+39 05575924040 assistance@pl-onlineshopping.gucci.com
Gucci Garden
专卖店详情
Piazza della Signoria 10 
Firenze, 50122
专卖店营业时间
星期日 已关闭
星期一 已关闭
星期二 已关闭
星期三 已关闭
星期四 已关闭
星期五 已关闭
星期六 已关闭
在此专卖店
 • Gucci Garden Galleria
 • One-of-a-kind products
 • Gucci Osteria da Massimo Bottura
 • 女士手袋
 • 女士服饰
 • 女士鞋履
 • 女士配饰
 • 腕表
 • 珠宝
 • 家饰系列
 • 男士鞋履
 • 男士服饰
 • 男士配饰
 • books