดต่อเรา) โปรดทราบว่าบริษัทเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองอยู่แล้ว ดังนั้นข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้นั้นจะขึ้นอยู่กับกฎของบริษัทดังกล่าว มิใช่ของเรา
ผู้ให้บริการด้านไอที -  
หุ้นส่วนเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถ:
- มอบสินค้าและบริการตามที่คุณร้องขอ (เช่น โดยการจัดการเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและแอปพลิเคชันของเรา ) และจัดการโปรไฟล์ Gucci ของคุณ (เช่น โดยการทำให้เว็บไซต์นั้นสามารถใช้งานได้เสมอเมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเรา และเชื่อมโยงการซื้อของคุณกับเว็บไซต์)
- ให้การบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้อง (เช่น ให้คุณใช้บริการแชทได้)
- ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อัปเดต และเนื้อหาทางการตลาด (เช่น โดยการส่งอีเมล, SMS, MMS, ข้อความแชท และอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับคุณให้แก่คุณ)
- ส่งข้อมูลสื่อสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาดให้แก่คุณ (เช่น โดยการส่งอีเมลถึงคุณเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อคุณสมัครใช้งาน)
- ทำธุรกรรมอย่างปลอดภัย (เช่น โดยการระบุพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือการป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามใช้รายละเอียดการชำระเงินของคุณในทางที่ผิดเพื่อซื้อสินค้า)
- ประเมินและทำความเข้าใจธุรกิจของเราให้ดีขึ้น (เช่น โดยการให้บริการเครื่องมือการดูข้อมูลส่วนบุคคล) และ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและจัดการเว็บไซต์และวิธีการสื่อสารอื่น ๆ ของเรา (เช่น โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราพร้อมใช้งานเสมอตามพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณ)
สำนักงานตรวจสอบ บริษัทกฎหมาย และผู้ให้บริการในด้านดังกล่าวที่คล้ายคลึงกัน ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล -  
หุ้นส่วนเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจและดำเนินธุรกิจของเราได้ดีขึ้น (เหล่านี้นั้นรวมถึงนักบัญชี ทนายความ และผู้ตรวจสอบบัญชีที่อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) นอกจากนี้ ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอาจช่วยให้เราให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลอัปเดต และเนื้อหาทางการตลาดแก่คุณได้ (เช่น โดยการวิเคราะห์คำตอบของคุณในแบบสำรวจ การให้ข้อมูลเชิงลึก และช่วยเราวิเคราะห์แนวโน้ม และปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา)
 
ข. หุ้นส่วนที่ได้รับอนุมัติสามารถดำเนินการในนามของตนเองได้อีกด้วย   
เราพึ่งพาหุ้นส่วนที่ได้รับอนุมัติในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ดูที่ "เหตุใดเราถึงรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ") หุ้นส่วนที่ได้รับอนุมัติบางรายอาจสามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ “ทำไม” และ “อย่างไร”
แฟรนไชส์และผู้ได้รับอนุญาต -  
จุดขายบางแห่งที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ Gucci อาจทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลอิสระและสามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณแบ่งปันกับพวกเขา “ทำไม” และ “อย่างไร” โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่ครอบคลุมถึงบริการของบริษัทอื่นในนามของบริษัทดังกล่าวเอง โดยบริษัทเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง ดังนั้นโปรดทราบว่าข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้นั้นจะขึ้นอยู่กับกฎของบริษัทดังกล่าว มิใช่ของเรา
การเปิดเผยรายละเอียดการทำธุรกรรมให้กับ Riskified Ltd. และการประมวลผลรายละเอียดธุรกรรมโดย Riskified Ltd. ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Riskified -   
เมื่อคุณซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา เราอาจเปิดเผยรายละเอียดการทำธุรกรรมของคุณต่อ Riskified Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 30 Kalisher St., Tel Aviv 6525724 ประเทศอิสราเอล (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Riskified”) ที่จะดำเนินการรักษาความปลอดภัย และการตรวจสอบป้องกันการทุจริตในการทำธุรกรรมที่ดำเนินการบนเว็บไซต์ของเรา การเปิดเผยข้อมูลอาจขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการป้องกันธุรกรรมออนไลน์ที่เป็นการฉ้อโกงหรือกฎหมายพื้นฐานที่บังคับใช้ในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ (ดูที่ส่วน 'เหตุใดเราถึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ'). 
Riskified จะประมวลผลรายละเอียดธุรกรรมของคุณในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล (i) เพื่อตรวจสอบการซื้อเพื่อหาการดำเนินการที่อาจเป็นการฉ้อโกง (ii) โดยการจัดเก็บรายละเอียดธุรกรรมของคุณในฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงบริการต่อต้านการฉ้อโกง และ (iii) เพื่อปรับปรุงบริการเพิ่มเติม ทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Riskified 
Riskified จะประมวลผลรายละเอียดธุรกรรมของคุณด้วยวิธีอัตโนมัติและจะรวบรวมเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่คุณดำเนินการบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่น ๆ เพื่อประเมินความสม่ำเสมอของการชำระเงิน โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 
[ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลโดย Riskified ในประเทศอิสราเอลและจะถูกโอนย้ายตามการตัดสินใจที่เหมาะสมของคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งใช้เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2011 ซึ่งตระหนักว่าระบบกฎหมายของประเทศอิสราเอลนั้นมีการรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนตัวอย่างเพียงพอ] 
โซเชียลมีเดียบางประเภท เช่น ข้อมูลเชิงลึกของเพจ Facebook โดยเป็นไปตามนโยบายข้อมูลเชิงลึกของเพจ Facebook -  
ข้อมูลเชิงลึกของเพจเป็นสถิติแบบรวมที่สร้างขึ้นจากเหตุการณ์บางประการที่บันทึกไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ Facebook เมื่อคุณโต้ตอบกับเพจ Facebook ของเราและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเพจเหล่านั้น ข้อมูลเชิงลึกของเพจขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลของ Facebook เกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของเพจ 
โปรดทราบว่าโซเชียลมีเดียอื่น ๆ (WeChat, WhatsApp, Baidu, Kakao Talk, Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น) อาจสามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ “ทำไม” และ “อย่างไร” หุ้นส่วนเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง ดังนั้นโปรดทราบว่าข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้นั้นจะขึ้นอยู่กับกฎของบริษัทดังกล่าว มิใช่ของเรา
 
ค. ผู้ซื้อจริงหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะซื้อในฐานะส่วนหนึ่งของการโอนธุรกิจ -   
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ซื้อจริงหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะซื้อ (และเจ้าพนักงานและที่ปรึกษา) ที่เกี่ยวข้องกับการขายกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การร่วมทุน การล้มละลาย การเลิกกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการทำธุรกรรมอื่นใดที่คล้ายคลึงกันหรือการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่จำเป็น เราจะดำเนินการเพื่อลดข้อมูลที่แบ่งปันลงให้น้อยที่สุด
 
ง. หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ ศาล ทนายความเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเรา -  
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐบาล ศาล หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เราเชื่อว่า (i) จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ii) จำเป็นต่อการดำเนินการ สร้าง หรือปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายของเรา หรือ (iii) จำเป็นในการปกป้องผลประโยชน์ของคุณหรือของบุคคลอื่นและสอดคล้องตามพื้นฐานทางกฎหมายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีที่จำเป็น เราจะดำเนินการเพื่อลดข้อมูลที่แบ่งปันลงให้น้อยที่สุด
 
จ. ตามคำขอของคุณหรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ -   
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลอื่น: โดยได้รับความยินยอมจากคุณ ในกรณีที่เรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่ได้สัดส่วน (เท่าเทียมกับผลประโยชน์ของคุณ) ในการดำเนินการเช่นนั้นหรือในกรณีที่เรามีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับให้ดำเนินการดังกล่าว
 
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหม คุณอาจสนใจในหัวข้อของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา:
เหตุใดเราถึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวประเภทใด
สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณคืออะไรบ้าง
นโยบายความเป็นส่วนตัวเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
เราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ หรือไม่

 

14. เราจะจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของเด็กอย่างไร

การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเด็กเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา 

เมื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci ของคุณ หรือโดยการลงทะเบียนด้วยวิธีการใด ๆ หรือเมื่อทำการสั่งซื้อ เท่ากับคุณได้ยืนยันว่าคุณมีอายุถึงเกณฑ์ที่อนุญาตในประเทศที่พำนักของคุณ (หรือหากคุณอายุต่ำกว่าเกณฑ์ ผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายตกลงที่จะลงทะเบียนหรือสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวเมื่อพวกเขาสามารถให้อำนาจดังกล่าวแก่คุณภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่)  

หากเราทราบ (รวมถึงเมื่อได้รับคำขอจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ) ว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลข้างต้น เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากบันทึกของเรา

 
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหม คุณอาจสนใจในหัวข้อของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา:
คุณควรแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวให้กับเราเสมอหรือไม่
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าไร
เราจะรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ที่ใด
สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณคืออะไรบ้าง

15. สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณคืออะไรบ้าง

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง คุณอาจมีสิทธิ์หนึ่งหรือหลายสิทธิ์ต่อไปนี้ และสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ด้วยตัวคุณเองหรือผ่านตัวแทนทางกฎหมายที่ปฏิบัติงานในนามของคุณ เรา Gucci มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิ์ของคุณและให้คุณใช้สิทธิ์ได้ คุณจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติเมื่อคุณใช้สิทธิ์โดยสุจริตภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง 

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ วิธีการใช้สิทธิ์ หรือหากมีข้อร้องเรียนหรือคำถามเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อฝ่ายความเป็นส่วนตัวและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ส่วน "คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร").

 
ก. สิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไขและลบข้อมูล 
ในบางกรณี คุณมีสิทธิ์ขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณที่เราเก็บรักษาไว้ สิทธิ์ในการเข้าถึงดังกล่าวนั้นยังรวมถึงสิทธิ์ในการรับข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประมวลผล ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประเภทผู้รับที่อาจเปิดเผยข้อมูลของคุณ และระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลที่กำหนดไว้
คุณยังสามารถขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับคุณ และขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกได้ คุณสามารถดูและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ได้ด้วยตนเองทางออนไลน์ หรือผ่านการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา หรือส่งอีเมลถึงฝ่ายความเป็นส่วนตัวของเราที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ส่วน “คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร”)
และโดยเฉพาะ สิทธิ์ในการเข้าถึงของคุณนั้นมีดังต่อไปนี้ ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง: 
- สิทธิ์ในการร้องขอที่จะทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกประมวลผลหรือไม่และมีการแบ่งปันกับบุคคลที่สามในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศอารูบา
- สิทธิ์ที่จะได้รับการยืนยันว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ สิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ สิทธิ์ในการขอข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปฏิเสธที่จะยินยอมและผลที่ตามมาของการปฏิเสธดังกล่าว โดยเฉพาะ หากคุณเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศบราซิล
- หากเราไม่สามารถตอบสนองคำขอแก้ไขของคุณได้ คุณจะมีสิทธิ์ในการขอให้แนบคำชี้แจงการแก้ไขกับข้อมูลของคุณโดยระบุว่าได้มีการขอให้แก้ไขแต่ไม่ได้ดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณเป็นผู้พำนักในประเทศนิวซีแลนด์
- สิทธิ์ที่จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในประเทศกาตาร์
 
ข. สิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอม
ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นเป็นไปตามความยินยอมของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดอีกต่อไป คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในโปรไฟล์ Gucci ของคุณ ใช้ลิงก์ 'ยกเลิกการสมัครรับข้อมูล' ในอีเมลของเรา ส่งข้อความว่า ‘STOP’ ให้กับเรา หรือติดต่อเราโดยตรงและเราจะหยุดการติดต่อสื่อสารกับคุณ โปรดทราบว่าการเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลตามความยินยอมของคุณที่ดำเนินการไปแล้วก่อนที่จะเพิกถอน
หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกาหรือกวม โปรดดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับข้อความและข้อความโต้ตอบแบบทันทีสำหรับผู้พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกาหรือชาวกวม.
 
ค. สิทธิในการพกพาข้อมูลส่วนบุคคล 
ภายใต้เงื่อนไขบางประการ คุณจะมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราในรูปแบบที่จับต้องได้ใช้กันทั่วไป สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องจักรและยังกำหนดให้เราต้องส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นเมื่อสามารถเป็นไปได้ในทางเทคนิค
 
ง. สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล 
ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคุณ คุณจะมีสิทธิ์จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ: 
- คุณโต้แย้งในเรื่องความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล (จนกว่าเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เพียงพอเหมาะสมในการแก้ไขหรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล) 
- การประมวลผลนั้นไม่สอดคล้องกับกฎหมาย แต่คุณไม่ต้องการให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ
- เราไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลอีกต่อไป แต่คุณต้องการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อสร้าง ดำเนินการ หรือปกป้องการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ 
- คุณได้คัดค้านการประมวลผลที่พิสูจน์แล้วว่ามีเหตุผลในด้านผลประโยชน์ด้านกฎหมาย อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเรามีเหตุผลอันควรที่จะดำเนินการต่อหรือไม่
ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกจำกัดในลักษณะนี้ เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยมีความยินยอมของคุณเท่านั้น หรือเพื่อสร้าง ดำเนินการ หรือปกป้องข้อเรียกร้องทางกฎหมายอย่างสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น
และโดยเฉพาะ สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลของคุณนั้นมีดังต่อไปนี้ ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง: 
- สิทธิ์ในการขอให้ปกปิดชื่อ บล็อกหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นหรือมากเกินไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลอย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศบราซิล
- สิทธิ์ในการขอให้เราหยุดถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศเวียดนาม  
 
จ. สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล 
ในกรณีที่เราใช้ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลนั้นได้ ในกรณีนี้ เราต้องหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว เว้นแต่เราจะสามารถแสดงเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลที่ได้สัดส่วนกับผลประโยชน์ สิทธิและเสรีภาพของคุณ หรือในกรณีที่เราต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้าง ดำเนินการ หรือปกป้องข้อเรียกร้องทางกฎหมาย ในกรณีที่เราใช้ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุผลในการประมวลผล เราเชื่อว่าเราสามารถโน้มน้าวด้วยเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ แต่เราจะพิจารณาแต่ละกรณีเป็นรายบุคคล
คุณมีสิทธิ์คัดค้านได้ตลอดเวลาในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง ซึ่งรวมถึงการทำโปรไฟล์ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยตรง ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในโปรไฟล์ Gucci ของคุณ หรือใช้ลิงก์ 'ยกเลิกการสมัครรับข้อมูล' ในอีเมลของเรา หรือส่งข้อความว่า ‘STOP’ ให้กับเรา หรือติดต่อเราโดยตรงและเราจะหยุดการติดต่อสื่อสารกับคุณ
หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกาหรือกวม โปรดดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับข้อความและข้อความโต้ตอบแบบทันทีสำหรับผู้พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกาหรือชาวกวม
 
ฉ. สิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิต
ในการใช้สิทธิ์ในนามของบุคคลที่เสียชีวิต คุณอาจต้องแสดงหลักฐานว่าเราเป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยตรงหรือผู้ดำเนินการแทนผู้เสียชีวิต เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของคุณได้ โดยเป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ โปรดทราบว่าภายใต้กฎหมายบางประการ (เช่น ในฝรั่งเศส) คุณสามารถกำหนดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การลบ และการสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหลังจากที่คุณเสียชีวิตได้
 
ช. ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับข้อความและข้อความโต้ตอบแบบทันทีสำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกวม
ข้อมูลส่วนนี้จะใช้กับคุณเมื่อคุณให้ความยินยอมล่วงหน้าในการรับข้อความหรือข้อความโต้ตอบแบบทันทีจาก Gucci] ข้อความที่คุณอาจได้รับจากเรามีทั้งข้อความแบบครั้งเดียวหรือข้อความที่เป็นประจำ หรือข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ กิจกรรมของเรา และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณร้องขอ ในการลงทะเบียนโปรแกรมข้อความที่ส่งเป็นประจำ เราจะระบุความถี่และจำนวนข้อความ 
คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อความต่อไปได้ด้วยการส่งข้อความว่า ‘STOP’ มายังหมายเลขที่ระบุในข้อความของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ส่วน "คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร").
ข้อความจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณ อาจมีค่าบริการสำหรับข้อความและการรับส่งข้อมูลพื้นฐาน ข้อความทางการตลาดและข้อความที่ไม่ใช่การตลาดที่รวมถึงแบบข้อความโต้ตอบแบบทันทีอาจถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณโดยใช้ระบบอัตโนมัติ
เราไม่สามารถรับประกันเรื่องช่วงเวลาหรือการรับข้อความได้ เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ในกรณีที่ข้อความล่าช้าหรือไม่ได้รับข้อความ เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณยินยอมในการให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานประจำแก่เรา หากคุณเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ คุณยินยอมที่จะยกเลิกการรับข้อความและข้อความโต้ตอบแบบทันทีก่อนที่จะเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 
ซ. ข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้พำนักในรัฐแคลิฟอร์เนีย
สิทธิ์ของคุณ
หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณจะมีสิทธิ์ต่อข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดบางประการ:
ก. สิทธิ์ในการเข้าถึง - คุณจะมีสิทธิ์ร้องขอให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้รวบรวมไว้ในช่วง 12 เดือนก่อนหน้า ประเภทของแหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ประเภทของบุคคลภายนอกที่เราแบ่งปันข้อมูลด้วย และประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปันกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ข. สิทธิ์ในการพกพาข้อมูล – ในบางกรณี คุณจะมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณในรูปแบบพกพาและใช้งานได้ทันที 
ค. สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล – คุณจะมีสิทธิ์ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณภายใต้เงื่อนไขบางประการ เราจะไม่ลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเมื่อข้อมูลนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย จำเป็นต่อการดำเนินการหรือปกป้องข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือในกรณีที่เราจำเป็นหรือได้รับอนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมาย 
หากคุณเลือกใช้สิทธิ์ใด ๆ เหล่านี้ เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อคุณจากการเลือกใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ อย่างไรก็ตาม เราอาจคิดค่าบริการในอัตราที่แตกต่างกันหรือให้บริการในระดับที่แตกต่างกันตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
 
การขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ตามที่กำหนดไว้ในส่วน 'เราจะขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่' wเราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและไม่เคยกระทำการดังกล่าวในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา เราอาจอนุญาตให้บุคคลที่สามบางราย (เช่น หุ้นส่วนด้านการโฆษณาที่ได้รับอนุมัติ) รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านเทคโนโลยีอัตโนมัติบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อการแสดงเนื้อหาและโฆษณาแก่คุณที่คุณอาจสนใจและอยู่บนพื้นฐานทางกฎหมายที่กำหนดไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 
อย่างไรก็ตาม มีกรณีที่การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามบางรายอาจถูกตีความว่าเป็น "การขายข้อมูล" ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนียคุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายนั้น โปรดทราบว่าเราจะยังคงแบ่งปันข้อมูลของคุณในรูปแบบที่ไม่ใช่ "การขายข้อมูล" เช่น กับผู้ให้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาออนไลน์ของเรา  
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการคุกกี้และยกเลิกการโฆษณาออนไลน์ตามความสนใจ โปรดตรวจสอบเบราว์เซอร์ของคุณหรือดูที่ส่วน "เราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ หรือไม่"  การเลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจบนเบราว์เซอร์ของคุณจะเจาะจงกับเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้ในขณะที่คุณเลือกไม่รับ หากคุณใช้เว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์หลายเครื่อง คุณจะต้องเลือกไม่ใช้ในเบราว์เซอร์และอุปกรณ์แต่ละเครื่อง การเลือกให้ไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาตามความสนใจไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เห็นโฆษณา รวมถึงโฆษณาตามความสนใจเช่นกัน 
หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณมีสิทธิ์ส่งคำขอ Shine the Light: คุณมีสิทธิ์ขอให้เรามอบรายการข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่เราได้เปิดเผยแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง ในหนึ่งปีปฏิทินก่อนหน้า ตลอดจนถึงตัวตนของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย 
 
การตรวจสอบคำขอของคุณ
เราต้องสามารถยืนยันตัวตนของคุณได้ก่อนที่จะมอบสิทธิ์ดังกล่าวแก่คุณ ในการยืนยันตัวตนของคุณ คุณจะต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณและให้ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณหรือข้อมูลบัญชีอื่น ๆ คำตอบสำหรับคำถามเพื่อความปลอดภัย ชื่อ หมายเลขประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่เรามีบันทึกไว้แล้ว วันเกิด ข้อมูลติดต่อ หรือข้อมูลระบุตัวบุคคลอื่น ๆ เราจะจับคู่ข้อมูลนี้กับข้อมูลที่เรารวบรวมไว้ก่อนหน้านี้เพื่อยืนยันตัวตนและคำขอของคุณ ในกรณีที่คุณมีบัญชีกับเรา เราจะขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีนั้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการส่งคำขอ หากเราไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณตามคำขอได้ เราจะไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้ เราไม่ได้มีพันธะผูกพันที่จะต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถยืนยันตัวตนของคุณได้ สำหรับคำขอลบ คุณจะต้องส่งคำขอที่ตรวจสอบตัวตนได้เพื่อลบข้อมูล จากนั้นให้ยืนยันตัวตนต่างหากว่าคุณต้องการให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 
วิธีการส่งคำขอ
คุณสามารถส่งคำขอได้หนึ่งครั้งต่อปีปฏิทิน ในคำขอของคุณ โปรดยืนยันด้วยข้อเท็จจริงว่าคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียและระบุที่อยู่ปัจจุบันในแคลิฟอร์เนียสำหรับการตอบกลับ คุณสามารถขอข้อมูลนี้เป็นลายลักษณ์อักษรได้ โดยติดต่อเราที่ privacy@gucci.com หรือกรอกแบบฟอร์มที่นี่ หรือติดต่อไปที่หมายเลขโทรฟรีของเรา +1.877.482.2430
คุณจะได้รับการติดต่อกลับจากเราเมื่อใด
เราจะยืนยันว่าได้รับคำขอของคุณภายใน 10 วันทำการและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราจะดำเนินการตามคำขอ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบและเวลาในการตอบกลับโดยประมาณ โปรดรอรับการตอบกลับไม่เกินสี่สิบห้า (45) วันนับจากวันที่ได้รับคำขอ เราอาจต้องขยายช่วงเวลาเพิ่มเติมอีกสี่สิบห้า (45) วันตามปฏิทิน  
“ข้อมูลเพิ่มเติม: เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมในการดำเนินการตามคำขอของคุณตามที่กฎหมายอนุญาต” สามารถขอรับคำชี้แจงนี้ในรูปแบบอื่นได้ โปรดติดต่อ privacy@gucci.com หรือที่หมายเลข +1.877.482.2430 เพื่อขอรับคำชี้แจงนี้ในรูปแบบอื่น 
 
ฌ. สิทธิในการยื่นคำร้อง 
คุณมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นของคุณ หากคุณพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรป คุณสามารถดูรายชื่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในเขตเศรษฐกิจยุโรปได้ที่นี่ 
คุณจะมีสิทธิ์ร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อศาลแพ่ง โดยเฉพาะหากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศชิลี โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ญ. การตอบสนองต่อคำขอ ข้อมูลเพิ่มเติม หรือความช่วยเหลือ 
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ หรือวิธีการใช้สิทธิ์ หรือหากมีข้อร้องเรียนหรือคำถามเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อฝ่ายความเป็นส่วนตัวและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ส่วน "คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร").
เพื่อช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและอาจขอให้คุณให้ข้อมูลบางอย่างเพื่อยืนยันตัวตนก่อนที่จะอนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือปฏิบัติตามคำขอของคุณ 
ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เช่น หากคำขอของคุณไม่มีมูลความจริงหรือมากเกินไป เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นตามคำขอของคุณ เราจะพยายามตอบกลับคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดและไม่ว่าในกรณีใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  
ในบางประเทศ (เช่น หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย) หากคุณร้องขอให้เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณ เราจะขอให้คุณลงนามในแถลงการณ์ยอมรับบทลงโทษการให้การเท็จว่าคุณเป็นบุคคลที่จะเป็นเจ้าข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอ  
หากคุณมอบหมายให้ตัวแทนที่ให้อนุญาตในการเข้าถึง ลบ หรือยกเลิกคำขอขายในนามของคุณ (ก) เราอาจขอให้คุณมอบเอกสารให้สิทธิ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเพื่อดำเนินการดังกล่าว และ (ข) เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณกับเราโดยตรงเพื่อเข้าถึงและลบคำขอดังกล่าว
 
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหม คุณอาจสนใจในหัวข้อของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา:
ผู้ที่เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณคือใคร
เราจะรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ที่ใด
เราจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับใคร

 

16. นโยบายความเป็นส่วนตัวเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เช่น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดทางเทคนิค เราจะโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณดูที่หน้าเว็บเป็นประจำ

เราอาจแจ้งให้คุณทราบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และเราจะขอความยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจากคุณหากจำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หากเราต้องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่ที่ไม่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบและจะขอความยินยอมจากคุณหากจำเป็น 

 
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหม คุณอาจสนใจในหัวข้อของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา:
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมสิ่งใดบ้าง
ผู้ที่เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณคือใคร
สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณคืออะไรบ้าง

17. เราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ หรือไม่

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับแต่งเนื้อหาและโฆษณา เพื่อมอบฟีเจอร์โซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าชมของเรา และเรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์กับโซเชียลมีเดีย โฆษณา และหุ้นส่วนด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเราหรือผู้ขายที่เราใช้ได้ โดยคลิกที่ 'การตั้งค่าคุกกี้' คุณสามารถเข้าดูศูนย์การตั้งค่านี้ได้ทุกเมื่อด้วยปุ่ม 'การตั้งค่าคุกกี้' ที่มีอยู่ในทุกหน้า

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ใด ๆ เว็บไซต์อาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลโดยใช้เบราว์เซอร์ของคุณ และส่วนใหญ่ดำเนินการในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ การตั้งค่าของคุณ หรืออุปกรณ์ของคุณ และส่วนใหญ่จะใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์ทำงานตามที่คุณคาดหวัง ข้อมูลมักจะไม่ระบุตัวตนของคุณโดยตรง แต่สามารถให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ที่ตรงใจคุณมากขึ้น เนื่องจากเราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณจึงสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้บางประเภทได้

 
คุณสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้ตลอดเวลาโดยใช้การตั้งค่าเปิด/ปิดที่ศูนย์การตั้งค่า โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่าง:

 
ก. คุกกี้คืออะไร
คุกกี้คือข้อมูลชิ้นเล็ก ๆ (ไฟล์ข้อความ) ที่เมื่อมีผู้เข้าชม เว็บไซต์จะขอให้เบราว์เซอร์เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อจดจำข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เช่น ภาษาที่ต้องการหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบ เราเป็นผู้ตั้งค่าคุกกี้เหล่านี้ และเรียกว่าคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง เรายังใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งเป็นคุกกี้จากโดเมนอื่นที่ไม่ใช่ของเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชมเพื่อการดำเนินการริเริ่มด้านการโฆษณาและการตลาดด้วย
 
ข. เราใช้คุกกี้เพื่ออะไร
มีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ มากมาย เช่น เพื่อให้ผู้ใช้เยี่ยมชมหน้าต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ปรับใช้การตั้งค่าของผู้ใช้ และปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บโดยรวมโดยปรับแต่งเว็บไซต์ตามการนำทางและโปรไฟล์ผู้ใช้ในฐานะลูกค้าของ Gucci และคุกกี้ยังช่วยให้โฆษณาที่เห็นทางออนไลน์นั้นเกี่ยวข้องกับลูกค้าและความสนใจของลูกค้ามากขึ้น 
 
ค. เราใช้คุกกี้ประเภทใด
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้หลายประเภทซึ่งมีระยะเวลาต่างกัน โดยเจาะจงแล้ว เราใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้: 
- คุกกี้ชั่วคราว ซึ่งดำรงอยู่ในช่วงเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์และอำนวยความสะดวกแก่คุณบนเว็บไซต์ของเรา และ
คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ ซึ่งคงอยู่นานกว่าการเยี่ยมชมเว็บไซต์หนึ่งครั้งและจดจำการตั้งค่าที่คุณมีกับเว็บไซต์ของเรา
และยังสามารถจัดประเภทคุกกี้เหล่านี้ได้ดังนี้ ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ตั้งค่าคุกกี้เหล่านี้บนเว็บไซต์ของเรา:
- คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง ซึ่งจัดทำโดยผู้เผยแพร่เว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชม เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง
- คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งบุคคลที่สามตั้งค่าไว้บนเว็บไซต์ และมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ และเพื่อเป้าหมายหลายประการ เช่น การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์และพฤติกรรมทางสังคม และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 
ง. มีคุกกี้ประเภทใดบ้างบนเว็บไซต์ของเรา 
ประเภทของคุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์ของเรามีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป และสามารถจัดอยู่ในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งต่อไปนี้
 
คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด
คุกกี้เหล่านี้จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์และไม่สามารถปิดใช้งานในระบบของเราได้ โดยปกติคุกกี้เหล่านี้กำหนดให้ตอบสนองต่อปฏิสัมพันธ์ที่เป็นการขอรับบริการ อาทิ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ของคุณบล็อกหรือแจ้งเตือนเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ได้ แต่บางส่วนของเว็บไซต์จะไม่ทำงาน คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพและการวิเคราะห์
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เรานับยอดการเข้าชมแลระบุต้นทางของการเข้าชมได้ เพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเราได้ และคุกกี้เหล่านี้ยังช่วยให้เรารู้ว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และดูว่าผู้เยี่ยมชมเปิดดูหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์อย่างไร ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้เก็บรวบรวมจะถูกรวมเข้าด้วยกันหมดและจึงไม่มีการระบุตัวตน หากคุณไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่ทราบว่าคุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเมื่อใด
 
คุกกี้ฟังก์ชันการทำงาน
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มีการปรับแต่งเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยจดจำผู้ใช้และจดจำการตั้งค่าของของผู้ใช้ คุกกี้เหล่านี้อาจถูกกำหนดโดยเราหรือโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งเราเพิ่มบริการไปยังหน้าเพจของเรา หากคุณไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ บริการเหล่านี้บางส่วนหรือทั้งหมดอาจทำงานไม่ถูกต้อง
 
คุกกี้การทำโปรไฟล์และการกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้เหล่านี้อาจถูกตั้งค่าผ่านเว็บไซต์ของเราโดยหุ้นส่วนด้านการโฆษณาของเรา บริษัทหุ้นส่วนโฆษณาของเราอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อสร้างโปรไฟล์ Gucci ตามความสนใจของคุณและแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์อื่น ๆ บริษัทโฆษณาเหล่านี้ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง แต่เป็นไปตามการระบุเบราว์เซอร์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของคุณ หากคุณไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ คุณจะพบโฆษณาที่ตรงเป้าหมายน้อยลง
 
คุกกี้โซเชียล
คุกกี้เหล่านี้กำหนดโดยบริการโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่เราเพิ่มลงในเว็บไซต์ และช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหาของเรากับเพื่อนและเครือข่ายของคุณได้ คุกกี้เหล่านี้สามารถติดตามเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อเปิดเว็บไซต์อื่น ๆ และสร้างโปรไฟล์ตามความสนใจของคุณได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อเนื้อหาและข้อความที่คุณเห็นบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณเยี่ยมชม หากคุณไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ คุณอาจใช้หรือดูเครื่องมือแบ่งปันเนื้อหาไม่ได้
 
จ. เราแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือไม่
เราอาจรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราผ่านคุกกี้และแบ่งปันกับบุคคลที่สาม อาทิ เครือข่ายโซเชียลหรือแพลตฟอร์มโฆษณา ตลอดจนบริษัทอื่น ๆ ภายใน Kering ตัวแทน/ผู้ให้บริการโฆษณา และผู้ให้บริการด้านไอที (อาทิ ผู้ให้บริการโฮสติ้ง) โดยได้รับความยินยอมจากคุณเมื่อจำเป็น
 
ฉ. วิธีปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ
คุณสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้ตลอดเวลาโดยใช้การตั้งค่าเปิด/ปิดที่ศูนย์การตั้งค่า หรือโดยคลิกที่ปุ่มด้าน ‘การตั้งค่าคุกกี้’ ที่มีอยู่ในทุกหน้า:

เนื่องจากเราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณจึงสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้บางประเภทได้ คลิกที่หัวข้อหมวดหมู่ต่าง ๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นของเรา  อย่างไรก็ตาม การบล็อกคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เรานำเสนอได้
หากคุณใช้เบราว์เซอร์หลายตัว (เช่น Internet Explorer, Google Chrome, Firefox เป็นต้น) คุณต้องทำขั้นตอนนี้ในเบราว์เซอร์แต่ละตัว และหากคุณเชื่อมต่อเว็บไซต์ด้วยอุปกรณ์หลายเครื่อง (เช่น จากที่ทำงานและที่บ้าน) คุณจะต้องตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์แต่ละตัว
โปรดทราบว่าหากคุณปิดใช้งานคุกกี้ทั้งหมดบนเบราว์เซอร์ ฟังก์ชันการทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราอาจสูญหายไป เช่น การเรียกดูเว็บไซต์และกิจกรรมการจัดซื้อตามปกติ กิจกรรมที่ปรับให้ตรงกับความสนใจส่วนบุคคลใด ๆ อาทิ โฆษณาที่คุณได้รับเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกปรับแต่งให้ตรงกับความสนใจของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ของบุคคลที่สาม (อาทิ คุกกี้การโฆษณาหรือกำหนดเป้าหมาย) และวิธีปิดการใช้งานคุกกี้โดยตรงจากเบราว์เซอร์แทนที่จะปิดการใช้งานที่ศูนย์การตั้งค่า เราขอเชิญให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องและแนวทางการเลือกไม่รับ ซึ่งสามารถดูได้ที่นี่: https://www.youronlinechoices.com/
 
ช. วิธีการติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราหรือวิธีที่เราจัดการข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อทีมรักษาความเป็นส่วนตัวและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โดยส่งอีเมลไปที่ privacy@gucci.com (หรือดูที่ส่วน "คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร"). 
 
ซ. ข้อมูลเพิ่มเติม 
เราขอเชิญคุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 
ฌ.
 

 

 

 

18. คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราหรือวิธีที่เราจัดการข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อทีมรักษาความเป็นส่วนตัวและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โดยส่งอีเมลไปที่ privacy@gucci.com.

  
ผู้พำนักในรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถติดต่อไปที่หมายเลขโทรฟรีของเรา: +1.877.482.2430  
ผู้พำนักในประเทศมาเลเซียสามารถติดต่อไปที่หมายเลขต่อไปนี้: +603 2381 4108 
ผู้พำนักในประเทศเกาหลีใต้สามารถติดต่อไปที่หมายเลขต่อไปนี้: 
- ตัวแทนเฉพาะของ Gucci ภายในประเทศเกาหลีใต้: Sylvain Colardelle / 35F, 517 Yeongdong-Daero, Gangnam-Gu, Seoul, Korea / sylvain.colardelle@gucci.com
- Gucci DPO:  Sohee Han / sohee.han@gucci.com   +82 2 3452 1921

 

ลืมรหัสผ่าน
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนและเราจะส่งลิงก์สำหรับรีเซ็ตรหัสผ่านให้คุณ
ส่ง
ลืมรหัสผ่าน
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนและเราจะส่งลิงก์สำหรับรีเซ็ตรหัสผ่านให้คุณ
ส่ง
ลืมรหัสผ่านใช่ไหม
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนและเราจะส่งลิงก์สำหรับรีเซ็ตรหัสผ่านให้คุณ
ขอบคุณ
ส่งอีเมลพร้อมคำแนะนำในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณไปยัง แล้ว