อีเมลและ/หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ลองอีกครั้งหรือคลิกที่ลิงก์ “ลืมรหัสผ่านใช่ไหม”
ช่องข้อมูลนี้ไม่สามารถเว้นว่าง
ข้อมูลในช่องไม่ตรงกัน
ช่องนี้ไม่ใช่อีเมลที่ถูกต้อง
โปรดป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง

Legal Section

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้เว็บไซต์

 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้เว็บไซต์ 

 
แก้ไขล่าสุด มกราคม 2024
 
 
1. การตีพิมพ์ 
2. อายุ
3. การบริการ
4. การสร้างประวัติ Gucci
5. การบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
6. การปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
7. ข้อมูลที่ส่ง
8. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หรือเว็บไซต์นี้
9. ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
10. ข้อยกเว้นการรับประกัน
11. การจำกัดความรับผิด
12. การชดใช้ค่าเสียหาย
13. กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขตอำนาจ
14. ความเป็นส่วนตัว
15. ขั้นตอนการแจ้งและการลบออก
16. ความเป็นโมฆะ ข้อตกลงทั้งหมด และการสละสิทธิ์
   
ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.gucci.com/th/ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) 
 
โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดการใช้งาน”) อย่างระมัดระวังก่อนใช้เว็บไซต์ 
 
ข้อกำหนดการใช้งานควบคุมการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ เนื้อหา และบริการที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) 
 
การใช้เว็บไซต์และบริการเป็นการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานนี้โดยสมบูรณ์ รวมทั้งคู่มือและข้อบังคับทั้งหมด โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งอ้างถึงในข้อ 14 (ด้านล่าง) และข้อกำหนด เงื่อนไข หรือนโยบายอื่น ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้ และ/หรือที่มีอยู่ในไฮเปอร์ลิงก์ และรวมถึงการบังคับใช้ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดการใช้งานนี้จะใช้กับผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคน โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ขาย ลูกค้า ผู้จำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน เมื่อลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์และบริการ คุณจะถูกขอให้ยินยอมที่จะผูกพันภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ คุณได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์และบริการ หากคุณตกลงปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และข้อกำหนดต่าง ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ และคุณแสดงว่ายอมรับในระหว่างกระบวนการลงทะเบียนหรือการสมัครสมาชิก หากข้อกำหนดการใช้งานนี้ถูกตีความว่าเป็นข้อเสนอ คำสนองจะจำกัดเพียงข้อกำหนดการใช้งานนี้เท่านั้น หากคุณ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้” ด้วย) ไม่ยินยอมว่าจะผูกพันภายใต้ข้อกำหนดนี้ และจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือบริการได้ โดยการใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการ ผู้ใช้ยินยอมยอมรับสำเนาที่ตีพิมพ์ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ตามกฎหมาย การบริหาร หรือการดำเนินการอื่น ๆ ตามหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ การบริการ หรือการใช้งานดังกล่าว การใช้งานในลักษณะเดียวกันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารทางธุรกิจและบันทึกอื่น ๆ ที่สร้างและบำรุงรักษาในรูปแบบสิ่งพิมพ์ 
 
Gucci ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราว ในกรณีนี้เราจะประกาศข้อกำหนดการใช้งานที่แก้ไขบนเว็บไซต์นี้ โปรดศึกษาข้อกำหนดการใช้งานเป็นประจำ การใช้เว็บไซต์และบริการหลังจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานปัจจุบันในขณะนั้นโดยสมบูรณ์ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานเมื่อใดก็ตาม คุณจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือบริการต่อไปได้ 
 
 
1. การตีพิมพ์ 
 
1.1 เว็บไซต์และเนื้อหาได้รับการออกแบบ ดำเนินการ และบริหารจัดการโดย Guccio Gucci S.p.A ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอิตาลี โดยมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Via Tornabuoni 73r, 50123 Florence, เลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 04294710480 หมายเลขทะเบียนนิติบุคคลและรหัสทางการเงิน 03031300159 หมายเลข REA FI-438090 ทุนเรือนหุ้น 50,000,000 ยูโร ชำระเต็มจำนวนแล้ว โดยอยู่ภายใต้การจัดการและการประสานงานของ Kering Holland NV ซึ่งเป็นบริษัทดัตช์ที่มีสำนักงานจดทะเบียนในอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "Gucci", "เรา", "พวกเรา", "ของเรา") 
 
1.2 การซื้อผ่านเว็บไซต์โดยลูกค้าในประเทศไทยดำเนินการโดย LUXURY GOODS (THAILAND) LTD.
87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่น เพลส ห้อง 5 และ 5A ชั้น 35 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 
1.3 การเปิดเผยข้อมูลติดต่อข้างต้นไม่ถือเป็นการยินยอมให้ติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และ/หรือบริการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยรวมถึงเรื่องการตลาดด้วย 
 
 
2. อายุ
 
2.1 บริการมีไว้สำหรับบุคคลที่ถึงอายุความยินยอมในประเทศ/จังหวัดหรือเขตปกครองของถิ่นที่อยู่ หรือหากบุคคลดังกล่าวยังไม่ถึงอายุความยินยอม โดยได้รับการตกลงต่อเงื่อนไขการใช้บริการจากมารดาและบิดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
 
 
3. การลงทะเบียนและการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ
 
3.1 คุณสามารถลงทะเบียนหรือสมัครใช้หรือขอใช้บริการของเราได้เป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์ บริการดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง “การสร้างประวัติ Gucci”, “บัญชี Gucci ของฉัน” และ “จองการนัดหมาย”

3.2 เมื่อลงทะเบียนหรือสมัครใช้หรือขอใช้บริการของเรา คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่อ้างอิงถึงคุณ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกหรือขอใช้บริการ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อรับรองว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากบริการอย่างต่อเนื่อง

 

3.3 หากคุณลงทะเบียนใช้บริการที่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อน (เช่น บัญชี GUCCI ของฉัน) คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันที หากคุณสงสัยว่ามีการใช้งานบัญชีหรือเข้าถึงรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้บัญชีใด ๆ หรือทั้งหมดของคุณที่เชื่อมโยงกับคุณหรือเพื่อคุ้มครองรหัสผ่านของคุณเป็นค่าเริ่มต้น

3.4 เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ และการทบทวนใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้บริการที่เผยแพร่เหล่านี้ จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบตลอดระยะเวลาของการใช้เว็บไซต์หรือบริการ

 

3.5 ในกรณีที่คุณฝ่าฝืนการปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ Gucci จะมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการลงทะเบียนหรือสมาชิกภาพของคุณ และ/หรือบล็อกบัญชีและ/หรือปฏิเสธ จำกัด ระงับ หรือสิ้นสุดสิทธิในการเข้าใช้เว็บไซต์และบริการ โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนการแก้ไขอื่น ๆ ที่กฎหมายและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้กำหนด 
 
4. การสร้างประวัติ Gucci
 
4.1 Gucci ต้องการมอบประสบการณ์แบบเบ็ดเสร็จเดียวกันกับคุณไม่ว่าคุณจะปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับเรา คุณสามารถสร้างประวัติ Gucci เพื่อรับประสบการณ์ Gucci นี้ รวมถึงบริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์

4.2 สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อสร้างประวัติ Gucci:

(1) การอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อ หากคุณสร้างบัญชี Gucci ของฉัน (My Gucci) คุณจะสามารถติดตามสถานะของคำสั่งซื้อและเข้าใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อของคุณ และบันทึกข้อมูลการชำระเงินอย่างปลอดภัยตามที่คุณกำหนด

(2) สิทธิประโยชน์จากลูกค้าสัมพันธ์ที่ต้องการสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าที่เป็นส่วนตัวและประสิทธิภาพสูง การดำเนินงานดังกล่าวจะรวมถึงการปฏิสัมพันธ์แบบส่วนตัวเพื่อมอบสินค้าตามข้อเสนอแนะนำของคุณ มอบข้อเสนอพิเศษ และส่งคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

(3) สิทธิประโยชน์จากการสนับสนุนและการบริการลูกค้าตามความชอบเมื่อคุณติดต่อเราหรือเมื่อเราติดต่อคุณ (ไม่ว่าจะทางโทรศัพท์, วิดีโอแชท, ข้อความ, แชท, โซเชียลมีเดีย ฯลฯ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการเข้าถึงประวัติการสั่งซื้อที่ผ่านมาโดยทีม Gucci หรือการปฏิสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณกับ Gucci

(4) สิทธิประโยชน์จากประสบการณ์ที่ปรับแต่งและกำหนดความชอบเอง ด้วยการใช้ประโยน์จากข้อมูลที่คุณระบุไว้ในประวัติ Gucci ของคุณ เราตั้งเป้าที่จะมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวและการสนับสนุนตามที่คุณต้องการ ซึ่งอาจรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าตามความชอบ บริการให้คำปรึกษาเรื่องรสนิยม และข้อเสนอตามความชอบและประวัติการสั่งซื้อที่ผ่านมาของคุณ เราอาจวิเคราะห์การค้นดูและพฤติกรรมการสั่งซื้อของคุณเพื่อปรับปรุงบริการของเราและยกระดับประวัติการณ์โดยรวมของคุณ อย่างไรก็ตาม เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณและจะดำเนินการกับข้อมูลของคุณตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

(5) รับการติดต่อด้านการตลาดและเนื้อหาด้านการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเราเมื่อได้รับการยินยอมจากคุณ คุณมีสิทธิที่จะไม่เลือกรับการติดต่อเหล่านั้นได้ตลอดเวลาด้วยการเลือกตัวเลือกที่จะไม่รับที่จะปรากฏให้คุณเห็นทุกครั้งตามที่อธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

4.3 เมื่อสร้างประวัติ Gucci คุณตกลงที่จะ: (1) ให้และเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องและครบสมบูรณ์; (2) รักษาความลับของประวัติและข้อมูลประจำตัวในการเข้าใช้ของคุณ หากมี และ (3) จำกัดไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้ เมื่อคุณขอให้เราสร้างประวัติ Gucci ของคุณผ่านเว็บไซต์

หรือช่องทางอื่น รวมถึงบริการลูกค้าของเรา ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะผูกกับประวัตินี้ โดยเราจะทำการเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณทั้งหมด ข้อมูลในประวัติ Gucci ของคุณจะมีความสำคัญในการสร้างประสบการณ์ Gucci ที่เป็นส่วนตัวและที่คุณชอบ และในบางกรณีเพื่อต้องเข้าใช้บริการบางรายการที่กำหนดหรือเพื่อซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของเรา จึงจำเป็นต้องเป็นปัจจุบันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด

4.4 คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ประวัติ Gucci ของคุณ ไม่ว่าคุณจะอนุญาตกิจกรรมเหล่านั้นหรือไม่ก็ตาม

4.5 ตามข้อ 3.5 ข้างต้น หากเรามีเหตุผลอันควรที่จะสงสัยว่าข้อมูลที่คุณระบุเป็นการแอบแฝงบุคคลอื่น Gucci สงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือสิ้นสุดประวัติ Gucci ของคุณ 4.6 คุณสามารถลบประวัติ Gucci ของคุณได้ตลอดเวลาด้วยการติดต่อฝ่ายความเป็นส่วนตัวของเราที่ privacy@gucci.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้สิทธิต่าง ๆ ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดไปที่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 
5. บริการอิเล็กทรอนิกส์
 
5.1 ในการให้บริการบางส่วน อาจจะมีการให้บริการผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล ข้อความ หรือโทรศัพท์ 
 
5.2 โดยการให้ที่อยู่อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณแก่เรา และหากคุณให้ความยินยอมแก่เราโดยชัดแจ้ง เราอาจติดต่อคุณเกี่ยวกับบริการ (รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายหรือการตลาด) ทางอีเมล ข้อความหรือโทรศัพท์ตามความเมาะสม และคุณรับทราบว่าการใช้บริการเสียงหรือข้อมูลของมือถืออาจส่งผลให้มีค่าบริการที่เรียกเก็บจากคุณโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ และคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Gucci สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราอาจติดต่อคุณ หากคุณให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่เรา ตลอดจนสิทธิ์และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลติดต่อของคุณ 
 
5.3 คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้เว็บไซต์หรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ (รวมถึงข้อบังคับลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) คุณไม่สามารถใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจจะทำความเสียหายหรือรบกวนการทำงานอย่างเหมาะสมของเว็บไซต์และ/หรือบริการ หรือลักลอบขัดขวางการติดต่อสื่อสาร ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเว็บไซต์ คุณตกลงว่าจะไม่ขัดขวางหรือพยายามขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์หรือบริการด้วยวิธีใด ๆ 
 
 
6. การปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
 
6.1 เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพประกอบ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ รูปลักษณ์ทางการค้า โลโก้ ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบ การนำไปใช้และการใช้งานเว็บไซต์ เค้าโครง โครงสร้าง และการจัดองค์กรของเนื้อหาของเว็บไซต์ การรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลและสารสนเทศ คลิปวิดีโอ องค์ประกอบทางดนตรี คลิปเสียง การออกแบบ อุปกรณ์ หรือวัสดุอื่นใด (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ Gucci เป็นเจ้าของสิทธิ์และ/หรือใบอนุญาตทั้งหมดของเนื้อหา การใช้เนื้อหาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน และอาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า รูปลักษณ์ทางการค้า สิทธิบัตร และกฎหมายอื่น ๆ คุณเข้าใจและตกลงว่า เว้นแต่จะระบุไว้ในที่นี้ ห้ามคัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย, ตีพิมพ์ซ้ำ, ดาวน์โหลด, แสดง, โพสต์, ส่งต่อ, ดัดแปลง หรือสร้างเป็นงานดัดแปลงในรูปแบบใด ๆ หรือโดยวิธีการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Gucci กฎข้อบังคับพิเศษใด ๆ สำหรับการใช้รายการอื่น ๆ ที่ให้ไว้บนเว็บไซต์อาจรวมอยู่ในที่อื่นของเว็บไซต์และรวมอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยการอ้างอิง ห้ามใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์หรือในสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์เครือข่ายเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ Gucci สงวนลิขสิทธิ์โดยชัดแจ้งในที่นี้
 
7. ข้อมูลที่ส่ง 
 
7.1 ความคิด ข้อเสนอแนะ ข้อมูล ความรู้ เนื้อหา หรือเนื้อหาอื่นใดที่เราได้รับจากคุณหรือผู้อื่นผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือผ่านรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ เช่น จดหมายหรืออีเมล (เรียกรวมกันว่า "ข้อมูลที่ส่ง") ถือว่ารวมถึงสิทธิ์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เผยแพร่ ทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งต่อ แจกจ่าย คัดลอก ใช้ สร้างงานลอกเลียนแบบ แสดง (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ทั่วโลก หรือดำเนินการกับสิ่งส่งดังกล่าวโดยไม่ได้รับการอนุมัติหรือพิจารณาเพิ่มเติม ในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดๆ ที่รู้จักหรือพัฒนาในภายหลังสำหรับเงื่อนไขทั้งหมดของสิทธิ์ที่อาจมีอยู่ในการส่งข้อมูลดังกล่าว คุณรับทราบโดยชัดแจ้งและตกลงว่าคุณสละสิทธิ์การเรียกร้องใด ๆ ต่อความขัดแย้ง คุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับข้อมูลที่ส่งของคุณ ผลลัพธ์ของข้อมูลที่ส่ง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ส่งใด ๆ Gucci ไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของข้อมูลที่ส่งใด ๆ คุณยืนยันและรับรองว่า ข้อมูลที่ส่งดังกล่าวไม่ละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้นจากกฎหมายหรือตามสัญญา โดยรวมถึงสิทธิซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เขียน เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ การรักษาความลับ และสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือบุคคลสิทธิ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ Gucci ถือว่าไม่มีภาระผูกพันโดยสมัครใจสำหรับการคัดกรองหรือตรวจสอบข้อมูลที่ส่งไปยังเว็บไซต์นี้โดยผู้ใช้ หากได้รับแจ้งจากผู้ใช้ที่ส่งมาซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน Gucci อาจตรวจสอบข้อกล่าวหาและพิจารณาโดยสุจริตและใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับว่าจะลบการส่งดังกล่าวหรือไม่ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ Gucci ไม่มีส่วนรับผิดหรือความรับผิดชอบต่อผู้ใช้สำหรับการดำเนินการหรือการไม่ดำเนินการของกิจกรรมดังกล่าว Gucci อาจจะใช้และ/หรือระบุที่มาของผู้เขียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ส่งใด ๆ แต่ Gucci จะไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าว 
 
8. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หรือเว็บไซต์นี้
 
8.1 เว็บไซต์นี้อาจจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ซึ่งคุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้งานทั้งหมด Gucci ไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าว และในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ภายนอกของคุณ 
 
8.2 ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ และการอ้างอิงถึงข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ไม่ก่อให้เกิดและไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่า Gucci รับรองเว็บไซต์ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว หรือเป็นการสร้างความผูกพันระหว่าง Gucci และบุคคลภายนอกดังกล่าว คำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ต้องส่งไปยังผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง Gucci ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความรับผิดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว 
 
8.3 ห้ามไม่ให้คุณจัดโครงร่างหรือ “เลียนแบบ” เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ในเว็บไซต์อื่น ๆ หรือเชื่อมโยงส่วนใดหรือตอนใดของเว็บไซต์ หรือเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Gucci 

  
9. ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
 
9.1 เว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัว ส่วนบุคคล และไม่ใช่เชิงพาณิชย์และเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและ/หรือส่งเสริมการขายเท่านั้น Gucci ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยบนเว็บไซต์นี้ แต่ข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์และ/หรือบริการไม่ควรนำไปใช้หรือใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้พิจารณาแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเหมาะสมมากกว่า 
 
9.2 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เว็บไซต์และบริการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของ Gucci ที่มีอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์และบริการเป็นสกุลเงินบาทไทย 
 
9.3 ภาพถ่ายและรูปภาพของผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์และบริการได้รับการแสดงอย่างถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าและข้อกำหนดของอุปกรณ์รับชมหรือจอแสดงผลของผู้ใช้อาจส่งผลต่อความถูกต้องของสีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง 
 
9.4 ผลิตภัณฑ์บางรายการที่แสดงในเว็บไซต์หรือบริการมีเฉพาะในร้านค้าปลีกบางแห่งในประเทศไทย ในตลาดต่างประเทศบางแห่ง และ/หรือทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ จำนวนของผลิตภัณฑ์นี้อาจจะมีจำนวนจำกัด และสามารถทำการส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้าที่มีผลบังคับใช้ ณ จุดซื้อ 
 
9.5 เว็บไซต์และ/หรือบริการอาจมีปุ่มหรือไฮเปอร์ลิงก์ที่ระบุว่า "ค้นหาภายในร้าน" เมื่อดูผลิตภัณฑ์เฉพาะผลิตภัณฑ์หนึ่ง การคลิกลิงก์นี้จะแสดงทางเลือกสำหรับคุณ พร้อมทั้งข้อมูลสถานที่ เพื่อเว็บไซต์จะสามารถแสดงผลิตภัณฑ์ที่เลือกที่มีอยู่ในร้านค้าใกล้สถานที่ที่กำหนด ข้อมูลสินค้าพร้อมจำหน่ายจะอัปเดตเป็นประจำสม่ำเสมอ แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าคงคลังของร้านเป็นประจำ จึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลสินค้าพร้อมจำหน่ายได้ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าพร้อมจำหน่ายอาจจะไม่ได้พร้อมจำหน่ายอีกต่อไปเมื่อคุณไปเยี่ยมชมสถานสาขาเดียวกันนั้น ราคาผลิตภัณฑ์ในร้านค้าต่าง ๆ อาจจะแตกต่างกัน และอาจจะแตกต่างจากราคาออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกัน
 
 
10. ข้อยกเว้นการรับประกัน
 
10.1 ตราบเท่าที่ได้รับอนุญาตในขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายที่บังคับใช้ เว็บไซต์นี้ เนื้อความในเว็บไซต์ เนื้อหา และบริการ ถูกจัดหา “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มีอยู่” ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ Gucci ไม่รับประกันหรือรับรองที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ เนื้อความของเว็บไซต์ เนื้อหา หรือบริการ ตัวอย่างเช่น ไม่รับประกันหรือรับรองว่าจะมีอยู่โดยตลอดโดยไม่มีการขัดขวางหรือความผิดพลาดในการทำงาน มีการแก้ไขสิ่งบกพร่อง หรือมีความปลอดภัยจากโปรแกรมที่สร้างความเสียหาย (เช่น ไวรัส ข้อบกพร่อง มัลแวร์ หรือที่คล้ายคลึงกัน) สามารถใช้เพื่อการค้าได้ หรือมีความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ และ Gucci ปฏิเสธอย่างชัดแจ้งถึงการรับประกันดังกล่าว 
 
10.2 Gucci ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์มีความถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม Gucci ไม่สามารถรับรองความถูกต้อง การใช้ คุณภาพ และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว หรือไม่สามารถรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวไม่มีความผิดพลาดหรือการละเลย และ Gucci จะไม่รับประกัน และตราบเท่าที่ได้รับอนุญาตในขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายที่บังคับใช้ Gucci ไม่ต้องรับผิดในเรื่องดังกล่าว ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ Gucci สงวนสิทธิในการอัปเดตและ/หรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์เมื่อใดก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวและไม่ต้องรับผิดใด ๆ
 
11. การจำกัดความรับผิด
 
11.1 ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นความรับผิดต่อไปนี้มีผลใช้บังคับและบังคับใช้ในประเทศไทยในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต 
 
11.2 คุณต้องรับผิดชอบในการประเมินข้อมูลและเนื้อหาที่ได้รับจากเว็บไซต์ โดยการใช้เว็บไซต์ คุณจะรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ที่เกี่ยวข้อง และจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการไม่สามารถใช้ การสูญเสียข้อมูล และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการที่จำเป็นทั้งหมด และการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์และ/หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ 
 
11.3 ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อ 11.4 คุณจะไม่ให้เรา ผู้ให้อนุญาตของเรา ผู้ให้บริการ ตัวแทน เจ้าหน้าที่ หรือกรรมการ ต้องรับผิดในลักษณะใด สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่อาจจะมี โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายต่อเนื่อง ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์นี้ บริการ เนื้อหาของเว็บไซต์ หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือการใช้เว็บไซต์ หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์โดยคู่สัญญาใด ๆ หรือเกี่ยวเนื่องกับการไม่ปฏิบัติงาน ความผิดพลาด การละเลย การขัดขวาง ความบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่งต่อ ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความล้มเหลวของโครงร่างหรือระบบ ถึงแม้ว่าจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่าจะมีความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
 
11.4 ไม่มีบทบัญญัติใดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ยกเว้นหรือจำกัด (i) ความรับผิดของเราในกรณีของการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเกิดจากการละเลยของเรา (ii) ความรับผิดของเราในกรณีของการหลอกลวง การแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และ/หรือ (iii) ความรับผิดอื่นใดซึ่งไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
 
12. การชดใช้ค่าเสียหาย
 
12.1 ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อ 11.4 คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือ Gucci และบริษัทแม่ บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ทนายความ ตัวแทน หุ้นส่วน พนักงาน และผู้สืบทอดและได้รับมอบหมาย ปราศจากอันตรายจากความเสียหาย การสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้อง ความต้องการ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ (โดยรวมถึงค่าทนายความและค่าวิชาชีพที่สมเหตุสมผล และค่าธรรมเนียมศาล) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการนำเสนอใดๆ ที่คุณทำกับเรา หรือการฝ่าฝืนหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมโดยคุณต่อข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และ/หรือเว็บไซต์ 
 
13. กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขตอำนาจ
 
13.1 ตราบเท่าที่ได้รับอนุญาตในขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดการใช้งานนี้และหน้าที่ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งาน จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายประเทศไทย (โดยไม่คำนึงถึงความขัดกันของบทบัญญัติตามกฎหมาย)
 
13.2 ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดการใช้งานจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว 
 
14. ความเป็นส่วนตัว
 
 14.1 ก่อนอัปโหลดหรือให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดด้วยการคลิกที่นี่
 
15. ขั้นตอนการแจ้งและการลบออก
 
15.1 หากคุณเชื่อว่าข้อมูลที่ส่งใด ๆ ที่เข้าถึงเว็บไซต์หรือมาจากเว็บไซต์นี้ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณอาจขอให้ลบเนื้อความดังกล่าว (หรือการเข้าถึงเนื้อความดังกล่าว) ออกจากเว็บไซต์นี้ โดยติดต่อ Gucci (ตามที่อยู่ซึ่งระบุไว้ด้านล่าง) และจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้: 
 
(i) ระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งคุณเชื่อว่าถูกละเมิด โปรดอธิบายงาน และหากเป็นไปได้ แนบสำเนาหรือที่ตั้ง (เช่น URL) ของงานฉบับที่ได้รับอนุญาต 
(ii) ระบุเกี่ยวกับการส่งข้อมูลซึ่งคุณเชื่อว่าละเมิดและที่ตั้งของข้อมูลที่ส่งดังกล่าว โปรดอธิบายการส่งและระบุ URL หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่จะช่วยให้เราค้นหาสิ่งที่ส่งมาได้ 
(iii) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ (ถ้ามี) 
(iv) ข้อความที่ระบุว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตเกี่ยวกับการร้องเรียนการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตามกฎหมาย 
(v) ข้อความที่ระบุว่าข้อมูลที่คุณจัดหามีความถูกต้อง และระบุว่า “ภายใต้โทษของการให้การเป็นพยานเท็จ” คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาต 
(vi) ลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เทียบเท่าของผู้ถือลิขสิทธิ์หรือต้วแทนที่ได้รับอนุญาต 
 
 
15.2 ที่อยู่ของเราสำหรับปัญหาลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้มีดังต่อไปนี้: 
 
 LUXURY GOODS (THAILAND) LTD.
87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่น เพลส ห้อง 5 และ 5A ชั้น 35 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
clientservice.th@gucci.com
  
15.3 สำหรับความพยายามปกป้องสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ Gucci รักษานโยบายสำหรับการยกเลิกในสถานการณ์ที่เหมาะสมของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ที่เป็นผู้ละเมิดซ้ำ
 
 
16. ความเป็นโมฆะ ข้อตกลงทั้งหมด และการสละสิทธิ์
 
16.1 หัวข้อที่ใช้ในข้อตกลงนี้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้มีผลตามสัญญาหรือมีผลผูกพันแต่อย่างใด 
 
16.2 หากบทบัญญัติใดในที่นี้เป็นโมฆะหรือบังคับใช้ไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม บทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดการใช้งานนี้จะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ในกรณีดังกล่าว บทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่ใกล้เคียงกับเจตนาเดิมของบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ใกล้เคียงที่สุด หรือจะได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับการพิจารณาที่ได้รับอนุญาตโดยละเอียดที่สุดตามกฎหมาย ซึ่งตรงกับเจตนาของบทบัญญัติที่เป็นโมฆะหรือบังคับใช้ใช้ไม่ได้ 
 
16.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จ และเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ใช้และ Gucci เกี่ยวกับเรื่องที่ระบุไว้ในเว็บไซต์และ/หรือบริการ และใช้แทนที่การติดต่อสื่อสารหรือข้อเสนอก่อนหน้าหรือที่มีอยู่ในเวลาเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นวาจา และใช้แทนที่การแสดงที่ขัดแย้งทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์และ/หรือบริการ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความในนโยบายหรือคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย 
 
16.4 การสละสิทธิ์ของ Gucci ในบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ การไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ในที่นี้อย่างเคร่งครัด หรือการไม่ใช้ประโยชน์จากสิทธิของตนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานนี้ จะไม่เป็นข้ออ้างในการปฏิบัติหรือการสละสิทธิใด ๆ ดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในอนาคต 
 

 

เงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการขาย

เงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการขาย

 

แก ้ไขล่าสุด มิถุนายน 2023


1. บทบัญญัติทั่วไป
2. การระบุตัวตนของผู้จำหน่าย
3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความพร้อมจำหน่าย
4. ราคา
5. การปฏิบัติตามสัญญา 
6. วิธีการชำระเงิน 
7. การขนส่งและการส่งมอบ
8. การยืนยันการขนส่งและการส่งมอบ
9. การห่อหรือบรรจุภัณฑ์
10. การคืนสินค้า
11. การเปลี่ยนสินค้า
12. ความไม่ถูกต้องตามสัญญา
13. การรับประกันของแท้และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
14. กฎหมายที่บังคับใช้และการตีความ ขอบเขตอำนาจ
15. การรับประกัน
16. การจำกัดความรับผิด
17. การติดต่อ
18. ความเป็นโมฆะ ข้อตกลงทั้งหมด และการสละสิทธิ์

 

ประกาศสำคัญ 

โปรดอ่านเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการขายที่ระบุไว้ด้านล่างให้ละเอียด เงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ Gucci ที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) จะใช้จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในที่นี้ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่เพิ่มเติมหรือแตกต่างในรูปแบบใด ๆ ของลูกค้า (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญ และ Gucci ประกาศคัดค้านอย่างชัดแจ้งและปฏิเสธข้อกำหนดดังกล่าว 

โดยการส่งคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ ลูกค้าตกลงว่าจะผูกพันและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

 

1. บทบัญญัติทั่วไป

 

1.1 เงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการขายนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขทั่วไป”) ให้ใช้กับการขายผลิตภัณฑ์ Gucci ทั้งหมด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ทั้งหลาย” หรือ “ผลิตภัณฑ์”) ที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.gucci.com/th/th/ และ www.gucci.com/th/en_gb/ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) 

 

1.2 การขายผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขทั่วไปนี้ เป็นการขายสำหรับผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่ายี่สิบ (20) ปีเท่านั้น (หรืออายุที่บรรลุนิติภาวะของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว ครอบครัว หรือครัวเรือน ห้ามไม่ให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ จากเว็บไซต์เพื่อขายต่อเองหรือให้บุคคลอื่นขายต่อ และ Gucci ปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันหรือการเรียกร้องใด ๆ สำหรับความเสียหายต่อเนื่องหรืออื่น ๆ อันเป็นผลจากเจตนาหรือความพยายามของลูกค้าในการขายต่อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ซื้อจากเว็บไซต์ 

นอกจากนี้ โดยการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ ลูกค้าตกลงและรับประกันว่าตนจะไม่ทำการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หรือธุรกรรมใด ๆ กับองค์กรหรือบุคคลที่อยู่ภายใต้มาตรการลงโทษของสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา หรือสหภาพยุโรป หรือเพื่อนำสินค้ากลับไปยังประเทศเกาหลีเหนือ ประเทศรัสเซีย ประเทศเบลารุส หรือประเทศซีเรีย

 

1.3 ภาษาที่บังคับใช้กับสัญญาขายใด ๆ ผ่านเว็บไซต์นี้จะต้องเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย  คำแปลภาษาอื่น ๆ เป็นการจัดทำเพื่อความสะดวกเท่านั้น ในกรณีที่มีความขัดแย้งหรือความแตกต่างระหว่างต้นฉบับภาษาอังกฤษในการควบคุมการขายใด ๆ ผ่านเว็บไซต์นี้กับคำแปลภาษาอื่น ๆ (แล้วแต่กรณี) ต้นฉบับและฉบับที่บังคับใช้เป็นภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้เหนือกว่า

 

1.4 ลูกค้าต้องอ่านเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้อย่างละเอียด ซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้ารับทราบ จัดเก็บ และทำสำเนาได้ สัญญาขายที่ทำกับลูกค้าจะเก็บไว้โดย Gucci ตามระยะเวลาในการเก็บรักษาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้

 

2. การระบุตัวตนของผู้จำหน่าย

 

2.1 ผู้จำหน่าย คือ LUXURY GOODS (THAILAND) LTD. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Kering Group สำนักงานจดทะเบียนของ Gucci ตั้งอยู่ที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่น เพลส ห้อง 5 และ 5A ชั้น 35 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความพร้อมจำหน่าย

 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (พร้อมทั้งรหัสผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) และราคาที่เกี่ยวข้องมีอยู่ในเว็บไซต์ Gucci ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาและ/หรือคำอธิบายหรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพทางการตลาด การยุติผลิตภัณฑ์ การไม่มีวัสดุ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต และข้อผิดพลาดในการโฆษณา 

 

3.2 ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์เป็นรายการสินค้าปกติที่มีจำหน่ายในร้านค้า อย่างไรก็ตาม Gucci ไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ แก่ลูกค้าว่าร้านค้าจะมีสินค้าพร้อมจำหน่าย ซึ่งแสดงไว้ว่าพร้อมจำหน่ายในเว็บไซต์ ภาพถ่ายและรูปภาพของผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์และบริการ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์) นำเสนอให้เห็นอย่างถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าและข้อกำหนดของอุปกรณ์รับชมหรือการแสดงผลของลูกค้าอาจส่งผลต่อความถูกต้องของสีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง ข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์และ/หรือบริการไม่ควรนำไปใช้หรือใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้พิจารณาแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเหมาะสมมากกว่า

 

3.3 Gucci ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณและ/หรือประเภทของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา รูปแบบ รุ่น และสีของสินค้าที่อธิบายบนเว็บไซต์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ในระหว่างการซื้อสินค้า จะมีจดหมายตอบจากพนักงานเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ หากไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้เนื่องจากไม่มีผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ 

 

3.4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความพร้อมจำหน่าย ลูกค้าสามารถติดต่อร้านค้า Gucci ที่ได้รับอนุญาตที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือฝ่ายขายออนไลน์ทางอีเมล clientservice.th@gucci.com หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ +66-2-508-8988 สามารถติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 9:00-21:00 น. (GMT+7)

 

3.5 Gucci จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดอันเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่สามารถเชื่อมต่อเว็บไซต์ หรือการเชื่อมต่อขัดข้องในขณะที่อยู่ในเว็บไซต์

 

4. ราคา

 

4.1 ราคาของผลิตภัณฑ์แสดงในเว็บไซต์เป็นเงินบาทไทย และไม่รวมการเก็บเงินเพิ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (ถ้ามี) จะรวมอยู่ในราคาผลิตภัณฑ์ และระบุแยกไว้ต่างหากในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ 

 

4.2 Gucci จะตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าราคาผลิตภัณฑ์ที่แสดงในเว็บไซต์มีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม Gucci ไม่สามารถรับรองว่าจะไม่มีความผิดพลาด ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ระบุราคาไม่ถูกต้อง ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Gucci สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุราคาไม่ถูกต้อง ก่อนจะมีการขนส่ง โดยไม่คำนึงถึงว่ามีการยืนยันคำสั่งซื้อหรือมีการชำระเงินแล้วหรือไม่ ในกรณีดังกล่าว Gucci จะเสนอโอกาสให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาที่ถูกต้อง หากบัตรเครดิตของลูกค้าถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสั่งซื้อแล้ว และคำสั่งซื้อถูกยกเลิกก่อนส่งมอบ Gucci จะคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตของลูกค้า

 

 4.3 Gucci เสนอการปรับราคาสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ในการลดราคาครั้งแรกเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสินค้าถูกลดราคาจากราคาเต็ม Gucci จะเครดิตส่วนต่างให้กับลูกค้า การขอปรับราคาต้องดำเนินการภายในสิบ (10) วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ เพื่อให้การปรับราคาดังกล่าวได้รับสิทธิ์ในการรับคืนส่วนต่าง ลูกค้าต้องติดต่อ Gucci โดยส่งอีเมลไปที่ clientservice.th@gucci.com Gucci จะคืนเงินจำนวนที่ปรับราคาตามรูปแบบการชำระเงินเดิม โปรดทราบว่าอาจมีการใช้นโยบายการปรับราคาที่แตกต่างออกไปสำหรับการซื้อในร้านค้า

 

5. การปฏิบัติตามสัญญา 

 

5.1 ลักษณะพิเศษที่สำคัญและราคาของแต่ละผลิตภัณฑ์แสดงไว้ในเว็บไซต์ ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์ไม่ได้เป็นคำเสนอเพื่อทำสัญญาโดย Gucci 

 

5.2 ก่อนส่งคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ ลูกค้าจะต้องอ่านคำแนะนำทั้งหมดที่มีให้ในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้ออย่างละเอียด (รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดส่ง นโยบายการคืนสินค้า และคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัว) พร้อมกับเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ 

 

5.3 ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ลูกค้าต้อง (i) เลือกผลิตภัณฑ์ โดยคลิกปุ่มที่เกี่ยวข้อง (ii) กรอกข้อเสนอคำสั่งซื้อ (iii) เลือกวิธีการชำระเงิน (iv) ยอมรับเงื่อนไขทั่วไป และ (v) ส่งข้อเสนอคำสั่งซื้อให้ Gucci ผ่านเว็บไซต์ 

 

5.4 การส่งคำสั่งซื้อถือเป็นข้อเสนอในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เลือก ตามที่กำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้และมีผลผูกพันสำหรับลูกค้า (โดยไม่ขัดต่อนโยบ