อีเมลและ/หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ลองอีกครั้งหรือคลิกที่ลิงก์ “ลืมรหัสผ่านใช่ไหม”
ช่องข้อมูลนี้ไม่สามารถเว้นว่าง
ข้อมูลในช่องไม่ตรงกัน
ช่องนี้ไม่ใช่อีเมลที่ถูกต้อง
โปรดป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

Guccio Gucci

Guccio Gucci S.p.A.

เว็บไซต์และเนื้อหาได้รับการออกแบบ ดำเนินการ และบริหารจัดการโดย Guccio Gucci S.p.A. ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอิตาลี โดยมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Via Tornabuoni 73r, 50123 Florence หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 04294710480 จำนวนการจดทะเบียนบริษัทและรหัสทางการเงิน 03031300159 หมายเลข REA FI-438090 ทุนเรือนหุ้น 50,000,000 ยูโร ชำระเต็มจำนวน โดยอยู่ภายใต้การจัดการและการประสานงานของ Kering Holland NV ซึ่งเป็นบริษัทดัตช์ที่มีสำนักงานจดทะเบียนในอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

Luxury Goods (Thailand) Ltd

Luxury Goods (Thailand) Ltd

 

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่น เพลส ห้อง 5 และ 5A ชั้น 35 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560120471