อีเมลและ/หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ลองอีกครั้งหรือคลิกที่ลิงก์ “ลืมรหัสผ่านใช่ไหม”
ช่องข้อมูลนี้ไม่สามารถเว้นว่าง
ข้อมูลในช่องไม่ตรงกัน
ช่องนี้ไม่ใช่อีเมลที่ถูกต้อง
โปรดป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง
เมนู Back

ส่วนของกฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้เว็บไซต์

 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้เว็บไซต์ 

 
แก้ไขล่าสุด มีนาคม 2022
 
 
1. การตีพิมพ์ 
2. อายุ
3. การลงทะเบียนและการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ
4. ระยะเวลา - การยกเลิก
5. บริการอิเล็กทรอนิกส์
6. การปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
7. ข้อมูลที่ส่ง
8. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หรือเว็บไซต์นี้
9. ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
10. ข้อยกเว้นการรับประกัน
11. การจำกัดความรับผิด
12. การชดใช้ค่าเสียหาย
13. กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขตอำนาจ
14. ความเป็นส่วนตัว
15. ขั้นตอนการแจ้งและการลบออก
16. ความเป็นโมฆะ ข้อตกลงทั้งหมด และการสละสิทธิ์
   
ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.gucci.com/th/ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) 
 
โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดการใช้งาน”) อย่างระมัดระวังก่อนใช้เว็บไซต์ 
 
ข้อกำหนดการใช้งานควบคุมการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ เนื้อหา และบริการที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) 
 
การใช้เว็บไซต์และบริการเป็นการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานนี้โดยสมบูรณ์ รวมทั้งคู่มือและข้อบังคับทั้งหมด โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งอ้างถึงในข้อ 14 (ด้านล่าง) และข้อกำหนด เงื่อนไข หรือนโยบายอื่น ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้ และ/หรือที่มีอยู่ในไฮเปอร์ลิงก์ และรวมถึงการบังคับใช้ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดการใช้งานนี้จะใช้กับผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคน โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ขาย ลูกค้า ผู้จำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน เมื่อลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์และบริการ คุณจะถูกขอให้ยินยอมที่จะผูกพันภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ คุณได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์และบริการ หากคุณตกลงปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และข้อกำหนดต่าง ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ และคุณแสดงว่ายอมรับในระหว่างกระบวนการลงทะเบียนหรือการสมัครสมาชิก หากข้อกำหนดการใช้งานนี้ถูกตีความว่าเป็นข้อเสนอ คำสนองจะจำกัดเพียงข้อกำหนดการใช้งานนี้เท่านั้น หากคุณ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้” ด้วย) ไม่ยินยอมว่าจะผูกพันภายใต้ข้อกำหนดนี้ และจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือบริการได้ โดยการใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการ ผู้ใช้ยินยอมยอมรับสำเนาที่ตีพิมพ์ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ตามกฎหมาย การบริหาร หรือการดำเนินการอื่น ๆ ตามหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ การบริการ หรือการใช้งานดังกล่าว การใช้งานในลักษณะเดียวกันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารทางธุรกิจและบันทึกอื่น ๆ ที่สร้างและบำรุงรักษาในรูปแบบสิ่งพิมพ์ 
 
Gucci ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราว ในกรณีนี้เราจะประกาศข้อกำหนดการใช้งานที่แก้ไขบนเว็บไซต์นี้ โปรดศึกษาข้อกำหนดการใช้งานเป็นประจำ การใช้เว็บไซต์และบริการหลังจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานปัจจุบันในขณะนั้นโดยสมบูรณ์ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานเมื่อใดก็ตาม คุณจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือบริการต่อไปได้ 
 
 
1. การตีพิมพ์ 
 
1.1 เว็บไซต์และเนื้อหาได้รับการออกแบบ ดำเนินการ และบริหารจัดการโดย Guccio Gucci S.p.A ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอิตาลี โดยมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Via Tornabuoni 73r, 50123 Florence, เลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 04294710480 หมายเลขทะเบียนนิติบุคคลและรหัสทางการเงิน 03031300159 หมายเลข REA FI-438090 ทุนเรือนหุ้น 50,000,000 ยูโร ชำระเต็มจำนวนแล้ว โดยอยู่ภายใต้การจัดการและการประสานงานของ Kering Holland NV ซึ่งเป็นบริษัทดัตช์ที่มีสำนักงานจดทะเบียนในอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "Gucci", "เรา", "พวกเรา", "ของเรา") 
 
1.2 การซื้อผ่านเว็บไซต์โดยลูกค้าในประเทศไทยดำเนินการโดย LUXURY GOODS (THAILAND) LTD.
87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่น เพลส ห้อง 5 และ 5A ชั้น 35 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 
1.3 การเปิดเผยข้อมูลติดต่อข้างต้นไม่ถือเป็นการยินยอมให้ติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และ/หรือบริการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยรวมถึงเรื่องการตลาดด้วย 
 
 
2. อายุ
 
2.1 บริการโดยทั่วไปไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปี (หรือต่ำกว่าอายุที่บรรลุนิติภาวะของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง) หากคุณอายุต่ำกว่าที่กำหนด โปรดอย่าดู, ใช้งาน, ลงทะเบียนหรือสมัครใช้บริการ หากเราทราบว่าคุณอายุต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปีหรือต่ำกว่าอายุที่บรรลุนิติภาวะในประเทศของคุณ (หรือแจ้งอายุของคุณอย่างฉ้อฉลในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน (หากมี) เราจะยกเลิกการลงทะเบียนหรือการสมัครรับข้อมูลของคุณทันที และหยุดให้บริการแก่คุณ 
 
 
3. การลงทะเบียนและการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ
 
3.1 คุณสามารถลงทะเบียนหรือสมัครใช้บริการของเราได้เป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์ 
 
3.2 เมื่อลงทะเบียนหรือสมัครใช้บริการ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบโดยทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อความของเราและเพื่อป้องกันไม่ให้ Gucci ติดต่อบุคคลอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ 
 
3.3 หากคุณลงทะเบียนใช้บริการที่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อน (เช่น บัญชี รายการสินค้าที่ต้องการ) คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันที หากคุณสงสัยว่ามีการใช้งานบัญชีหรือเข้าถึงรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องจะรับผิดชอบการใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณแต่เพียงผู้เดียว Gucci ได้รับอนุญาตให้ยึดตามการกระทำหรือการติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่ได้รับภายใต้รหัสผ่านของคุณ เสมือนว่าคุณได้กระทำการหรือติดต่อสื่อสารดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่า Gucci จะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคุณเป็นอย่างอื่น 
 
4. ระยะเวลา - การยกเลิก
 
4.1 การลงทะเบียนหรือการสมัครบริการอย่างน้อยหนึ่งรายการจะมีผลบังคับใช้เมื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ 
 
4.2 คุณสามารถยกเลิกการลงทะเบียนหรือการสมัครสมาชิกบริการตลอดเวลาตามดุลพินิจของคุณแต่เพียงผู้เดียว โดยส่งอีเมลไปยัง clientservice.th@gucci.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-508-8988 เราจะส่งอีเมลหรือการสื่อสารอื่น ๆ ยืนยันการยกเลิกการลงทะเบียนหรือการสมัครสมาชิกภายในเวลาอันเหมาะสม 
 
4.3 โดยปราศจากอคติต่อการเยียวยาอื่น ๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับและภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ในกรณีที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ Gucci จะได้รับสิทธิ์ทันทีในการยกเลิกการลงทะเบียนของคุณ ตามดุลยพินิจของ Gucci แต่เพียงผู้เดียว หรือการสมัคร และ/หรือเพื่อระงับหรือบล็อกบัญชีของคุณชั่วคราว และ/หรือปฏิเสธ จำกัด ระงับ หรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของคุณ Gucci จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการยุติหรือการระงับ (หากมี) ทางอีเมลหรือไปรษณีย์ และข้อมูลประจำตัวของคุณ (หากมี) จะถูกปิดใช้งาน การยุติการเข้าถึงหรือการใช้งานของคุณจะไม่เป็นการสละสิทธิ์หรือส่งผลกระทบต่อสิทธิ์หรือการบรรเทาทุกข์อื่นใดที่ Gucci อาจได้รับ ตามกฎหมายหรือในส่วนของความยุติธรรม ภาระผูกพันและความรับผิดของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนการยกเลิกจะคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด คุณยอมรับว่า Gucci จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบริการของคุณ
 
5. บริการอิเล็กทรอนิกส์
 
5.1 ในการให้บริการบางส่วน อาจจะมีการให้บริการผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล ข้อความ หรือโทรศัพท์ 
 
5.2 โดยการให้ที่อยู่อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณแก่เรา และหากคุณให้ความยินยอมแก่เราโดยชัดแจ้ง เราอาจติดต่อคุณเกี่ยวกับบริการ (รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายหรือการตลาด) ทางอีเมล ข้อความหรือโทรศัพท์ตามความเมาะสม และคุณรับทราบว่าการใช้บริการเสียงหรือข้อมูลของมือถืออาจส่งผลให้มีค่าบริการที่เรียกเก็บจากคุณโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ และคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Gucci สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราอาจติดต่อคุณ หากคุณให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่เรา ตลอดจนสิทธิ์และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลติดต่อของคุณ 
 
5.3 คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้เว็บไซต์หรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ (รวมถึงข้อบังคับลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) คุณไม่สามารถใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจจะทำความเสียหายหรือรบกวนการทำงานอย่างเหมาะสมของเว็บไซต์และ/หรือบริการ หรือลักลอบขัดขวางการติดต่อสื่อสาร ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเว็บไซต์ คุณตกลงว่าจะไม่ขัดขวางหรือพยายามขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์หรือบริการด้วยวิธีใด ๆ 
 
 
6. การปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
 
6.1 เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพประกอบ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ รูปลักษณ์ทางการค้า โลโก้ ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบ การนำไปใช้และการใช้งานเว็บไซต์ เค้าโครง โครงสร้าง และการจัดองค์กรของเนื้อหาของเว็บไซต์ การรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลและสารสนเทศ คลิปวิดีโอ องค์ประกอบทางดนตรี คลิปเสียง การออกแบบ อุปกรณ์ หรือวัสดุอื่นใด (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ Gucci เป็นเจ้าของสิทธิ์และ/หรือใบอนุญาตทั้งหมดของเนื้อหา การใช้เนื้อหาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน และอาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า รูปลักษณ์ทางการค้า สิทธิบัตร และกฎหมายอื่น ๆ คุณเข้าใจและตกลงว่า เว้นแต่จะระบุไว้ในที่นี้ ห้ามคัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย, ตีพิมพ์ซ้ำ, ดาวน์โหลด, แสดง, โพสต์, ส่งต่อ, ดัดแปลง หรือสร้างเป็นงานดัดแปลงในรูปแบบใด ๆ หรือโดยวิธีการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Gucci กฎข้อบังคับพิเศษใด ๆ สำหรับการใช้รายการอื่น ๆ ที่ให้ไว้บนเว็บไซต์อาจรวมอยู่ในที่อื่นของเว็บไซต์และรวมอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยการอ้างอิง ห้ามใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์หรือในสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์เครือข่ายเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ Gucci สงวนลิขสิทธิ์โดยชัดแจ้งในที่นี้
 
7. ข้อมูลที่ส่ง 
 
7.1 ความคิด ข้อเสนอแนะ ข้อมูล ความรู้ เนื้อหา หรือเนื้อหาอื่นใดที่เราได้รับจากคุณหรือผู้อื่นผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือผ่านรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ เช่น จดหมายหรืออีเมล (เรียกรวมกันว่า "ข้อมูลที่ส่ง") ถือว่ารวมถึงสิทธิ์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เผยแพร่ ทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งต่อ แจกจ่าย คัดลอก ใช้ สร้างงานลอกเลียนแบบ แสดง (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ทั่วโลก หรือดำเนินการกับสิ่งส่งดังกล่าวโดยไม่ได้รับการอนุมัติหรือพิจารณาเพิ่มเติม ในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดๆ ที่รู้จักหรือพัฒนาในภายหลังสำหรับเงื่อนไขทั้งหมดของสิทธิ์ที่อาจมีอยู่ในการส่งข้อมูลดังกล่าว คุณรับทราบโดยชัดแจ้งและตกลงว่าคุณสละสิทธิ์การเรียกร้องใด ๆ ต่อความขัดแย้ง คุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับข้อมูลที่ส่งของคุณ ผลลัพธ์ของข้อมูลที่ส่ง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ส่งใด ๆ Gucci ไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของข้อมูลที่ส่งใด ๆ คุณยืนยันและรับรองว่า ข้อมูลที่ส่งดังกล่าวไม่ละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้นจากกฎหมายหรือตามสัญญา โดยรวมถึงสิทธิซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เขียน เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ การรักษาความลับ และสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือบุคคลสิทธิ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ Gucci ถือว่าไม่มีภาระผูกพันโดยสมัครใจสำหรับการคัดกรองหรือตรวจสอบข้อมูลที่ส่งไปยังเว็บไซต์นี้โดยผู้ใช้ หากได้รับแจ้งจากผู้ใช้ที่ส่งมาซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน Gucci อาจตรวจสอบข้อกล่าวหาและพิจารณาโดยสุจริตและใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับว่าจะลบการส่งดังกล่าวหรือไม่ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ Gucci ไม่มีส่วนรับผิดหรือความรับผิดชอบต่อผู้ใช้สำหรับการดำเนินการหรือการไม่ดำเนินการของกิจกรรมดังกล่าว Gucci อาจจะใช้และ/หรือระบุที่มาของผู้เขียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ส่งใด ๆ แต่ Gucci จะไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าว 
 
8. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หรือเว็บไซต์นี้
 
8.1 เว็บไซต์นี้อาจจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ซึ่งคุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้งานทั้งหมด Gucci ไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าว และในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ภายนอกของคุณ 
 
8.2 ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ และการอ้างอิงถึงข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ไม่ก่อให้เกิดและไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่า Gucci รับรองเว็บไซต์ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว หรือเป็นการสร้างความผูกพันระหว่าง Gucci และบุคคลภายนอกดังกล่าว คำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ต้องส่งไปยังผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง Gucci ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความรับผิดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว 
 
8.3 ห้ามไม่ให้คุณจัดโครงร่างหรือ “เลียนแบบ” เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ในเว็บไซต์อื่น ๆ หรือเชื่อมโยงส่วนใดหรือตอนใดของเว็บไซต์ หรือเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Gucci 

  
9. ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
 
9.1 เว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัว ส่วนบุคคล และไม่ใช่เชิงพาณิชย์และเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและ/หรือส่งเสริมการขายเท่านั้น Gucci ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยบนเว็บไซต์นี้ แต่ข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์และ/หรือบริการไม่ควรนำไปใช้หรือใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้พิจารณาแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเหมาะสมมากกว่า 
 
9.2 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เว็บไซต์และบริการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของ Gucci ที่มีอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์และบริการเป็นสกุลเงินบาทไทย 
 
9.3 ภาพถ่ายและรูปภาพของผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์และบริการได้รับการแสดงอย่างถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าและข้อกำหนดของอุปกรณ์รับชมหรือจอแสดงผลของผู้ใช้อาจส่งผลต่อความถูกต้องของสีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง 
 
9.4 ผลิตภัณฑ์บางรายการที่แสดงในเว็บไซต์หรือบริการมีเฉพาะในร้านค้าปลีกบางแห่งในประเทศไทย ในตลาดต่างประเทศบางแห่ง และ/หรือทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ จำนวนของผลิตภัณฑ์นี้อาจจะมีจำนวนจำกัด และสามารถทำการส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้าที่มีผลบังคับใช้ ณ จุดซื้อ 
 
9.5 เว็บไซต์และ/หรือบริการอาจมีปุ่มหรือไฮเปอร์ลิงก์ที่ระบุว่า "ค้นหาภายในร้าน" เมื่อดูผลิตภัณฑ์เฉพาะผลิตภัณฑ์หนึ่ง การคลิกลิงก์นี้จะแสดงทางเลือกสำหรับคุณ พร้อมทั้งข้อมูลสถานที่ เพื่อเว็บไซต์จะสามารถแสดงผลิตภัณฑ์ที่เลือกที่มีอยู่ในร้านค้าใกล้สถานที่ที่กำหนด ข้อมูลสินค้าพร้อมจำหน่ายจะอัปเดตเป็นประจำสม่ำเสมอ แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าคงคลังของร้านเป็นประจำ จึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลสินค้าพร้อมจำหน่ายได้ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าพร้อมจำหน่ายอาจจะไม่ได้พร้อมจำหน่ายอีกต่อไปเมื่อคุณไปเยี่ยมชมสถานสาขาเดียวกันนั้น ราคาผลิตภัณฑ์ในร้านค้าต่าง ๆ อาจจะแตกต่างกัน และอาจจะแตกต่างจากราคาออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกัน
 
 
10. ข้อยกเว้นการรับประกัน
 
10.1 ตราบเท่าที่ได้รับอนุญาตในขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายที่บังคับใช้ เว็บไซต์นี้ เนื้อความในเว็บไซต์ เนื้อหา และบริการ ถูกจัดหา “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มีอยู่” ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ Gucci ไม่รับประกันหรือรับรองที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ เนื้อความของเว็บไซต์ เนื้อหา หรือบริการ ตัวอย่างเช่น ไม่รับประกันหรือรับรองว่าจะมีอยู่โดยตลอดโดยไม่มีการขัดขวางหรือความผิดพลาดในการทำงาน มีการแก้ไขสิ่งบกพร่อง หรือมีความปลอดภัยจากโปรแกรมที่สร้างความเสียหาย (เช่น ไวรัส ข้อบกพร่อง มัลแวร์ หรือที่คล้ายคลึงกัน) สามารถใช้เพื่อการค้าได้ หรือมีความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ และ Gucci ปฏิเสธอย่างชัดแจ้งถึงการรับประกันดังกล่าว 
 
10.2 Gucci ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์มีความถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม Gucci ไม่สามารถรับรองความถูกต้อง การใช้ คุณภาพ และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว หรือไม่สามารถรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวไม่มีความผิดพลาดหรือการละเลย และ Gucci จะไม่รับประกัน และตราบเท่าที่ได้รับอนุญาตในขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายที่บังคับใช้ Gucci ไม่ต้องรับผิดในเรื่องดังกล่าว ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ Gucci สงวนสิทธิในการอัปเดตและ/หรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์เมื่อใดก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวและไม่ต้องรับผิดใด ๆ
 
11. การจำกัดความรับผิด
 
11.1 ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นความรับผิดต่อไปนี้มีผลใช้บังคับและบังคับใช้ในประเทศไทยในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต 
 
11.2 คุณต้องรับผิดชอบในการประเมินข้อมูลและเนื้อหาที่ได้รับจากเว็บไซต์ โดยการใช้เว็บไซต์ คุณจะรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ที่เกี่ยวข้อง และจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการไม่สามารถใช้ การสูญเสียข้อมูล และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการที่จำเป็นทั้งหมด และการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์และ/หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ 
 
11.3 ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อ 11.4 คุณจะไม่ให้เรา ผู้ให้อนุญาตของเรา ผู้ให้บริการ ตัวแทน เจ้าหน้าที่ หรือกรรมการ ต้องรับผิดในลักษณะใด สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่อาจจะมี โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายต่อเนื่อง ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์นี้ บริการ เนื้อหาของเว็บไซต์ หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือการใช้เว็บไซต์ หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์โดยคู่สัญญาใด ๆ หรือเกี่ยวเนื่องกับการไม่ปฏิบัติงาน ความผิดพลาด การละเลย การขัดขวาง ความบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่งต่อ ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความล้มเหลวของโครงร่างหรือระบบ ถึงแม้ว่าจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่าจะมีความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
 
11.4 ไม่มีบทบัญญัติใดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ยกเว้นหรือจำกัด (i) ความรับผิดของเราในกรณีของการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเกิดจากการละเลยของเรา (ii) ความรับผิดของเราในกรณีของการหลอกลวง การแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และ/หรือ (iii) ความรับผิดอื่นใดซึ่งไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
 
12. การชดใช้ค่าเสียหาย
 
12.1 ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อ 11.4 คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือ Gucci และบริษัทแม่ บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ทนายความ ตัวแทน หุ้นส่วน พนักงาน และผู้สืบทอดและได้รับมอบหมาย ปราศจากอันตรายจากความเสียหาย การสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้อง ความต้องการ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ (โดยรวมถึงค่าทนายความและค่าวิชาชีพที่สมเหตุสมผล และค่าธรรมเนียมศาล) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการนำเสนอใดๆ ที่คุณทำกับเรา หรือการฝ่าฝืนหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมโดยคุณต่อข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และ/หรือเว็บไซต์ 
 
13. กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขตอำนาจ
 
13.1 ตราบเท่าที่ได้รับอนุญาตในขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดการใช้งานนี้และหน้าที่ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งาน จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายประเทศไทย (โดยไม่คำนึงถึงความขัดกันของบทบัญญัติตามกฎหมาย)
 
13.2 ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดการใช้งานจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว 
 
14. ความเป็นส่วนตัว
 
14.1 โดยการใช้เว็บไซต์หรือบริการ หรือโดยการอัปโหลดข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้แก่ Gucci คุณยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งอธิบายว่า Gucci ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างไร เมื่อคุณใช้เว็บไซต์และบริการ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียด 
 
15. ขั้นตอนการแจ้งและการลบออก
 
15.1 หากคุณเชื่อว่าข้อมูลที่ส่งใด ๆ ที่เข้าถึงเว็บไซต์หรือมาจากเว็บไซต์นี้ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณอาจขอให้ลบเนื้อความดังกล่าว (หรือการเข้าถึงเนื้อความดังกล่าว) ออกจากเว็บไซต์นี้ โดยติดต่อ Gucci (ตามที่อยู่ซึ่งระบุไว้ด้านล่าง) และจัดหาข้อมูลดังต่อไปนี้: 
 
(i) ระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งคุณเชื่อว่าถูกละเมิด โปรดอธิบายงาน และหากเป็นไปได้ แนบสำเนาหรือที่ตั้ง (เช่น URL) ของงานฉบับที่ได้รับอนุญาต 
(ii) ระบุเกี่ยวกับการส่งข้อมูลซึ่งคุณเชื่อว่าละเมิดและที่ตั้งของข้อมูลที่ส่งดังกล่าว โปรดอธิบายการส่งและระบุ URL หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่จะช่วยให้เราค้นหาสิ่งที่ส่งมาได้ 
(iii) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ (ถ้ามี) 
(iv) ข้อความที่ระบุว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตเกี่ยวกับการร้องเรียนการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตามกฎหมาย 
(v) ข้อความที่ระบุว่าข้อมูลที่คุณจัดหามีความถูกต้อง และระบุว่า “ภายใต้โทษของการให้การเป็นพยานเท็จ” คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาต 
(vi) ลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เทียบเท่าของผู้ถือลิขสิทธิ์หรือต้วแทนที่ได้รับอนุญาต 
 
 
15.2 ที่อยู่ของเราสำหรับปัญหาลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้มีดังต่อไปนี้: 
 
 LUXURY GOODS (THAILAND) LTD.
87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่น เพลส ห้อง 5 และ 5A ชั้น 35 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
clientservice.th@gucci.com
  
15.3 สำหรับความพยายามปกป้องสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ Gucci รักษานโยบายสำหรับการยกเลิกในสถานการณ์ที่เหมาะสมของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ที่เป็นผู้ละเมิดซ้ำ
 
 
16. ความเป็นโมฆะ ข้อตกลงทั้งหมด และการสละสิทธิ์
 
16.1 หัวข้อที่ใช้ในข้อตกลงนี้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้มีผลตามสัญญาหรือมีผลผูกพันแต่อย่างใด 
 
16.2 หากบทบัญญัติใดในที่นี้เป็นโมฆะหรือบังคับใช้ไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม บทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดการใช้งานนี้จะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ในกรณีดังกล่าว บทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่ใกล้เคียงกับเจตนาเดิมของบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ใกล้เคียงที่สุด หรือจะได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับการพิจารณาที่ได้รับอนุญาตโดยละเอียดที่สุดตามกฎหมาย ซึ่งตรงกับเจตนาของบทบัญญัติที่เป็นโมฆะหรือบังคับใช้ใช้ไม่ได้ 
 
16.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จ และเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ใช้และ Gucci เกี่ยวกับเรื่องที่ระบุไว้ในเว็บไซต์และ/หรือบริการ และใช้แทนที่การติดต่อสื่อสารหรือข้อเสนอก่อนหน้าหรือที่มีอยู่ในเวลาเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นวาจา และใช้แทนที่การแสดงที่ขัดแย้งทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์และ/หรือบริการ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความในนโยบายหรือคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย 
 
16.4 การสละสิทธิ์ของ Gucci ในบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ การไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ในที่นี้อย่างเคร่งครัด หรือการไม่ใช้ประโยชน์จากสิทธิของตนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานนี้ จะไม่เป็นข้ออ้างในการปฏิบัติหรือการสละสิทธิใด ๆ ดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในอนาคต 
 

 

เงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการขาย

เงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการขาย

แก้ไขล่าสุด มีนาคม 2022


1. บทบัญญัติทั่วไป
2. การระบุตัวตนของผู้จำหน่าย
3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความพร้อมจำหน่าย
4. ราคา
5. การปฏิบัติตามสัญญา 
6. วิธีการชำระเงิน 
7. การขนส่งและการส่งมอบ
8. การยืนยันการขนส่งและการส่งมอบ
9. การห่อหรือบรรจุภัณฑ์
10. การคืนสินค้า
11. การเปลี่ยนสินค้า
12. ความไม่ถูกต้องตามสัญญา
13. การรับประกันของแท้และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
14. กฎหมายที่บังคับใช้และการตีความ ขอบเขตอำนาจ
15. การรับประกัน
16. การจำกัดความรับผิด
17. การติดต่อ
18. ความเป็นโมฆะ ข้อตกลงทั้งหมด และการสละสิทธิ์

 

ประกาศสำคัญ 

โปรดอ่านเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการขายที่ระบุไว้ด้านล่างให้ละเอียด เงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ Gucci ที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) จะใช้จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในที่นี้ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่เพิ่มเติมหรือแตกต่างในรูปแบบใด ๆ ของลูกค้า (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญ และ Gucci ประกาศคัดค้านอย่างชัดแจ้งและปฏิเสธข้อกำหนดดังกล่าว 

โดยการส่งคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ ลูกค้าตกลงว่าจะผูกพันและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

 

1. บทบัญญัติทั่วไป

 

1.1 เงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการขายนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขทั่วไป”) ให้ใช้กับการขายผลิตภัณฑ์ Gucci ทั้งหมด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ทั้งหลาย” หรือ “ผลิตภัณฑ์”) ที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.gucci.com/th/th/ และ www.gucci.com/th/en_gb/ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) 

 

1.2 การขายผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขทั่วไปนี้ เป็นการขายสำหรับผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่ายี่สิบ (20) ปีเท่านั้น (หรืออายุที่บรรลุนิติภาวะของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว ครอบครัว หรือครัวเรือน ห้ามไม่ให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ จากเว็บไซต์เพื่อขายต่อเองหรือให้บุคคลอื่นขายต่อ และ Gucci ปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันหรือการเรียกร้องใด ๆ สำหรับความเสียหายต่อเนื่องหรืออื่น ๆ อันเป็นผลจากเจตนาหรือความพยายามของลูกค้าในการขายต่อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ซื้อจากเว็บไซต์ 

 

1.3 ภาษาที่บังคับใช้กับสัญญาขายใด ๆ ผ่านเว็บไซต์นี้จะต้องเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย  คำแปลภาษาอื่น ๆ เป็นการจัดทำเพื่อความสะดวกเท่านั้น ในกรณีที่มีความขัดแย้งหรือความแตกต่างระหว่างต้นฉบับภาษาอังกฤษในการควบคุมการขายใด ๆ ผ่านเว็บไซต์นี้กับคำแปลภาษาอื่น ๆ (แล้วแต่กรณี) ต้นฉบับและฉบับที่บังคับใช้เป็นภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้เหนือกว่า

 

1.4 ลูกค้าต้องอ่านเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้อย่างละเอียด ซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้ารับทราบ จัดเก็บ และทำสำเนาได้ สัญญาขายที่ทำกับลูกค้าจะเก็บไว้โดย Gucci ตามระยะเวลาในการเก็บรักษาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้

 

2. การระบุตัวตนของผู้จำหน่าย

 

2.1 ผู้จำหน่าย คือ LUXURY GOODS (THAILAND) LTD. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Kering Group สำนักงานจดทะเบียนของ Gucci ตั้งอยู่ที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่น เพลส ห้อง 5 และ 5A ชั้น 35 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความพร้อมจำหน่าย

 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (พร้อมทั้งรหัสผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) และราคาที่เกี่ยวข้องมีอยู่ในเว็บไซต์ Gucci ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาและ/หรือคำอธิบายหรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพทางการตลาด การยุติผลิตภัณฑ์ การไม่มีวัสดุ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต และข้อผิดพลาดในการโฆษณา 

 

3.2 ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์เป็นรายการสินค้าปกติที่มีจำหน่ายในร้านค้า อย่างไรก็ตาม Gucci ไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ แก่ลูกค้าว่าร้านค้าจะมีสินค้าพร้อมจำหน่าย ซึ่งแสดงไว้ว่าพร้อมจำหน่ายในเว็บไซต์ ภาพถ่ายและรูปภาพของผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์และบริการ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์) นำเสนอให้เห็นอย่างถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าและข้อกำหนดของอุปกรณ์รับชมหรือการแสดงผลของลูกค้าอาจส่งผลต่อความถูกต้องของสีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง ข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์และ/หรือบริการไม่ควรนำไปใช้หรือใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้พิจารณาแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเหมาะสมมากกว่า

 

3.3 Gucci ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณและ/หรือประเภทของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา รูปแบบ รุ่น และสีของสินค้าที่อธิบายบนเว็บไซต์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ในระหว่างการซื้อสินค้า จะมีจดหมายตอบจากพนักงานเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ หากไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้เนื่องจากไม่มีผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ 

 

3.4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความพร้อมจำหน่าย ลูกค้าสามารถติดต่อร้านค้า Gucci ที่ได้รับอนุญาตที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือฝ่ายขายออนไลน์ทางอีเมล clientservice.th@gucci.com หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ +66-2-508-8988 สามารถติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 9:00-21:00 น. (GMT+7)

 

3.5 Gucci จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดอันเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่สามารถเชื่อมต่อเว็บไซต์ หรือการเชื่อมต่อขัดข้องในขณะที่อยู่ในเว็บไซต์

 

4. ราคา

 

4.1 ราคาของผลิตภัณฑ์แสดงในเว็บไซต์เป็นเงินบาทไทย และไม่รวมการเก็บเงินเพิ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (ถ้ามี) จะรวมอยู่ในราคาผลิตภัณฑ์ และระบุแยกไว้ต่างหากในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ 

 

4.2 Gucci จะตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าราคาผลิตภัณฑ์ที่แสดงในเว็บไซต์มีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม Gucci ไม่สามารถรับรองว่าจะไม่มีความผิดพลาด ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ระบุราคาไม่ถูกต้อง ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Gucci สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุราคาไม่ถูกต้อง ก่อนจะมีการขนส่ง โดยไม่คำนึงถึงว่ามีการยืนยันคำสั่งซื้อหรือมีการชำระเงินแล้วหรือไม่ ในกรณีดังกล่าว Gucci จะเสนอโอกาสให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาที่ถูกต้อง หากบัตรเครดิตของลูกค้าถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสั่งซื้อแล้ว และคำสั่งซื้อถูกยกเลิกก่อนส่งมอบ Gucci จะคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตของลูกค้า

 

 4.3 Gucci เสนอการปรับราคาสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ในการลดราคาครั้งแรกเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสินค้าถูกลดราคาจากราคาเต็ม Gucci จะเครดิตส่วนต่างให้กับลูกค้า การขอปรับราคาต้องดำเนินการภายในสิบ (10) วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ เพื่อให้การปรับราคาดังกล่าวได้รับสิทธิ์ในการรับคืนส่วนต่าง ลูกค้าต้องติดต่อ Gucci โดยส่งอีเมลไปที่ clientservice.th@gucci.com Gucci จะคืนเงินจำนวนที่ปรับราคาตามรูปแบบการชำระเงินเดิม โปรดทราบว่าอาจมีการใช้นโยบายการปรับราคาที่แตกต่างออกไปสำหรับการซื้อในร้านค้า

 

5. การปฏิบัติตามสัญญา 

 

5.1 ลักษณะพิเศษที่สำคัญและราคาของแต่ละผลิตภัณฑ์แสดงไว้ในเว็บไซต์ ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์ไม่ได้เป็นคำเสนอเพื่อทำสัญญาโดย Gucci 

 

5.2 ก่อนส่งคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ ลูกค้าจะต้องอ่านคำแนะนำทั้งหมดที่มีให้ในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้ออย่างละเอียด (รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดส่ง นโยบายการคืนสินค้า และคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัว) พร้อมกับเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ 

 

5.3 ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ลูกค้าต้อง (i) เลือกผลิตภัณฑ์ โดยคลิกปุ่มที่เกี่ยวข้อง (ii) กรอกข้อเสนอคำสั่งซื้อ (iii) เลือกวิธีการชำระเงิน (iv) ยอมรับเงื่อนไขทั่วไป และ (v) ส่งข้อเสนอคำสั่งซื้อให้ Gucci ผ่านเว็บไซต์ 

 

5.4 การส่งคำสั่งซื้อถือเป็นข้อเสนอในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เลือก ตามที่กำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้และมีผลผูกพันสำหรับลูกค้า (โดยไม่ขัดต่อนโยบายการคืนสินค้าตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10) การส่งข้อเสนอคำสั่งซื้อโดยลูกค้า ทำให้ลูกค้าต้องชำระราคาสินค้าที่สั่งซื้อหาก Gucci ยอมรับและยืนยันคำสั่งซื้อ 

 

5.5 ข้อผิดพลาด/การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลที่ลูกค้าป้อนในข้อเสนอคำสั่งซื้ออาจแก้ไขได้โดยลูกค้า โดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์ ก่อนที่จะส่งข้อเสนอคำสั่งซื้อ 

 

5.6 โดยไม่กระทบต่อการใช้ข้อมูลที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อเสนอคำสั่งซื้อและข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอคำสั่งซื้อนั้นอาจถูกเก็บไว้โดย Gucci ในช่วงเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ Gucci และตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้มาเพื่อทำการซื้อในฐานะ Guest เพื่อจัดประเภทโปรไฟล์ Guest ของเราโดยอ้างอิงถึงจำนวนการซื้อ ความถี่ในการซื้อ, จำนวนและประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ, ประเทศที่เรียกเก็บเงินและการจัดส่ง, การส่งคืน 

 

5.7 Gucci อาจปฏิเสธข้อเสนอคำสั่งซื้อก่อนที่จะยอมรับและยืนยันคำสั่งซื้อโดย Gucci ตามดุลยพินิจ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ต่อไปนี้: 

(i) ไม่มีผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย (โดยไม่ขัดต่อบทบัญญัติในข้อ 3.3 และ 5.9); หรือ

(ii) มีรายงานการดำเนินการ หรือมีการดำเนินการที่น่าสงสัย หลอกลวง หรือผิดกฎหมาย โดยรวมถึงการซื้อที่น่าสงสัยว่าเพื่อนำไปขายต่อหรือมีวัตถุประสงค์ในทางการค้า; หรือ

(iii) ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเกี่ยวกับสัญญาที่ทำไว้ก่อนหน้ากับ Gucci 

 

5.8 สัญญาระหว่าง Gucci และลูกค้าจะดำเนินการเมื่อลูกค้าได้รับการยอมรับและการยืนยันข้อเสนอคำสั่งซื้อจาก Gucci ที่ส่งผ่านกระบวนการตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ การยอมรับ (หรือการปฏิเสธ) โดย Gucci จะถูกส่งไปยังลูกค้าผ่านทางอีเมลที่ลูกค้าให้ไว้ในข้อเสนอคำสั่งซื้อ ("การยืนยันคำสั่งซื้อ")

 

5.9 ในกรณีที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ ลูกค้าจะได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความไม่พร้อมของผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ Gucci จะยกเลิกข้อเสนอคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์

 

5.10 การยืนยันคำสั่งซื้อจะประกอบด้วยการสรุปลักษณะพิเศษที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ การระบุรายละเอียดราคา และวิธีการชำระเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับค่าขนส่ง ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีใช้สิทธิยกเลิก รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า ที่อยู่ในการส่งคำร้องเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือและข้อกำหนดทางการค้าที่มีอยู่ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดที่สำคัญ การสะกดผิด พิมพ์ผิด หรือการละเลยหรืออื่น ๆ ในการยืนยันคำสั่งซื้อ Gucci สงวนสิทธิในการแก้ไขการยืนยันคำสั่งซื้อ โดยเราไม่ต้องรับผิดในส่วนนั้น

 

5.11 กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงของการสูญเสียหรือความเสียหายระหว่างการขนส่งผ่านทาง Gucci  ไปยังลูกค้าเมื่อจัดส่งไปยังปลายทางที่ลูกค้ากำหนด

 

6. วิธีการชำระเงิน 

 

6.1 ลูกค้าต้องชำระราคาผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อเสนอคำสั่งซื้อให้กับ Gucci รวมทั้งค่าขนส่งด้วยบัตรเครดิตหรือวิธีอื่น ๆ ที่ Gucci ยอมรับ 

 

6.2 (i) Gucci ยอมรับรูปแบบการชำระเงินดังต่อไปนี้สำหรับการซื้อออนไลน์: 

Visa

MasterCard 

JCB

(ii) สำหรับการซื้อทางโทรศัพท์ Gucci รับชำระเงินในวิธีดังต่อไปนี้:    

Visa

MasterCard 

 

6.3 ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจะเรียกเก็บจากบัตรเครดิตของลูกค้าเท่านั้นหลังจาก: 

(i) มีการยืนยันข้อมูลบัตรเครดิต 

(ii) ได้รับอนุญาตจากผู้ออกบัตรเครดิตของลูกค้าให้คิดค่าใช้จ่าย 

(iii) Gucci ยืนยันว่ามีผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย; และ 

(iv) คำสั่งซื้อดังกล่าวพร้อมที่จะส่งมอบ

 

6.4 จะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในขณะที่ส่งข้อเสนอคำสั่งซื้อ หากมี เป็นที่เข้าใจว่าเมื่อมีการยอมรับคำสั่งซื้อและการยืนยันโดย Gucci การคิดค่าใช้จ่ายชั่วคราวจะถูกยกเลิก และแทนด้วยจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระ ในกรณีที่ Gucci ยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใด ๆ การคิดค่าใช้จ่ายชั่วคราวจะถูกยกเลิกด้วยเช่นกัน

 

6.5 ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก่อนที่จะยอมรับและยืนยันคำสั่งซื้อโดย Gucci สัญญาจะไม่ถูกดำเนินการและคำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

 

7. การขนส่งและการส่งมอบ

 

7.1 ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งมอบไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าระบุไว้ในข้อเสนอคำสั่งซื้อ จะต้องมีลายมือชื่อของลูกค้า (หรือของตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย) ในขณะที่ส่งมอบ จะต้องไม่วางผลิตภัณฑ์ไว้โดยไม่มีผู้รับ ถึงแม้ลูกค้าจะอนุญาตให้กระทำดังกล่าวได้ Gucci จะไม่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่ซึ่งเป็นตู้ไปรษณีย์ นอกจากนี้ Gucci จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่งที่ไม่คาดคิดซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Gucci

 

7.2 สำหรับการสั่งซื้อแต่ละครั้ง Gucci จะออกใบแจ้งหนี้ให้กับสินค้าทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ไปยังลูกค้า ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ ใบกำกับสินค้าจะเป็นไปตามข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ในขณะที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบกำกับสินค้าหลังจากออกใบกำกับสินค้าแล้ว 

 

7.3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นครั้งคราวโดย Gucci ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่ง และจะระบุค่าขนส่งแยกไว้ต่างหากในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อและใบกำกับสินค้า

 

7.4 คำสั่งซื้อทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งผ่านกระบวนการที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์จะได้รับการดำเนินการในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

 

7.5 ในการประมาณเวลาการส่งมอบทั้งหมดสำหรับการสั่งซื้อ โปรดดูข้อความเกี่ยวกับความพร้อมของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในหน้าผลิตภัณฑ์และรอไม่เกินสอง (2) วันทำการนับจากวันที่ตรวจสอบความถูกต้องของบัตรเครดิตของลูกค้า เพื่อให้ Gucci ดำเนินการ คำสั่งซื้อสำหรับการจัดส่ง นอกเหนือจากเวลาที่ระบุโดยวิธีการจัดส่งที่ลูกค้าต้องการ 

 

7.6 สำหรับสินค้าที่สามารถซื้อได้ทันที สินค้าของคุณจะถูกจัดส่งแบบด่วนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน 2-6 วันทำการ

 

7.7 Gucci แนะนำให้ตรวจสอบรายละเอียดของคำสั่งซื้อในหน้าตรวจสอบคำสั่งซื้อ ก่อนจะส่งข้อเสนอคำสั่งซื้อ หรือตรวจสอบในอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อที่ถูกส่งให้ลูกค้าหลังจากมีการสั่งซื้อ 

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการจัดส่งพร้อมรายละเอียดการจัดส่งทันที เมื่อคำสั่งซื้อของคุณถูกส่งไปยังผู้ให้บริการขนส่ง Gucci จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่ไม่คาดคิดซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Gucci 

คำสั่งซื้อทั้งหมดที่ได้รับการยืนยันจาก Gucci จะได้รับการดำเนินการเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศไทย โปรดทราบว่าคำสั่งซื้อของลูกค้าหลังเวลา 10:00 น. ในวันเสาร์หรือในวันหยุดราชการ จะได้รับการดำเนินการเพื่อส่งมอบในวันจันทร์หรือวันทำการถัดไป การส่งมอบจะส่งถึงทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ และการส่งมอบจำเป็นต้องได้รับการลงลายเซ็นจากผู้ใหญ่ 

 

7.8 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในการยืนยันคำสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจะได้รับการส่งมอบภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ยืนยันคำสั่งซื้อ (ยกเว้นในกรณีของเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดคะเนได้) ในกรณีที่ไม่มีการส่งมอบภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น ลูกค้าจะให้เวลาแก่ Gucci อีกสิบ (10) วัน ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ (โดยส่งอีเมลไปยัง clientservice.th@gucci.com) ซึ่งหากไม่มีการปฏิบัติตามระยะเวลาดังกล่าวหลังจากได้รับการบอกกล่าวตามที่ระบุไว้ การเยียวยาให้แก่ลูกค้าจะจำกัดเพียงการยกเลิกสัญญาและการคืนเงินที่ได้รับชำระเท่านั้น 

 

7.9 ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจะได้รับการส่งมอบโดยผู้ให้บริการขนส่งที่ Gucci คัดเลือก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการขนส่ง”) จะดำเนินการส่งมอบในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศไทย

 

7.10 ณ เวลาที่ผู้ให้บริการขนส่งดำเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ลูกค้า (หรือตัวแทนที่บรรลุนิติภาวะที่ได้รับมอบหมาย) ต้องตรวจสอบว่าบรรจุภัณฑ์และตราประทับของผลิตภัณฑ์นั้นไม่บุบสลาย ไม่เสียหาย ไม่เปียกหรือเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด ๆ

ความเสียหายใด ๆ ต่อบรรจุภัณฑ์และ/หรือผลิตภัณฑ์ หรือความคลาดเคลื่อนของจำนวนรายการหรือเอกสารประกอบจะต้องระบุทันทีเป็นลายลักษณ์อักษรในใบเสร็จการส่งมอบของผู้ให้บริการขนส่ง และรายงานให้ Gucci ทราบทางอีเมล (clientservice.th@gucci.com) หรือโทรศัพท์ ( +66-2-508-8988) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ เมื่อมีการลงลายมือชื่อในใบรับมอบของผู้ให้บริการขนส่ง และลูกค้าไม่ได้คัดค้าน ลูกค้าไม่สามารถคัดค้านเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะภายนอกของพัสดุที่ถูกส่งมอบ 

 

8. การยืนยันการขนส่งและการส่งมอบ

 

8.1 Gucci จะส่งคำยืนยันการขนส่งให้ลูกค้าทางอีเมล เมื่อมีการส่งผลิตภัณฑ์ และจะส่งอีเมลให้อีกครั้งเมื่อมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว 

 

9. การห่อหรือบรรจุภัณฑ์

 

9.1 ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากเว็บไซต์จะจัดส่งด้วยบรรจุภัณฑ์มาตรฐานของ Gucci เดียวกันกับที่มีให้ในร้านค้าของ Gucci พร้อมกล่องด้านนอกพิเศษ

 

10. การคืนสินค้า

 

10.1 สำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ Gucci จะยอมรับผลิตภัณฑ์ในสภาพเดิมและในบรรจุภัณฑ์เดิม พร้อมทั้งใบกำกับสินค้าต้นฉบับเพื่อคืนเงินในราคาซื้อ โปรดทราบว่าอาจจะใช้นโยบายการคืนสินค้าที่แตกต่างกันสำหรับการซื้อในร้านค้า 

 

10.2 ผลิตภัณฑ์ Gucci ที่ซื้อทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์สามารถส่งคืนได้ตามข้อกำหนดของนโยบายการคืนสินค้าออนไลน์ที่ gucci.com/privacy คุณสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ส่งมอบสินค้าโดยติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราเพื่อทำการคืนสินค้าจากระยะไกล หรือไปที่ร้าน Gucci สาขาไอคอนสยามโดยตรงเพื่อทำการคืนสินค้าที่ร้าน

รายการทั้งหมดต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม อยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้สวมใส่ และยังคงติดป้ายส่งคืนของ Gucci

 

10.3 ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อทางออนไลน์จะไม่สามารถนำไปคืนที่ร้านเอาท์เล็ท ห้างสรรพสินค้า หรือตัวแทนขายส่งได้

 

10.4 Gucci จะชำระเงินคืนตามจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระให้ผ่านระบบการชำระเงินที่ลูกค้าใช้ทำการซื้อสินค้าภายในสิบห้า (15) วันหลังผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนส่งมอบให้กับ Gucci แล้ว เมื่อดำเนินการชำระเงินคืนแล้ว Gucci จะไม่รับผิดชอบต่อระยะเวลาในการดำเนินการของสถาบันทางการเงินใดๆ

 

10.5 หลังจากคืนเงินให้ลูกค้าแล้ว จะมีอีเมลอัตโนมัติส่งไปให้ลูกค้าตามที่อยู่อีเมลที่ลูกค้าให้ไว้ในข้อเสนอคำสั่งซื้อ โดยระบุรายละเอียดการคืนผลิตภัณฑ์

 

10.6 ลูกค้าสามารถคืนน้ำหอมได้หากยังไม่มีการเปิดและยังอยู่ในห่อกระดาษแก้วเดิม โดยคืนได้ภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ส่งมอบ

 

10.7 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการสวมใส่ ใช้งาน ดัดแปลง หรือได้รับความเสียหายจะไม่รับคืน ผลิตภัณฑ์บางรายการ เช่น เครื่องเพชร นาฬิกา แว่นตากันแดด และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ต้องส่งมอบพร้อมป้ายส่งคืน จะยอมรับการคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อเมื่อป้ายส่งคืนไม่เปลี่ยนแปลงและไม่เสียหาย

 

10.8 คำแนะนำในการส่งคืนที่ง่ายต่อการปฏิบัติตามจะรวมอยู่ในการจัดส่งแต่ละครั้ง จะพยายามเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคืนเงินอย่างรวดเร็ว และจะส่งอีเมลแจ้งทันทีที่ดำเนินการคืนสินค้าแล้ว

 

10.9 ตราบเท่าที่ที่ได้รับอนุญาตในขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายที่บังคับใช้ Gucci สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการคืนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการคืนข้างต้น ด้วยดุลพินิจโดยเด็ดขาดของ Gucci แต่เพียงผู้เดียว

 

10.10 ต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดยผู้ให้บริการขนส่งตามที่ Gucci กำหนด

 

10.11 เมื่อมีการคืนผลิตภัณฑ์ผ่านผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ Gucci ได้ ผู้ให้บริการขนส่งไม่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบสภาพของผลิตภัณฑ์หรือเห็นชอบกับเหตุผลของลูกค้า หาก Gucci ใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นในการปฏิเสธการคืนผลิตภัณฑ์ หลังจากได้รับผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการขนส่ง Gucci จะแจ้งลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผลิตภัณฑ์คืน

 

11. การเปลี่ยนสินค้า

 

11.1 ในขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติผ่าน Gucci.com ได้

 

11.2 ลูกค้าต้องคืนผลิตภัณฑ์เดิม ซึ่งลูกค้าต้องการจะเปลี่ยน โดยดำเนินการตามกระบวนการที่อธิบายไว้ในข้อ 10 ข้างต้น Gucci จะดำเนินการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โดยเป็นคำสั่งซื้อใหม่ของลูกค้า ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปนี้สำหรับคำสั่งซื้อเดิม Gucci จะออกคำสั่งซื้อใหม่ในนามของลูกค้าโดยทันที หลังจากมีการดำเนินการชำระเงินคืนแล้ว โปรดทราบว่าคำสั่งซื้อใหม่ขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ Gucci จะแจ้งลูกค้าทราบ หาก Gucci ไม่สามารถดำเนินการออกคำสั่งซื้อใหม่ได้ 

 

12. ความไม่ถูกต้องตามสัญญา

 

12.1 ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ Gucci ขายมีความบกพร่องในการผลิต หรือในกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าผลิตภัณฑ์ที่ขายโดย Gucci ไม่ถูกต้องตามสัญญา ลูกค้าต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางออนไลน์โดยทันที โดยส่งอีเมลไปที่ clientservice.th@gucci.com หรือส่งทางไปรษณีย์ธรรมดาไปยังที่อยู่ต่อไปนี้: 

 

LUXURY GOODS (THAILAND) PTE LTD

ติดต่อ: ศูนย์บริการลูกค้า

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่น เพลส ห้อง 5 และ 5A ชั้น 35 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

12.2 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้มีการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์หรือต้องการผลิตภัณฑ์ทดแทน เนื่องจากความไม่ถูกต้องตามสัญญาดังที่ระบุไว้ในข้อ 11 นี้ Gucci จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซ่อมแซมหรือทดแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมหรือทดแทนไปให้ลูกค้า

 

13. การรับประกันของแท้และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 

13.1 Gucci รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ซื้อจากเว็บไซต์เป็นของแท้ ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้า Gucci ได้รับการผลิตด้วยวัสดุ โดยช่างฝีมือ และมีความแม่นยำ และผลิตในประเทศอิตาลีทั้งหมด ยกเว้นผลิตภัณฑ์นาฬิกาเพียงอย่างเดียว ซึ่งผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และน้ำหอมผลิตที่ประเทศฝรั่งเศส

 

13.2 เครื่องหมายการค้า “Gucci” รวมทั้งชุดเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการที่เป็นรูปร่างและไม่เป็นรูปร่าง ซึ่งแสดงในผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายที่ประกอบด้วยขนาดของสินค้า ซึ่งเป็นไปตามที่จดทะเบียนหรืออื่น ๆ รวมทั้งภาพประกอบ รูปภาพ และสถานที่ ซึ่งได้รับการปกป้องภายใต้ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จะยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัท LUXURY GOODS (THAILAND) PTE LTD แต่เพียงผู้เดียวสำหรับประเทศไทย และของ Guccio Gucci S.p.A สำหรับประเทศอื่น ๆ และบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่ม Kering Group

 

14. กฎหมายที่บังคับใช้และการตีความ ขอบเขตอำนาจ

 

14.1. เงื่อนไขทั่วไปและสัญญาที่ทำกับลูกค้าจะอยู่ภายใต้การควบคุมและต้องตีความตามกฎหมายประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดกันของบทบัญญัติทางกฎหมายหรือการเลือกข้อบังคับทางกฎหมาย เงื่อนไขทั่วไปนี้ไม่อยู่ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

 

14.2 ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดการขายจะอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของศาลประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

 

15. การรับประกัน

 

15.1 ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ขายผ่านเว็บไซต์เป็นการขาย “ตามสภาพที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกัน ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในบัตรรับประกันแบบจำกัดและเอกสารพับที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ Gucci และบริษัทในเครือปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความถูกต้อง การขายได้ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การรับประกันการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริการของบุคคลภายนอก

 

ลูกค้ารับทราบว่าไม่มีพนักงานของ Gucci หรือบริษัทในเครือที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนหรือรับประกันใดๆ ในนามของ Gucci หรือบริษัทในเครือที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขทั่วไปนี้ Gucci ไม่รับประกันต่อลูกค้าเกี่ยวกับการบังคับใช้ของกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลต่อการผลิต การดำเนินการ การขาย บรรจุภัณฑ์ และการปิดฉลากของผลิตภัณฑ์ซึ่งบังคับใช้อยู่ในอาณาเขตของลูกค้า

 

16. การจำกัดความรับผิด

 

16.1 ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นความรับผิดต่อไปนี้มีผลใช้บังคับและบังคับใช้ในประเทศไทยในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ขอบเขตอำนาจบางแห่งไม่อนุญาตให้จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดทั้งหมดหรือบางส่วน และหากมีการกำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้ เนื้อหาของข้อนี้อาจจะไม่บังคับใช้กับลูกค้า 

 

16.2 ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับและถึงแม้จะมีความผิดพลาดของวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการเยียวยาใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ Gucci และบริษัทในเครือหรือตัวแทนจะไม่รับผิดต่อ:

(a) ความเสียหายโดยบังเอิญ ทางอ้อม พิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไร ธุรกิจ รายได้ หรือเงินออม โดยรวมถึงในกรณีที่ Gucci ได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ว่าจะมีความเสียหายดังกล่าว หรือหากความเสียหายดังกล่าวสามารถคาดคะเนได้ในแต่ละกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องให้มีการรับผิดดังกล่าวเมื่อมีการผิดสัญญา การรับประกัน การละเลย ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือทฤษฎีการรับผิดอื่น ๆ; หรือ 

(b) การเรียกร้อง ความต้องการ หรือการดำเนินการใดๆ ต่อลูกค้าโดยบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดขึ้นจากการซื้อผลิตภัณฑ์ Gucci ของคุณผ่านทางเว็บไซต์

 

16.3 ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่มีบทบัญญัติใดในเงื่อนไขทั่วไปนี้ยกเว้นหรือจำกัด (i) ความรับผิดของ Gucci ในกรณีของการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเกิดขึ้นจากการละเลยของ Gucci; (ii) ความรับผิดของ Gucci ในกรณีของการหลอกลวง การแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง; และ/หรือ (iii) ความรับผิดอื่นใดซึ่งไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

 

16.4 Gucci จะไม่รับผิดชอบและจะไม่เกิดความรับผิดใด ๆ ต่อ Gucci หรือบริษัทในเครือสำหรับความล่าช้าในการสื่อสาร การจัดส่ง หรือในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณโดยรวม ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของ Gucci ซึ่งรวมถึงสินค้าไม่พร้อมใช้งาน, การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน, ความล่าช้าของผู้ให้บริการขนส่ง, ความล่าช้าเนื่องจากไฟไหม้, สภาพอากาศเลวร้าย, ความล้มเหลวของอำนาจ, ปัญหาแรงงาน, โรคระบาด, สงคราม, การก่อการร้าย, การห้ามส่งสินค้า, การกระทำของพระเจ้าหรือการกระทำหรือกฎหมายของรัฐบาลหรือหน่วยงานใด ๆ ("เหตุสุดวิสัย") วันที่จัดส่งหรือวันที่ส่งมอบที่แสดงโดย Gucci เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น 

 

16.5 คุณตกลงว่า หน้าที่ของ Gucci ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณจะระงับ ในระหว่างที่เกิดเหตุสุดวิสัย และคุณจะให้ความร่วมมือกับ Gucci โดยให้เวลาเพิ่มสำหรับการดำเนินการตามหน้าที่

 

17. การติดต่อ

 

17.1 สำหรับข้อมูลและการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเว็บไซต์หรือวิธีการซื้อออนไลน์ ลูกค้าสามารถติดต่อ Gucci ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรืออีเมล ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้: 

 

LUXURY GOODS (THAILAND) Private Limited

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่น เพลส ห้อง 5 และ 5A ชั้น 35 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

clientservice.th@gucci.com

+66-2-508-8988

สามารถติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 9:00-21:00 น. (GMT+7)

 

18. ความเป็นโมฆะ ข้อตกลงทั้งหมด และการสละสิทธิ์

 

18.1 หัวข้อที่ใช้ในเงื่อนไขทั่วไปนี้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้มีผลตามสัญญาหรือมีผลผูกพันแต่อย่างใด 

 

18.2 หากข้อกำหนดใด ๆ ในที่นี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อกำหนดที่เหลือของเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบ ในกรณีดังกล่าว บทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่ใกล้เคียงกับเจตนาเดิมของบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ใกล้เคียงที่สุด หรือจะได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับการพิจารณาที่ได้รับอนุญาตโดยละเอียดที่สุดตามกฎหมาย ซึ่งตรงกับเจตนาของบทบัญญัติที่เป็นโมฆะหรือบังคับใช้ใช้ไม่ได้ 

 

18.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จ และเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ใช้และ Gucci เกี่ยวกับเรื่องที่ระบุไว้ในในที่นี้ และใช้แทนที่การติดต่อสื่อสารหรือข้อเสนอก่อนหน้าหรือที่มีอยู่ในเวลาเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นวาจา และใช้แทนที่การแสดงที่ขัดแย้งทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ โดยรวมถึงข้อความในนโยบายหรือคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย

 

18.4 การสละสิทธิ์ของ Gucci สำหรับข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ การไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ในที่นี้อย่างเข้มงวด หรือความล้มเหลวในการใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการขายเหล่านี้ จะไม่เป็นข้ออ้างในการดำเนินการหรือสละสิทธิ์ดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในอนาคต 

ลืมรหัสผ่าน
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนและเราจะส่งลิงก์สำหรับรีเซ็ตรหัสผ่านให้คุณ
ส่ง
ลืมรหัสผ่าน
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนและเราจะส่งลิงก์สำหรับรีเซ็ตรหัสผ่านให้คุณ
ส่ง
ลืมรหัสผ่านใช่ไหม
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนและเราจะส่งลิงก์สำหรับรีเซ็ตรหัสผ่านให้คุณ
ขอบคุณ
ส่งอีเมลพร้อมคำแนะนำในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณไปยัง แล้ว